Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

  Publicat: 27 Oct 2010       25152 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 26 octombrie 2010

Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii,
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii,
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri sau Consiliul) este principalul organism decizional al UE. Asemenea Parlamentului European, el a fost creat prin tratatele fondatoare in cursul anilor '50 si este alcatuit din ministrii din statele membre, fiind astfel institutia Uniunii Europene in care guvernele statelor membre sunt reprezentate.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.

Art. 45
Indiferent de forma de desfasurare a activitatii, in mod individual sau prin asociere, atributiile personale si raspunderea pentru actele intocmite revin exclusiv executorului judecatoresc care le-a intocmit.

Art. 46
Executorii judecatoresti sunt obligati sa respecte reglementarile legale si statutare in materie financiar-contabila, sub sanctiunea atragerii raspunderii juridice, conform legii.

Art. 47
(1) Patrimoniul executorului judecatoresc are regimul juridic al bunurilor afectate exercitarii profesiei sale.
(2) Patrimoniul executorilor judecatoresti asociati are regimul juridic corespunzator aportului fiecarui membru al societatii civile profesionale fara personalitate juridica constituite in acest scop.
(3) Creantele personale ale executorilor judecatoresti asociati au regimul juridic corespunzator aportului fiecarui membru al societatii civile profesionale fara personalitate juridica constituite in acest scop.
(4) Creantele personale ale executorilor judecatoresti nu pot fi realizate prin urmarirea patrimoniului biroului executorilor judecatoresti asociati decat dupa partajul intervenit cu ceilalti asociati.

Sectiunea 4 - Executorii judecatoresti stagiari

Art. 48
Pot fi executori judecatoresti stagiari persoanele care indeplinesc conditiile expres prevazute de dispozitiile legii, care au promovat examenul de admitere in profesie si sunt angajate ale unui birou de executor judecatoresc sau ale unei societati civile profesionale.

Art. 49
Pot angaja executori judecatoresti stagiari numai executorii judecatoresti care indeplinesc conditiile prevazute de art. 15 lit. c) din lege si au o vechime neintrerupta de minimum 10 ani in profesie.

Art. 50
(1) Executorul judecatoresc stagiar este angajat prin contract individual de munca, incheiat pe perioada determinata cu executorul judecatoresc in conditiile legii, regulamentului si ale prezentului statut .
(2) Un executor judecatoresc nu poate angaja mai multi executori judecatoresti stagiari in aceeasi perioada .


Capitolul III - Admiterea in profesie

Art. 51
(1) Admiterea in profesia de executor judecatoresc se realizeaza prin una dintre urmatoarele forme:
a) ca urmare a promovarii examenului de definitivat organizat pentru executorii judecatoresti stagiari;
b) ca urmare a promovarii concursului sau examenului de admitere in profesie organizat pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani functii de specialitate juridica;
c) ca urmare a numirii persoanelor care au exercitat timp de 5 ani functia de judecator, procuror sau avocat si au promovat examenul de definitivat in profesia din care provin.
(2) Persoanele care dobandesc calitatea de executor judecatoresc, indiferent de forma prin care acced, trebuie sa isi inceapa activitatea primind avizul Camerei pentru inscrierea biroului executorului judecatoresc la curtea de apel, dupa ce fac dovada achitarii sumei de 5.000 euro, calculata la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua platii, din care 80% se vor vira in contul Camerei in circumscriptia careia isi vor desfasura activitatea si 20% se vor vira in contul Uniunii.

Art. 52
(1) Reprezentantii Uniunii in comisiile de organizare si desfasurare a concursului sau examenului de admitere in profesie ori de definitivat trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 15 lit. c) din lege, fiind propusi de Camere si validati de Consiliul Uniunii .
(2) Nu pot face parte din comisiile prevazute la alin. (1) rudele si afinii candidatilor pana la gradul 4 inclusiv si nici executorii judecatoresti indrumatori ai acestora.


Capitolul IV - Drepturile, obligatiile si raspunderea executorilor judecatoresti

Sectiunea 1 - Drepturile executorilor judecatoresti

Art. 53
Membrii Uniunii au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga si sa fie alesi in organele reprezentative ale Uniunii si ale Camerelor, in conditiile prevazute in prezentul statut;
b) sa participe la manifestarile organizate de Uniune si de Camera din care fac parte;
c) sa se adreseze nemijlocit tuturor organelor Uniunii si ale Camerelor si sa primeasca informatiile solicitate;
d) sa poarte insemnele Uniunii;
e) sa beneficieze anual de concediu de odihna;
Afişează Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Hotararea 19/2010    Executori Judecatoresti    Legea 188/2000

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.