Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

  Publicat: 27 Oct 2010       25159 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 26 octombrie 2010

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ceea ce este ingaduit de lege,
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Societatea civila este formata din cetateni, asociati sub diferite forme, care au aceleasi interese si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara aceste drepturi si interese.
Reglementata in sectiunea II, cap. I, t. II, C. proc. pen., este guvernata de aceleasi reguli, aplicabile in general pentru procuror si organele de cercetare penala.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.

a) reprezinta Camera in raporturile cu tertii;
b) duce la indeplinire hotararile Colegiului director al Camerei si rezolva lucrarile curente;
c) angajeaza personalul de specialitate si administrativ al Camerei, cu avizul Colegiului director;
d) convoaca si conduce sedintele Adunarii generale a Camerei, si ale Colegiului director al Camerei, prezentand periodic rapoarte de activitate si propuneri pentru imbunatatirea activitatii;
e) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Camerei, aprobate de Colegiul director;
f) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de prezentul statut .
(2) Functia de presedinte poate fi exercitata pe durata a cel mult 3 mandate. Durata unui mandat este de 3 ani.
(3) Vicepresedintele exercita atributiile presedintelui in lipsa acestuia.

Art. 37
(1) Reprezentantul Camerei in Consiliul Uniunii are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) participa de drept la sedintele Colegiului director al Camerei;
b) are acces la toate documentele Camerei;
c) are dreptul la o indemnizatie stabilita de Consiliul Uniunii;
d) participa din partea Camerei la toate sedintele Consiliului Uniunii;
e) prezinta Consiliului Uniunii propunerile Adunarii generale a Camerei si ale Colegiului director, aparand interesele acestora;
f) informeaza cu regularitate Adunarea generala si Colegiul director ale Camerei despre toate hotararile adoptate de Consiliul Uniunii;
g) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala a Camerei.
(2) Reprezentantul Camerei in Consiliul Uniunii va putea fi inlocuit de catre presedintele sau vicepresedintele Colegiului director in situatia in care se afla in imposibilitate de a participa la sedintele Consiliului Uniunii.

Art. 38
(1) Camera are patrimoniu si buget proprii.
(2) Bugetul Camerelor este format din contributii banesti ale executorilor judecatoresti, donatii si sponsorizari, beneficii rezultate din activitati economice conexe, precum si din orice alte sume de bani dobandite licit.
(3) Pentru inscrierea la concursul in vederea ocuparii unui post de executor judecatoresc, candidatul va plati o taxa stabilita de Consiliul Uniunii, care se face venit la bugetul Camerei in circumscriptia careia se afla postul vacant de executor judecatoresc pentru care candidatul s-a inscris la concurs.

Art. 39
(1) Comisiile de cenzori ale Camerelor sunt compuse din 3 membri alesi din randul executorilor judecatoresti.
(2) Comisiile de cenzori ale Camerelor verifica modul de executare a bugetelor Camerelor si prezinta anual un raport Adunarii generale a Camerei.
(3) Personalul cu atributii financiar-contabile al Camerei este obligat sa puna la dispozitia Comisiei de cenzori a Camerei toate evidentele si datele pentru efectuarea verificarilor.

Sectiunea 3 - Executorii judecatoresti

Art. 40
Executorii judecatoresti isi desfasoara activitatea in cadrul unor birouri, individual sau prin asociere in baza unui contract de societate civila .

Art. 41
(1) Biroul executorului judecatoresc va avea sedii corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii cu publicul si pentru depozitarea, pastrarea si conservarea in bune conditii a arhivei si a valorilor, in raza sa de competenta teritoriala .
(2) Executorul judecatoresc asigura securitatea sediilor si ia masuri de protectie impotriva incendiilor, efractiilor sau altor evenimente previzibile.

Art. 42
(1) Programul de activitate al biroului executorului judecatoresc este obligatoriu de cel putin 8 ore zilnic, din care 6 ore de activitate cu publicul.
(2) Orice modificare a programului de lucru se va comunica Colegiului director al Camerei.

Art. 43
Biroul executorului judecatoresc si societatea civila profesionala nu sunt persoane juridice.

Art. 44
(1) Toate neintelegerile de natura patrimoniala dintre executorii judecatoresti, inclusiv cele generate de preluarea dosarelor intre birourile acestora, precum si cele privind formele asociative de desfasurare a activitatii executionale urmeaza sa fie rezolvate pe cale amiabila.
(2) In caz contrar se va solicita concilierea Colegiului director al Camerei.
Afişează Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Hotararea 19/2010    Executori Judecatoresti    Legea 188/2000

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.