Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 178/2010 legea parteneriatului public-privat

Legea nr. 178/2010 legea parteneriatului public-privat

  Publicat: 06 Oct 2010       22366 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea 178/2010 legea parteneriatului public-privat

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 5 octombrie 2010

Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Act adoptat de organele de stat,
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Art. 34
Compania de proiect are ca obiect principal de activitate operarea si gestionarea, pe principii economice, conform legii si statutului propriu de infiintare si functionare, a tuturor etapelor de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat prin preluarea obligatiilor de la partile contractante, precum si transferul in conformitate cu art. 30 alin. (1) al bunului si serviciilor care fac obiectul acestuia, in beneficiul public, prin partenerul public.

Art. 35
Pe toata perioada de functionare a companiei de proiect, aceasta nu poate sa isi schimbe obiectul de activitate si nu poate desfasura operatiuni economice in afara scopului expres al proiectului de parteneriat public-privat pentru care a fost creata sau al dezvoltarii acestuia in folosul comunitatii.

Art. 36
Compania de proiect va fi condusa de un consiliu de administratie, in care cei 2 parteneri vor fi reprezentati proportional cu participarea prevazuta la art. 27 lit. f).

Art. 37
Compania de proiect nu are dreptul sa ia decizii cu privire la schimbarea formei de proprietate sau de administrare a patrimoniului public sau privat cu care partenerul public participa la proiectul de parteneriat public-privat, pe toata perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, si nici cu privire la cesionarea unor drepturi primite prin contract .


Capitolul VI - Organizarea activitatii de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privatArt. 38
(1) Coordonarea si monitorizarea centralizata a derularii proiectelor de parteneriat public-privat se realizeaza de catre Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat, infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si reorganizata potrivit Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat se reorganizeaza prin hotarare a Guvernului la nivel de directie generala in subordinea Secretariatului General al Guvernului si va avea rol de institutie centrala in domeniul proiectelor de parteneriat public-privat si are ca atributie principala indrumarea si monitorizarea partenerilor publici si a investitorilor privati interesati in activitatea de organizare si derulare a unui proiect de parteneriat public-privat, in conditiile legii.
(3) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat va constitui o baza de date publica, integrata, unica si actualizata, cuprinzand toate proiectele de parteneriat public-privat anuntate, precum si arhiva proiectelor in desfasurare si/sau finalizate.

Art. 39
Prin decizii interne pot fi organizate si puse in functiune, daca se justifica, unitati interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat la nivelul autoritatilor publice care deruleaza cel putin doua proiecte de parteneriat public-privat.


Capitolul VII - SanctiuniArt. 40
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are dreptul de a solicita in instanta constatarea nulitatii absolute a contractelor de parteneriat public-privat incheiate cu incalcarea prevederilor prezentei legi, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 41
Retragerea din contract inainte de termenul stabilit sau neindeplinirea obligatiilor contractuale se sanctioneaza cu plata unor penalitati care vor fi specificate in mod expres in contractul incheiat intre partenerul public si cel privat.


Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finaleArt. 42
In masura in care prezenta lege nu prevede altfel, dispozitiile acesteia se completeaza cu dreptul comun.

Art. 43
Proprietatea intelectuala dobandita in procesul realizarii parteneriatului public-privat apartine partenerului privat, daca contractul nu prevede altfel.

Art. 44
In cazul in care se indeplinesc conditiile unui proiect de parteneriat public-privat si nu se incalca interese de ordin public, dispozitiile prezentei legi pot fi aplicate si in cazul activitatilor relevante definite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare iAżA˝ cap. VIII "Contracte sectorialeiAżA˝, sectiunea 1 "Activitati relevanteiAżA˝.

Afişează Legea nr. 178/2010 legea parteneriatului public-privat pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Contractul de parteneriat public-privat    Parteneriat public    Parteneriat privat    Legea 178/2010    OUG 39/2011    Parteneriat public-privat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.