Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

  Publicat: 03 Sep 2010       36391 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 2 septembrie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organizatie a Uniunii Europene, cu sediul in Bilbao, Spania, infiintata in anul 1996 pe baza unei decizii a Consiliului European.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Regula fundamentala a dreptuilui international contemporan,

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege


Partea ITitlul I - Obligatii de integritate si transparenta in exercitarea functiilor si demnitatilor publiceCapitolul I - Declararea averii si a intereselorArt. 1
(1) Dispozitiile prezentei legi se aplica urmatoarelor categorii de persoane, care au obligatia declararii averii si a intereselor:
1. Presedintele Romaniei;
2. consilierii prezidentiali si consilierii de stat;
3. presedintii Camerelor Parlamentului, deputatii si senatorii;
4. membrii din Romania in Parlamentul European si membrii in Comisia Europeana din partea Romaniei;
5. primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilatii acestora, precum si consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;
6. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
7. judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, asimilatii acestora, precum si asistentii judiciari;
8. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor;
9. judecatorii Curtii Constitutionale;
10. membrii Curtii de Conturi si personalul cu functii de conducere si de control din cadrul acesteia;
11. presedintele Consiliului Legislativ si presedintii de sectie;
12. Avocatul Poporului si adjunctii sai;
13. presedintele si vicepresedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
14. membrii Consiliului Concurentei;
15. membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii;
16. membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;
17. membrii Consiliului Economic si Social;
18. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
19. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
20. membrii Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii;
21. membrii Consiliului National al Audiovizualului;
22. membrii consiliilor de administratie si ai comitetelor directoare ale Societatii Romane de Radiodifuziune si ale Societatii Romane de Televiziune;
23. presedintele si vicepresedintele Agentiei Nationale de Integritate, precum si membrii Consiliului National de Integritate;
24. directorul general si membrii consiliului director al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES;
25. directorul Serviciului Roman de Informatii, prim-adjunctul si adjunctii sai;
26. directorul Serviciului de Informatii Externe si adjunctii sai;
27. personalul diplomatic si consular;
28. directorul Serviciului de Protectie si Paza, prim-adjunctul si adjunctul sau;
29. directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, primadjunctul si adjunctii sai;
30. alesii locali;
31. persoanele cu functii de conducere si de control, precum si functionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care isi desfasoara activitatea in cadrul tuturor autoritatilor publice centrale ori locale sau, dupa caz, in cadrul tuturor institutiilor publice;
32. persoanele cu functii de conducere si de control din cadrul unitatilor sistemului de invatamant de stat si unitatilor de stat din sistemul de sanatate publica;
33. personalul incadrat la cabinetul demnitarului in administratia publica centrala, precum si personalul incadrat la cancelaria prefectului;
34. membrii consiliilor de administratie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum si persoanele care detin functii de conducere in cadrul regiilor autonome de interes national sau local, companiilor si societatilor nationale sau, dupa caz, societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar sau semnificativ;
35. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administratie, angajatii cu functii de conducere ai Bancii Nationale a Romaniei, precum si personalul din conducerea bancilor la care statul este actionar majoritar sau semnificativ;
36. personalul institutiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de munca, implicat in realizarea procesului de privatizare, precum si personalul institutiilor si autoritatilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de munca, care administreaza sau implementeaza programe ori proiecte finantate din fonduri externe sau din fonduri bugetare;
37. presedintii, vicepresedintii, secretarii si trezorierii federatiilor si confederatiilor sindicale;
38. prefectii si subprefectii;
39. candidatii pentru functiile de Presedinte al Romaniei, deputat, senator, consilier judetean, consilier local, presedinte al consiliului judetean sau primar.
(2) Obligatia privind declararea averii si a intereselor revine, in conditiile prezentei legi, si celorlalte categorii de persoane, care sunt numite in functie de Presedintele Romaniei, de Parlament, de Guvern sau de primul-ministru, cu exceptia celor care ocupa functii apartinand cultelor religioase.
(3) Activitatea de evaluare a declaratiilor de avere, a datelor, a informatiilor si a modificarilor patrimoniale intervenite, a intereselor si a incompatibilitatilor pentru persoanele prevazute la alin. (1) si (2) se desfasoara in cadrul Agentiei Nationale de Integritate, infiintata prin Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, denumita in continuare Agentia . Pentru presedintele si vicepresedintele Agentiei, precum si pentru personalul acesteia, activitatea de evaluare a averii, a intereselor si a incompatibilitatilor se desfasoara in cadrul Consiliului National de Integritate .

Afişează Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 176/2010    Agentia Nationala pentru Integritate    Declaratii de avere    Declaratie de interese    Venituri    Functionari publici    Demnitari    Conflicte de interese    Incompatibilitati    Declaratie de avere ANI   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.