Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Ordonanta nr. 25/2010, pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare in agricultura

Ordonanta nr. 25/2010, pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare in agricultura

  Publicat: 31 Aug 2010       19761 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Ordonanta nr. 25/2010, pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare in agricultura

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 613 din 30/08/2010

Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Politica monetara este reglementata de Articolele 105?111 (fostele Articole 105-109)din Tratatul de constituire a Comunitatii Europene. Este fundamentala pentru uniunea economica si monetara (UEM).
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Politica monetara este reglementata de Articolele 105?111 (fostele Articole 105-109)din Tratatul de constituire a Comunitatii Europene. Este fundamentala pentru uniunea economica si monetara (UEM).
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Dobanda care se cuvine unei banci comerciale pentru plata inainte de scadenta a unei polite, cambii, etc.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta .CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - Scopul prezentei ordonante il reprezinta instituirea unei scheme temporare de ajutor de stat in agricultura, numita in continuare schema, care are ca obiectiv masuri de stimulare a accesarii creditelor bancare in conditii financiare avantajoase.

Art. 2. - (1) Prezenta schema se aplica in perioada 2010-2012 in sectorul productiei primare de produse agricole si consta in subventionarea ratei dobanzii la creditele bancare contractate de producatorii agricoli cu institutiile de credit sau cu institutiile financiare nebancare.

(2) Schema se aplica tuturor contractelor de credit incheiate de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.

(3) Contractele de credit se incheie pe orice perioada, iar subventia se calculeaza pentru dobanzile platite institutiilor finantatoare pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv.

(4) Subventia prevazuta la alin. (1) nu se cumuleaza cu ajutoarele de minimis primite de beneficiari in baza Regulamentului (CE) nr. 1.535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole acordate in perioada 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2010, sens in care valoarea acestor ajutoare, respectiv ajutoarele de minimis primite in baza Hotararii Guvernului nr. 1.153/2008 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru infiintarea culturilor agricole in toamna anului 2008", cu modificarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 1.195/2008 privind acordarea de sprijin financiar in sectorul legume-fructe si din agricultura ecologica, se deduc din valoarea ajutorului acordata fiecarui beneficiar in cadrul prezentei scheme.

Art. 3. - In sensul prezentei ordonante, expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) autoritatea competenta - Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin centrele judetene/al municipiului Bucuresti, ca autoritate responsabila cu administrarea schemei;

b) credit bancar - creditul acordat de institutiile de credit sau de institutiile financiare nebancare, sub forma de credit pentru capital de lucru, pentru finantarea activitatilor de productie, cu destinatie bine determinata;

c) rata dobanzii - rata dobanzii creditului contractat, care are o valoare cel putin egala cu rata dobanzii de politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei la care se adauga o prima egala cu diferenta dintre rata medie a dobanzilor pe piata monetara interbancara cu scadenta de un an si rata medie a dobanzii de politica monetara pe perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008, plus prima de credit de risc corespunzatoare profilului de risc al beneficiarului, asa cum este stipulat in Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinta si de scont, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 14 din 19 ianuarie 2008, cu modificarile ulterioare;

d) rata de referinta - rata definita prin Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinta si de scont de Comisia Europeana;

e) rata subventiei - diferenta dintre rata dobanzii creditului contractat si rata de referinta comunicata de Comisia Europeana;

f) IMM - persoane juridice, asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microintreprinderilor si a intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 124 din 20 mai 2003;

g) intreprinderi mari - intreprinderile care nu indeplinesc criteriile pentru a fi considerate IMM;

h) produse agricole - produsele enumerate in anexa nr. 1 la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, cu exceptia produselor pescaresti si de acvacultura reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 17 din 21 ianuarie 2000, cu modificarile ulterioare;

i) societati aflate in dificultate financiara:

- in cazul societatilor mari, o societate aflata in dificultate este definita la pct. 2.1 din Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004;

- in cazul IMM-urilor, o societate aflata in dificultate este definita la art. 1 alin. (7) din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 9 august 2008.CAPITOLUL II
Obiectul finantariiArt. 4. - Activitatile pentru care se pot contracta credite in sensul in care sunt definite de prezenta ordonanta privesc productia primara de produse agricole, astfel:

a) infiintarea, intretinerea si recoltarea culturilor de camp si horticole, precum si intretinerea si recoltarea plantatiilor pomicole si de arbusti fructiferi, a plantatiilor viticole, de capsun si hamei;

b) achizitionarea sau producerea puilor broiler sau a puicutelor pentru oua, a purceilor pentru ingrasat, a tineretului ovin, caprin si bovin pentru ingrasat, a tineretului cabalin, precum si a familiilor de albine;

c) achizitionarea de materii prime pentru producerea furajelor combinate, achizitionarea de medicamente si plata tratamentelor medicale pentru animale/pasari/albine, plata cheltuielilor curente pentru intretinerea si functionarea adaposturilor, utilajelor si instalatiilor aferente.

Art. 5. - Creditele bancare se acorda de catre institutiile de credit definite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau de catre institutiile financiare nebancare in conditiile prevazute de Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu respectarea legislatiei mentionate si a normelor proprii de creditare.Afişează Ordonanta nr. 25/2010, pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare in agricultura pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    OG 25/2010    Agricultura    Fermieri    Finantarea agriculturii    APIA    Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura    Credite    Banci    Producatori agricoli    Intreprinderi individuale    Registrul agricol    Registrul fermelor    Registrul plantatiilor viticole

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.