Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » HG 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic

HG 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic

  Publicat: 20 Sep 2010       4072 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


HG 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 15 septembrie 2010

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 6 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Art. 1
(1) Prin prezenta hotarare se stabileste modul de functionare si organizare a Punctului de contact unic electronic, denumit in continuare PCU electronic, ca sistem informatic de utilitate publica, parte integranta a Sistemului e-guvernare din Sistemul Electronic National, in responsabilitatea Centrului National Romania Digitala, denumit in continuare CNRD, aflat in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, denumit in continuare MCSI.
(2) PCU electronic este implementat prin proiectul "Platforma pentru integrarea serviciilor e-Guvernare in SEN-PISEG", care are urmatoarele componente: software, hardware si comunicatii.
(3) PCU electronic pentru serviciile din sfera justitiei il reprezinta portalul e-justice, dezvoltat de Comisia Europeana in colaborare cu statele membre ale Uniunii Europene. PCU electronic va face trimitere printr-un link la portalul e-justice.
(4) In aplicarea prevederilor prezentei hotarari, CNRD si autoritatile competente au obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2
In intelesul prezentei hotarari, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) autentificare unica iż˝ procesul prin care o autoritate competenta, institutie publica sau prestator poate avea acces si poate fi identificat unic in sistemul PCU electronic;
b) persistenta datelor de autentificare iż˝ reutilizarea datelor introduse in sistem de catre autoritatile competente si institutiile publice, persoane fizice si operatorii economici;
c) asigurarea disponibilitatii datelor si documentelor iż˝ procesul prin care datele si documentele introduse in PCU electronic atat de prestator, cat si de beneficiar sunt arhivate in format electronic, in vederea accesarii ulterioare de catre autoritatile competente si institutiile publice competente sau de catre beneficiar;
d) autoritate competenta iż˝ orice autoritate, astfel cum aceasta este definita la art. 2 lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.

Art. 3
(1) Continutul si structura PCU electronic se actualizeaza permanent si se extind pentru a permite indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare, inclusiv a unor noi proceduri introduse prin acte normative adoptate ulterior termenului de operationalizare a sistemului.
(2) Procedurile agreate intre autoritatile competente implicate in rezolvarea unei solicitari vor fi comunicate catre MCSI in vederea implementarii de catre CNRD in cadrul PCU electronic, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.

Art. 4
(1) CNRD intocmeste si transmite MCSI setul de informatii necesare pentru operationalizarea fiecarei proceduri sau formalitati ce urmeaza a fi implementata in PCU electronic, inclusiv actualizari ale celor deja implementate.
(2) La solicitarea MCSI, autoritatile competente care detin si/sau administreaza informatiile necesare operationalizarii procedurilor ori formalitatilor necesare accesului prestatorilor la informatiile ce pot fi accesate in cadrul PCU electronic, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, au obligatia de a le pune la dispozitia CNRD in termen de maximum 15 zile de la data solicitarii.
(3) Autoritatile competente care detin si/sau administreaza informatiile necesare operarii procedurilor ori formalitatilor necesare accesului la prestarea serviciilor implementate in PCU electronic vor defini proceduri interne in vederea asigurarii bunei functionari a serviciului public electronic din cadrul PCU electronic, in termen de maximum 60 de zile de la data la care acesta devine functional sau de la data la care devin functionale respectivele autoritati competente, potrivit prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.
(4) Autoritatile competente care detin si/sau administreaza informatiile necesare operarii procedurilor ori formalitatilor necesare accesului la prestarea serviciilor implementate in PCU electronic au obligatia de a publica in cadrul PCU electronic datele de contact si de a le actualiza ori de cate ori este cazul, in cel mult 10 zile de la modificarea acestora.

Art. 5
(1) Este obligatoriu ca intreaga comunicare cu autoritatile competente sa se desfasoare prin intermediul PCU electronic, daca este legata de un proces de autorizare initiat prin PCU electronic.
(2) Institutiile publice care detin sau administreaza informatiile necesare operarii procedurilor ori formalitatilor necesare accesului la prestarea serviciilor implementate in PCU electronic au obligatia de a se autentifica unic in PCU electronic.
(3) Pentru realizarea obiectivelor specifice organizarii si functionarii PCU electronic, CNRD, in calitate de institutie desemnata responsabila cu administrarea PCU electronic, are responsabilitati in:
a) asigurarea autentificarii unice a fiecarui prestator in PCU electronic;
b) asigurarea persistentei datelor de autentificare, pentru a permite accesul la activitatea deja desfasurata de catre beneficiar in PCU electronic;
c) asigurarea mijloacelor de recuperare/modificare in conditii de securitate necesare a datelor de autentificare, atunci cand este necesar;
d) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru transmiterea de catre prestator, prin intermediul PCU electronic, a formularelor completate, impreuna cu toate documentele si informatiile necesare, conform procedurilor si informatiilor publice ale autoritatii competente responsabile cu tratarea solicitarii;
e) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru monitorizarea si raportarea automata a starii solicitarilor;
f) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru notificarea automata prin e-mail a prestatorului, cu privire la modificari in comunicarea sa cu autoritatea competenta;
g) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru trimiterea de catre autoritatile competente a raspunsului semnat electronic prin intermediul PCU electronic;
h) asigurarea salvarii, arhivarii si disponibilitatii datelor, documentelor, comunicarilor efectuate prin intermediul PCU electronic, fara drept de modificare ulterioara, pentru toti utilizatorii PCU electronic;
i) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru implementarea procedurilor de lucru agreate intre autoritatile competente implicate in rezolvarea unei solicitari.

Art. 6
(1) Primirea solicitarii de la prestator se face prin intermediul portalului, pe baza unei notificari transmise automat prin mijloace electronice de catre portal.
(2) Tratarea solicitarii de la prestator, respectiv circuitul documentelor intre solicitare si raspuns se efectueaza pe procesele existente in cadrul fiecarei autoritati competente in parte.
(3) Responsabilitatea pentru tratarea solicitarii revine fiecareia dintre autoritatile competente implicate in procesul de solutionare a solicitarii in parte.
(4) Termenul legal de solutionare curge de la data inregistrarii cererii.
(5) Solicitarea de informatii se realizeaza prin intermediul PCU electronic conform mijloacelor tehnice puse la dispozitie de CNRD.
(6) Trimiterea raspunsului catre prestator se efectueaza prin intermediul PCU electronic, ca document semnat cu semnatura electronica extinsa, bazat pe certificatul calificat digital al autoritatilor competente emitente si marcat temporal in conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 privind marca temporala. Fiecare autoritate competenta este responsabila de achizitionarea propriului certificat calificat digital cu ajutorul caruia se efectueaza semnatura electronica extinsa.

Afişează HG 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Punctul de contact unic electronic    HG 922/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.