Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » HG nr. 1000/2006, Republicata 2010, privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

HG nr. 1000/2006, Republicata 2010, privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

  Publicat: 06 Sep 2010       25232 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


HG nr. 1000/2006, Republicata 2010, privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 6 septembrie 2010

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Indeplinirea unor acte juridice de catre o persoana, reprezentant, mandatar, in numele si in interesul unei alte persoane, reprezentat, mandant.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.

Republicata in temeiul art. V din Hotararea Guvernului nr. 620/2010 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a activitatii Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 539 din 3 august 2010, dandu-se textelor o noua numerotare

Hotararea Guvernului nr. 1.000/2006 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 15 august 2006 si ulterior a mai fost modificata si completata prin:

 • Hotararea Guvernului nr. 31/2008 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2008;
 • Hotararea Guvernului nr. 280/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 20 martie 2009;
 • Hotararea Guvernului nr. 1.373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilorcadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 805 din 25 noiembrie 2009, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie 2010;
 • Hotararea Guvernului nr. 51/2010 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010.


  Capitolul I - Dispozitii generale

  Art. 1
  (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici se organizeaza si functioneaza in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica.
  (2) In subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se organizeaza si functioneaza ca institutii publice cu personalitate juridica centre regionale de formare continua pentru administratia publica locala, denumite in continuare centre regionale.
  (3) Sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este in municipiul Bucuresti, str. Eforie nr. 5, sectorul 5.


  Capitolul II - Atributiile Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

  Art. 2
  (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici, denumita in continuare Agentia, asigura aplicarea strategiilor si a Programului de guvernare in domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici, precum si in domeniul formarii profesionale a personalului din administratia publica.
  (2) Agentia indeplineste atributii in urmatoarele domenii:
  a) reglementarea functiei publice;
  b) managementul functiei publice si al functionarilor publici;
  c) perfectionarea profesionala a functionarilor publici;
  d) formare profesionala in administratia publica;
  e) gestionarea de programe in domeniul functiei publice;
  f) monitorizarea si controlul activitatilor referitoare la functia publica si la functionarii publici;
  g) reprezentare .
  (3) Agentia indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
  (4) In exercitarea atributiilor sale Agentia colaboreaza direct cu compartimentele specializate in managementul resurselor umane din structura autoritatilor si institutiilor publice.

  Art. 3
  In domeniul reglementarii functiei publice Agentia indeplineste urmatoarele atributii principale:
  a) elaboreaza proiecte de acte normative privind functia publica si functionarii publici, pe care le supune spre aprobare Guvernului prin Ministerul Administratiei si Internelor;
  b) elaboreaza norme metodologice, proceduri si instructiuni cu caracter normativ privind functia publica si functionarii publici;
  c) analizeaza si avizeaza proiectele de acte normative care contin prevederi referitoare la functia publica si la functionarii publici, elaborate de alte autoritati sau institutii publice;
  d) elaboreaza reglementari comune autoritatilor si institutiilor publice privind functiile publice, evaluarea, gradarea si clasificarea posturilor, cu consultarea asociatiilor profesionale si a organizatiilor sindicale reprezentative ale functionarilor publici;
  e) elaboreaza proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici, precum si alte reglementari privind salarizarea functionarilor publici;
  f) elaboreaza normele de organizare, utilizare si prelucrare a informatiilor cuprinse in baza de date referitoare la functiile publice si functionarii publici;
  g) coordoneaza si sprijina procesul de adaptare a statutelor aprobate prin legi speciale la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  h) elaboreaza proiectele de acte normative pentru armonizarea legislatiei din domeniul functiei publice cu reglementarile Uniunii Europene si alte acte cu caracter international pe care Romania le-a ratificat;
  i) urmareste ca proiectele de acte normative elaborate de ministere si de alte autoritati sau institutii publice, care contin prevederi referitoare la functiile publice si la functionarii publici, sa fie in concordanta cu reglementarile interne si europene existente in acest domeniu .

  Art. 4
  (1) In domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici, Agentia indeplineste urmatoarele atributii principale:
  a) elaboreaza principiile, politicile si strategiile privind managementul functiei publice si al functionarilor publici, pe care le prezinta ministrului administratiei si internelor pentru a fi insusite si supuse spre aprobare Guvernului;
  b) urmareste modul de aplicare a strategiilor, politicilor si programelor referitoare la functia publica si functionarii publici;
  c) elaboreaza studii, analize si prognoze privind structura si dinamica corpului functionarilor publici;
  d) organizeaza si gestioneaza concursurile pentru ocuparea functiilor publice vacante, in conditiile legii;
  e) realizeaza recrutarea si promovarea pentru functiile publice pentru care organizeaza concurs, in conditiile legii;
  f) avizeaza sau, dupa caz, verifica conditiile stabilite pentru organizarea si desfasurarea concursurilor de catre alte autoritati si institutii publice;
  g) monitorizeaza derularea procedurilor de recrutare si promovare a functionarilor publici, in conditiile legii;
 • Afişează HG nr. 1000/2006, Republicata 2010, privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pe o singură pagină  Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Agentia Nationala a Functionarilor Publici    HG 1000/2006    Functionari publici    Legea 188/1999

  Consultă un avocat online
  MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.