Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

OUG nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

  Publicat: 16 Mar 2009       3011 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
OUG nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului.
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 149 din 10 martie 2009

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Scopul politicii comunitare in domeniul mediului este de conserva, proteja si imbunatati calitatea mediului si de a proteja sanatatea oamenilor. De asemenea, are in vedere rezervele de materii prime, prin utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale. In cele din urma, prin aceasta politica se urmareste promovarea de masuri, la nivel international, pentru a rezolva problemele de mediu regionale si globale (Articolul 174).
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdereAvand in vedere faptul ca
Romania, in calitate de stat membru, are obligatia de a transpune in legislatia nationala prevederile directivelor Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului, tinand cont de faptul ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, transpune prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind rA spunderea pentru mediul inconjurator in legatura cu prevenirea si repararea daunelor aduse mediului, intrucat Directiva 2004/35/CE a fost completata de art. 15 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2006/21/CE din 15 martie 2006 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive si de modificare a Directivei 2004/35/CE, in scopul garantarii unei transpuneri Complete a Directivei 2006/21/CE si avand in vedere avizul motivat transmis autoritatilor romane de Comisia Europeana la data de 1 decembrie 2008 pentru neindeplinirea obligatiei de comunicare a tuturor masurilor de transpunere in dreptul intern a Directivei 2006/21/CE, pentru evitarea declansarii fazei contencioase prin sesizarea de catre Comisia Europeana a Curiii de Jusutie a Comunitatilor Europene cu o actiune in constatarea neindeplinirii de catre Romania a obligatiilor de stat membru, considerand faptul ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Articol unic
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, aprobata prin Legea nr. 19/2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, punctele 17, 19 si 21 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"17. specii si habitate naturale protejate:
a) speciile incluse in anexele nr. 3, 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) habitatele de pasari migratoare sau ale speciilor incluse in anexa nr. 3, precum si habitatele naturale enumerate in anexa nr. 2 si locurile de reproducere sau de odihna ale speciilor prevazute in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
19. starea de conservare a unui habitat natural se considera favorabila in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) arealul sau natural si suprafetele pe care le acopera in interiorul acestui areal sunt stabile sau in crestere;
b) structura si functiile specifice necesare mentinerii sale pe termen lung exista si este posibila existenta acestora in viitorul previzibil;
c) speciile sale caracteristice se afla intr-o stare de conservare favorabila, in conformitate cu definitia de la pct. 21;
21. starea de conservare a unei specii se considera favorabila in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) datele privind dinamica populatiilor speciei respective indica faptul ca aceasta se mentine si are sanse sa se mentina pe termen lung ca o componenta viabila a habitatelor sale naturale;
b) arealul natural al speciei nu se reduce si nu exista riscul sa se reduca in viitorul previzibil;
c) exista si probabil va continua sa existe un habitat suficient de mare pentru ca populatiile speciei sa se mentina pe termen lung;".
2. La articolul 2, dupa punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 22, cu urmatorul cuprins:
22. starea initiala a€” starea resurselor naturale si serviciilor in momentul producerii prejudiciului, care ar fi existat daca prejudiciul asupra mediului nu s-ar fi produs, estimata pe baza celor mai bune informatii disponibile.a€ť
3. Meniunea privind transpunerea normelor comunitare se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind raspunderea pentru mediul inconjurAˇtor in legatura cu prevenirea si repararea daunelor aduse mediului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 143 din 30 aprilie 2004, astfel cum a fost completata de art. 15 al Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2006/21/CE din 15 martie 2006 privind gestionarea deseurilor din Industriile extractive si de modificare a Directivei 2004/35/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 102 din 11 aprilie 2006."
4. La anexa nr. 3 "Activitatile pentru care raspunderea este obiectiva", la punctul 7, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) substantelor si preparatelor periculoase prevazute la art. 2 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;".
5. La anexa nr. 3, dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12, cu urmatorul cuprins:
"12. Gestionarea deseurilor extractive, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive."


Afişează OUG nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Ştiri Juridice