Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 178/2010 legea parteneriatului public-privat

Legea nr. 178/2010 legea parteneriatului public-privat

  Publicat: 06 Oct 2010       22527 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea 178/2010 legea parteneriatului public-privat

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 5 octombrie 2010

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Expresie folosita in trecut pentru a desemna obligatia legala de intretinere.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Calitate a unui act juridic de a intruni toate conditiile si de a produce toate efectele prevazute de lege.
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,

d) perioada de derulare a contractului de parteneriat publicprivat si termenul de finalizare a acestuia;
e) definirea calendarului de derulare a contractului de parteneriat public-privat, care stabileste termenele de: elaborare a studiului de fezabilitate, realizare a proiectului de executie, derulare a finantarii, realizare a obiectivului public, intretinere/administrare/operare a obiectivului pana la finalizarea contractului de parteneriat public-privat, predare a obiectivului catre partenerul public;
f) cotele de participare la proiectul de parteneriat public-privat care stau la baza proportiilor de participare la compania de proiect si lista bunurilor de natura patrimoniului public sau privat pe care le aduc partenerii;
g) repartizarea riscurilor dintre partenerul public si partenerul privat pe toata perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat;
h) criteriile de performanta cu privire la indeplinirea obiectivelor contractului de parteneriat public-privat;
i) clauzele de retragere din proiect;
j) penalitatile pentru situatia cand nu se indeplinesc obiectivele stabilite in contract .

Sectiunea 1 - Principii si reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public-privatArt. 28
(1) Partenerul public continua negocierile cu investitorii selectati, cu respectarea dispozitiilor art. 18 lit. j)iAżA˝l).
In urma acestor negocieri, partenerul public emite o decizie cuprinzand lista investitorilor selectati, ierarhizati conform criteriilor stabilite prin normele proprii elaborate in baza prevederilor prezentei legi.
(2) Orice investitor interesat are posibilitatea de a contesta, la partenerul public sau in instanta, decizia privind desemnarea partenerului privat si orice alte decizii luate de acesta pe perioada derularii procedurii de atribuire, cu obligarea acestuia la depunerea unei garantii de 2% din valoarea estimata.
Partenerul public este obligat sa dea raspuns la contestatii in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii contestatiei, dupa care procedura se va continua. Solutia data de instanta devine obligatorie la data pronuntarii unei hotarari judecatoresti definitive si executorii.
(3) In cazul in care negocierile cu primul clasat nu pot conduce la incheierea unui contract de proiect de parteneriat public-privat, partenerul public incepe negocierile, pe rand, cu urmatorii investitori selectati, in ordinea ierarhica a selectiei, pana la obtinerea unui rezultat favorabil.
(4) In cazul nefinalizarii unui contract de proiect de parteneriat public-privat cu niciunul dintre investitorii selectionati, partenerul public are dreptul la reluarea intregii proceduri. Dupa caz, inainte de reluarea procedurii, partenerul public poate sa refaca sau sa completeze studiul de fundamentare/ prefezabilitate si/sau sa schimbe unele date din documentul atasat.
(5) Procedura de negociere se deruleaza chiar daca se depune o singura oferta, cu conditia ca aceasta, impreuna cu documentele anexate de catre investitorul privat interesat, sa respecte cerintele minime impuse de anuntul de intentie si documentul atasat, elaborate de partenerul public.
(6) In conditiile in care partile au decis continuarea proiectului de parteneriat public-privat, acestea procedeaza la pregatirea si negocierea termenilor si a clauzelor contractului de proiect de parteneriat public-privat.
(7) Conditiile de infiintare a companiei de proiect se includ in continutul contractului de proiect de parteneriat public-privat.

Sectiunea 2 - Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privatArt. 29
Contractul de proiect de parteneriat public-privat in forma negociata este supus, dupa caz, aprobarii Guvernului sau autoritatii publice, in calitate de titulari ai dreptului de administrare a bunului care face obiectul parteneriatului publicprivat.
Forma finala astfel aprobata nu poate fi modificata prin acordul partilor decat printr-un act de cel putin nivelul celui prin care s-a aprobat contractul .

Art. 30
(1) La finalizarea contractului de parteneriat public-privat, compania de proiect transfera, cu titlu gratuit, bunul public realizat prin contractul de parteneriat public-privat catre partenerul public, in buna stare, exploatabil si liber de orice sarcina sau obligatie . Conditiile tehnice de transfer sunt definite in contractul de parteneriat public-privat. In cazul bunurilor imobile, transferul dreptului de proprietate, sub sanctiunea nulitatii absolute, se va face cu respectarea dispozitiilor imperative ale legii privind transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile sau ale dezmembramintelor acestuia.
(2) Proprietatile rezultate prin implementarea proiectului public-privat si terenurile ocupate de proiect, in afara bunurilor proprietate publica, si care nu pot fi instrainate sau grevate pot fi ipotecate, gajate si pot constitui garantii pentru finantatorul proiectului public-privat, pe perioada de validitate a contractului.

Art. 31
Perioada de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat se stabileste in baza ofertei finale depuse de investitorul selectat si a negocierilor finale care au in vedere o analiza economico-financiara reala si riguroasa a proiectului, bazata pe criterii economice si in conformitate cu legislatia in vigoare.


Capitolul V - Reguli speciale pentru infiintarea companiei de proiectArt. 32
Compania de proiect definita la art. 4 lit. f) se organizeaza si functioneaza conform legislatiei in vigoare, ca o societate comerciala al carei capital social este detinut de catre partenerul public si investitorul privat.

Art. 33
(1) Compania de proiect functioneaza pe toata perioada de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat si se lichideaza conform legii la data incheierii acestuia.
(2) Intre compania de proiect si cei 2 parteneri se va incheia un contract de administrare pentru bunurile de patrimoniu incredintate spre administrare si un contract de servicii .

Afişează Legea nr. 178/2010 legea parteneriatului public-privat pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Contractul de parteneriat public-privat    Parteneriat public    Parteneriat privat    Legea 178/2010    OUG 39/2011    Parteneriat public-privat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.