Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

  Publicat: 27 Oct 2010       25147 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 26 octombrie 2010

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Camera inferioara a Parlamentului englez,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Asigurarea desfasurarii activitatii agentilor economici, satisfacerea nevoilor curente de productie, a celor de investitii si a altor necesitati din resurse proprii,
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Tratatul de la Amsterdam a intarit rolul si pozitia Presedintelui Comisiei. Conform noului Tratat, Guvernele Statelor Membre desemneaza de comun acord persoana pe care intentioneaza sa o numeasca Presedinte, alegere care va trebui aprobata de Parlamentul European.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

c) organizarea de reuniuni, seminare, simpozioane si alte forme de instruire, precum si de schimburi de experienta intre executorii judecatoresti, cu participarea unor personalitati si reprezentanti ai unor organizatii profesionale din tara si din strainatate;
d) editarea unor publicatii proprii de specialitate;
e) organizarea controlului profesional, financiar si administrativ;
f) unificarea practicii executionale.

Art. 8
Uniunea propune intocmirea unor proiecte de acte normative in legatura cu activitatea executionala, participand la elaborarea acestora.

Art. 9
(1) In cadrul Uniunii, executorii judecatoresti din circumscriptia fiecarei curti de apel se constituie in camera a executorilor judecatoresti, cu personalitate juridica, denumita in continuare Camera .
(2) Din Camera fac parte toti executorii judecatoresti din circumscriptia curtii de apel respective.

Art. 10
Uniunea si Camerele functioneaza prin autofinantare realizata din contributia membrilor sai si din alte surse, potrivit prezentului statut .

Art. 11
Uniunea si Camerele nu pot fi angajate politic prin actiunile membrilor lor.

Sectiunea 2 - Dispozitii generale privind profesia de executor judecatorescArt. 12
Profesia de executor judecatoresc este liberala si independenta.

Art. 13
(1) Competenta materiala a executorilor judecatoresti este punerea in executare a dispozitiilor civile din titlurile executorii, daca legea nu prevede altfel.
(2) Executorii judecatoresti indeplinesc si alte atributii date prin lege in competenta lor.

Art. 14
Competenta teritoriala a executorilor judecatoresti este reglementata prin Codul de procedura civila sau prin legi speciale.

Capitolul II - Structura organizatoricaSectiunea 1 - Uniunea


Art. 15
Organele de conducere ale Uniunii sunt: Congresul, Consiliul si presedintele .

Art. 16
(1) Congresul Uniunii este constituit din presedintele si vicepresedintii Uniunii, presedintii si vicepresedintii Camerelor si din membrii Consiliului Uniunii, cu exceptia Congresului de constituire a Uniunii, care se va desfasura in conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2).
(2) Congresul Uniunii se intruneste anual la convocarea Consiliului acesteia, potrivit legii.
(3) Congresul Uniunii este legal constituit in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(4) In cazul in care nu se realizeaza cvorumul prevazut la alin. (3), se face o noua convocare a Congresului Uniunii, in aceleasi conditii, peste cel mult o luna. La aceasta convocare Congresul Uniunii este legal constituit prin prezenta majoritatii delegatilor. Daca nici in aceasta situatie nu se realizeaza cvorumul legal, Congresul Uniunii se amana din nou si va fi convocat de atatea ori pana cand se va realiza cvorumul prevazut in acest alineat.

Art. 17
(1) Consiliul Uniunii va convoca un congres extraordinar la cererea unei treimi din numarul membrilor Camerelor sau la cererea majoritatii colegiilor directoare ale Camerelor.
(2) Convocarea Congresului extraordinar al Uniunii se face in termen de 7 zile de la data indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), iar constituirea Congresului extraordinar se va realiza potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (4).
(3) Congresul extraordinar al Uniunii se va tine in cel mult 30 de zile de la data convocarii.

Art. 18
(1) Congresul Uniunii are urmatoarele atributii:
a) adopta Statutul Uniunii si Statutul Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;

Afişează Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Hotararea 19/2010    Executori Judecatoresti    Legea 188/2000

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.