Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea 85/2010 pentru modificarea si completarea OUG 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa

Legea 85/2010 pentru modificarea si completarea OUG 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa

  Publicat: 19 May 2010       18896 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea 85/2010 pentru modificarea si completarea OUG 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 327 din 18 mai 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Totalitatea clientilor unei firme, local, avocat, medic etc.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86 [OUG 86/2006] din 8 noiembrie 2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 254/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Procedurile de insolventa, procedurile de lichidare voluntara, precum si procedurile de prevenire a insolventei prevazute de lege, inclusiv masurile de supraveghere financiara ori de administrare speciala, sunt conduse de practicieni in insolventa compatibili."

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
administratorul judiciar este practicianul in insolventa compatibil, autorizat in conditiile Legii, desemnat sa exercite atributiile prevazute de lege sau stabilite de instanta de judecata, in procedura Insolventei, in perioada de Observatie si pe durata procedurii de reorganizare."

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
Lichidatorul este practicianul in insolventa compatibil, autorizat in conditiile legii, desemnat sa conduca activitatea debitorului in cadrul procedurii de faliment, atat in procedura generala, cat si in procedura simplificata, si sa exercite atributiile prevazute de lege sau pe cele stabilite de instanta de judecata ."

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Practicienii in insolventa isi pot exercita profesia in cabinete individuale, cabinete asociate, societati profesionale cu raspundere limitata (SPRL) si intreprinderi unipersonale cu raspundere limitata sau pot avea calitatea de colaboratori ori angajati ai uneia dintre formele de exercitare a profesiei.
(2) Un practician in insolventa isi poate exercita activitatea intr-o singura forma de organizare a profesiei si va putea avea calitatea de asociat intr-o singura societaTe profesionala sau intreprindere profesionala unipersonala, cu exceptia constituirii de filiale ale SPRL, in care este partener."

5. La articolul 5, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Cabinetul individual se constituie pe baza deciziei practicianului in insolventa si se inregistreaza in Registrul formelor de organizare.
...............................................................................................
(3) Cabinetele individuale se pot asocia, prin contract, in scopul exercitarii in comun a profesiei. Cabinetele asociate sunt supuse inregistrarii in Registrul formelor de organizare. Drepturile si obligatiile practicienilor in insolventa, titulari ai unor cabinete asociate, isi pastreaza caracterul personal si independent si nu pot fi cedate. In mod corespunzator, cabinetele individuale se pot asocia si cu societatile civile profesionale."

6. La articolul 9, alineatele (4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Contractul de societate este supus inregistrarii in Registrul formelor de organizare, tinut de Secretariatul general al UNPIR.
...............................................................................................
(7) SPRL isi poate constitui filiale care se inregistreaza in Registrul formelor de organizare."

7. La articolul 9, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
"(8) Filiala este constituita cu aportul integral al unei societati profesionale sau prin asocierea unei societati profesionale cu unul sau mai multi practicieni in insolventa, cu conditia ca societatea profesionala sa detina calitatea de asociat majoritar.
(9) Prevederile prezentului capitol referitoare la SPRL se aplica, in masura compatibilitatii, si filialelor."

8. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
Formele de organizare a profesiei de practician in insolventa cu personalitate juridica dobandesc personalitate juridica la data inregistrarii in Registrul formelor de organizare tinut de UNPIR."

9. La articolul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Capitalul social al societatii civile profesionale cu raspundere limitata, reprezentand minimum 3.500 lei, se varsa la momentul constituirii societatii. Secretariatul general al UNPIR este obligat sa verifice varsarea integrala a capitalului social la momentul constituirii si, daca este cazul, sa verifice evaluarea aporturilor in industrie, in natura sau in clientela. Evaluarea se realizeaza de catre un evaluator autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR), desemnat de adunarea asociatilor."

10. La articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru hotararile avand ca obiect modificarea contractului de societate este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul in care contractul de societate prevede altfel."

Afişează Legea 85/2010 pentru modificarea si completarea OUG 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 85/2010    OUG 86/2006    Insolventa    Lichidatori

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.