Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

  Publicat: 27 Oct 2010       25148 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 26 octombrie 2010

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii,
Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii,
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.


Art. 29
(1) Adunarea generala a Camerei se intruneste semestrial in sedinta ordinara si ori de cate ori este nevoie in sedinta extraordinara, la convocarea presedintelui, Colegiului director sau la cererea a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai ori la solicitarea Consiliului Uniunii.
(2) Convocarea Adunarii generale a Camerei in sedinta ordinara se face cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru tinerea acesteia, iar convocarea sedintei extraordinare se face cu cel putin 3 zile inainte, prin instiintarea membrilor sai, cu mentionarea datei si a locului desfasurarii.
(3) Prezenta executorilor judecatoresti la lucrarile Adunarii generale a Camerei este obligatorie, absenta nemotivata atragand sanctiunea prevazuta de art. 46 din lege.

Art. 30
(1) Adunarea generala a Camerei este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor sai.
(2) In cazul in care numarul legal nu este intrunit, Colegiul director, de fata cu cei prezenti, stabileste o noua data pentru Adunarea generala a Camerei, in termen de cel mult 7 zile.
(3) Adunarea generala a Camerei adopta hotarari cu majoritatea voturilor celor prezenti.

Art. 31
Adunarea generala a Camerei are urmatoarele atributii principale:
a) alege si revoca presedintele Colegiului director;
b) alege si revoca membrii Colegiului director si reprezentantul Camerei in Consiliul Uniunii;
c) alege si revoca Comisia de cenzori;
d) aproba bugetul anual si raportul Comisiei de cenzori;
e) stabileste cotele de contributie ale executorilor judecatoresti la Camera;
f) aproba propunerile Colegiului director cu privire la structura organizatorica;
g) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de prezentul statut .

Art. 32
Alegerea presedintelui, a vicepresedintelui si a reprezentantilor in Consiliul Uniunii si in Consiliul de disciplina al Camerei, precum si a membrilor Colegiului director se face de Adunarea generala a Camerei prin vot secret, cu majoritate simpla, dintre membrii Camerei cu o vechime neintrerupta in activitatea de executor judecatoresc de cel putin 10 ani si care indeplinesc conditiile prevazute de art. 15 lit. c) din lege.

Art. 33
Colegiul director al Camerei lucreaza legal in prezenta majoritatii membrilor sai si adopta hotarari cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.

Art. 34
Colegiul director al Camerei se intruneste in sedinte ordinare lunar sau la convocarea presedintelui, in sedinta extraordinara.

Art. 35
Colegiul director al Camerei are urmatoarele atributii principale:
a) primeste cererile solicitantilor pentru ocuparea posturilor de executor judecatoresc, impreuna cu documentele necesare in acest scop, si le inainteaza Consiliului Uniunii cu cel putin 10 zile inaintea datei stabilite pentru concurs, daca sunt indeplinite cerintele prevazute de lege;
b) primeste contestatiile formulate impotriva rezultatelor concursului privind admiterea in profesie si le inainteaza Consiliului Uniunii;
c) primeste certificatul de inregistrare a birourilor executorilor judecatoresti, eliberat de prim-grefierul curtii de apel, si il comunica, de indata, compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei si Consiliului Uniunii;
d) avizeaza cererile de angajare ale executorilor judecatoresti stagiari de catre executorul judecatoresc care a solicitat postul de stagiar si verifica semestrial stadiul pregatirii si al formarii profesionale a executorilor judecatoresti stagiari;
e) solutioneaza sesizarile formulate impotriva executorilor judecatoresti si propune, dupa caz, luarea masurilor legale si statutare;
f) deleaga, in cazurile prevazute de lege si de regulament, un executor judecatoresc din aceeasi circumscriptie a judecatoriei sau dintr-o alta circumscriptie, care va asigura functionarea unui birou al executorilor judecatoresti pentru indeplinirea actelor care sunt de competenta teritoriala a acelui birou;
g) informeaza Uniunea in legatura cu activitatea birourilor executorilor judecatoresti, asupra numarului necesar de executori judecatoresti si de executori judecatoresti stagiari;
h) reprezinta Camera in relatiile cu tertii prin presedinte, iar in lipsa acestuia, prin vicepresedinte;
i) difuzeaza Buletinul informativ al executorilor judecatoresti si aduce la cunostinta executorilor judecatoresti din circumscriptia sa masurile privind unificarea practicii executionale;
j) desemneaza executorii judecatoresti din cadrul Colegiului director care vor efectua controlul dispus de Consiliul Uniunii;
k) intocmeste si tine evidenta cauzelor executionale inregistrate in intreaga circumscriptie teritoriala;
l) tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei si a contributiei membrilor sai, prezentand Adunarii generale a Camerei rapoarte in acest sens;
m) asigura, prin personalul propriu de specialitate si administrativ, efectuarea lucrarilor de personal, a dosarelor de pensii, a lucrarilor legate de acordarea concediilor si a altor drepturi de asistenta sociala privind executorii judecatoresti si personalul angajat;
n) stabileste indemnizatia presedintelui si vicepresedintelui Colegiului director al Camerei si salarizarea personalului angajat;
o) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de prezentul statut .

Art. 36
(1) Presedintele Colegiului director al Camerei are urmatoarele atributii:
Afişează Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Hotararea 19/2010    Executori Judecatoresti    Legea 188/2000

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.