Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 178/2010 legea parteneriatului public-privat

Legea nr. 178/2010 legea parteneriatului public-privat

  Publicat: 06 Oct 2010       22363 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea 178/2010 legea parteneriatului public-privat

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 5 octombrie 2010

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:

a) in cazul unui proiect de parteneriat public-privat, partenerii colaboreaza in mod obligatoriu in baza unor raporturi contractuale;
b) diviziunea responsabilitatilor, a valorii de finantare si a riscurilor sunt convenite prin contract;
c) pe parcursul derularii unui contract de parteneriat-public privat, drepturile si obligatiile corelative ale partenerilor nu pot fi cesionate;
d) bunurile ce fac obiectul contractului de parteneriat publicprivat pot fi considerate nonactive, conform reglementarilor contabile, nationale si europene in vigoare, in functie de modalitatea de repartitie a riscurilor in cadrul proiectului;
e) prevederile lit. d) se aplica corespunzator si fluxurilor de numerar ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat;
f) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele implicate in proiect sunt clasificate ca nonactive si nu vor fi inregistrate in situatia financiara trimestriala si anuala a partenerului public implicat;
g) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele enuntate la lit. f) vor fi inregistrate in balanta de verificare si situatia financiara anuala ale companiei de proiect, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2) si art. 35.

Art. 17
Un contract de parteneriat public-privat se refera la realizarea unui singur proiect de parteneriat public-privat, cu realizarea tuturor elementelor din cadrul acestuia.

Sectiunea 2 - Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privatArt. 18
Procesul de atribuire a proiectului public-privat, analiza si selectia preliminara a investitorilor privati, incheierea acordului de proiect, negocierea si incheierea contractului de parteneriat public-privat se deruleaza dupa cum urmeaza:
a) definirea si aprobarea de catre partenerul public a oportunitatii de demarare a proiectului de parteneriat publicprivat;
b) elaborarea si aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de catre partenerul public;
c) elaborarea de catre partenerul public a documentului atasat la anuntul de intentie;
d) constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intentie de catre partenerul public si numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispozitie, dupa caz;
e) elaborarea si aprobarea criteriilor de evaluare, a grilelor de punctaj si a modului de tratare a scrisorilor de intentie intarziate sau primite nesigilate si aprobarea acestora prin ordin, decizie sau dispozitie, emise de catre partenerul public;
f) elaborarea si aprobarea criteriilor de negociere cu investitorii privati selectati, semnatari ai acordului de proiect, in vederea selectarii partenerului privat cu care se va incheia contractul de parteneriat public-privat;
g) publicarea anuntului de intentie;
h) distribuirea, fara plata, a documentului atasat la anuntul de intentie;
i) primirea si inregistrarea plicurilor ce contin scrisorile de intentie elaborate de investitorii privati interesati;
j) convocarea comisiei de evaluare si deschiderea plicurilor continand scrisorile de intentie in prezenta tuturor membrilor comisiei;
k) evaluarea scrisorilor de intentie si a documentelor anexate la acestea;
l) intocmirea raportului de evaluare de catre comisia de evaluare si prezentarea acestuia partenerului public spre aprobare;
m) invitarea investitorilor privati selectati la negocierea si semnarea acordului de proiect;
n) constituirea de catre partenerul public a comisiei de negociere cu investitorii privati selectati, semnatari ai acordului de proiect si numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispozitie, dupa caz;
o) aplicarea criteriilor de negociere cu investitorii privati selectati, semnatari ai acordului de proiect, in vederea selectarii partenerului privat cu care se va incheia contractul de parteneriat public-privat;
p) desfasurarea negocierilor pentru selectarea partenerului privat cu care se va incheia contractul de parteneriat publicprivat;
q) prezentarea ofertei finale, rezultate in urma negocierilor desfasurate conform lit. o), a partenerului privat selectat;
r) incheierea contractului de parteneriat public-privat cu partenerul privat selectat si publicarea acestuia.

Art. 19
Partenerul privat selectat potrivit art. 18 lit. p) are obligatia de a include in oferta finala lista cuprinzand persoanele care au calitatea de intreprinderi afiliate acestuia si, de asemenea, are obligatia de a actualiza aceasta lista in mod permanent, pana la finalizarea contractului de parteneriat publicprivat.

Art. 20
Partenerul public va elabora si aproba normele proprii pentru infiintarea comisiilor, elaborarea criteriilor si derularea etapelor de definire a proiectului public-privat si de selectie a investitorilor privati. Normele respective au la baza reglementarile prezentei legi si ale actelor normative in domeniu, elaborate de institutiile competente.

Sectiunea 3 - Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat si de selectie a investitorilor privatiArt. 21
Distribuirea, fara plata, a documentului atasat se va face de catre partenerul public, in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data aparitiei anuntului de intentie.

Art. 22

Afişează Legea nr. 178/2010 legea parteneriatului public-privat pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Contractul de parteneriat public-privat    Parteneriat public    Parteneriat privat    Legea 178/2010    OUG 39/2011    Parteneriat public-privat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.