Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG nr. 94/2010 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii

OUG nr. 94/2010 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii

  Publicat: 03 Nov 2010       9283 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 94/2010 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 729, din 2 noiembrie 2010.

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Act adoptat de organele de stat,
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

Avand in vedere necesitatea implementarii unor masuri de largire a sferei de asigurati ai sistemului public de pensii, care sa dea posibilitatea exercitarii dreptului fundamental la pensie, prin includerea persoanelor care nu au avut calitatea de asigurat si care opteaza sa achite contributia de asigurari sociale pe o anumita perioada,

tinand cont de existenta a numeroase solicitari din partea unor cetateni romani din tara si din strainatate privind asigurarea la sistemul public de pensii,

luand in considerare principiul egalitatii de tratament pentru toti cetatenii,

tinand seama de necesitatea de a imbunatati sistemul de protectie sociala in concordanta cu prioritatile nationale, astfel incat persoanele care nu indeplinesc conditia stagiului minim de cotizare pentru a accede la o categorie de pensii din sistemul public sa contribuie la sistem prin plata contributiilor de asigurari sociale,

in scopul de a evita excluderea sociala a unor categorii de persoane care in prezent nu pot accede la o pensie din sistemul public de pensii, intrucat nu indeplinesc conditiile prevazute de lege cu privire la stagiul de cotizare, si cresterea numarului de persoane care, in lipsa indeplinirii conditiilor de pensionare, ar apela la sistemul de asistenta sociala, fapt ce ar impovara bugetul de stat,

avand in vedere deficitul inregistrat la bugetul asigurarilor sociale de stat,

tinand seama ca elementele sus-mentionate constituie premisele unei situatii extraordinare care impune adoptarea de masuri imediate in vederea stabilirii cadrului normativ adecvat si ca neadoptarea acestor masuri ar avea drept consecinte negative afectarea unui interes public,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioadele de timp in care nu au avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii ori intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta persoanele pentru care exista obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, in conformitate cu Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Perioadele pentru care se poate efectua plata contributiei de asigurari sociale sunt cele anterioare datei la care sunt indeplinite conditiile, prevazute de lege, privind varsta standard de pensionare.

(4) Varsta standard de pensionare este prevazuta in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum este detaliata in anexa nr. 9 la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Perioadele pentru care, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, persoanele prevazute la alin. (1) achita contributia de asigurari sociale se considera stagiu de cotizare in sistemul public de pensii.

Art. 2. - (1) Persoanele interesate prevazute la art. 1 alin. (1) incheie un contract de asigurare sociala, pana la data de 31 decembrie 2010, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta .

(2) Contractul de asigurare sociala prevazut la alin. (1) se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procura speciala, si casa teritoriala de pensii din raza teritoriala de domiciliu ori resedinta a persoanei interesate sau, dupa caz, a mandatarului.

Art. 3. - Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contributiei de asigurari sociale sunt cele care se incadreaza in intervalul de timp cuprins intre data incheierii contractului de asigurare sociala potrivit prezentei ordonante de urgenta si ultimii 5 ani anteriori acestei date.

Art. 4. - (1) Contributia de asigurari sociale datorata se calculeaza prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contributiei de asigurari sociale pentru conditii normale de munca, reglementata de legislatia in vigoare pentru fiecare dintre luna/lunile din perioadele pentru care se solicita efectuarea platii in vederea considerarii stagiului de cotizare in sistemul public de pensii.

(2) Baza lunara de calcul prevazuta la alin. (1) o constituie cel putin valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, reglementat de legislatia in vigoare pentru fiecare dintre luna/lunile din perioadele pentru care se solicita efectuarea platii contributiei de asigurari sociale. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este cel aprobat prin hotarare a Guvernului.

(3) Valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la alin. (2), utilizat la calculul contributiei de asigurari sociale datorate, este urmatoarea:

a) pentru anul 2005 (octombrie-decembrie) - 310 lei;

b) pentru anul 2006 - 330 lei;

c) pentru anul 2007 - 390 lei;

d) pentru ianuarie-septembrie, inclusiv, 2008 - 500 lei;

e) octombrie-decembrie 2008 - 540 lei;

f) pentru anul 2009 - 600 lei;

g) pentru anul 2010 - 600 lei.

Art. 5. - Cota de contributie de asigurari sociale, prevazuta la art. 4 alin. (1), care se utilizeaza la calculul contributiei de asigurari sociale datorate este urmatoarea:

a) pentru anul 2005 - 31,5%;

b) pentru anul 2006 - 29,15%;

c) pentru anul 2007 - 29%;

d) pentru ianuarie-noiembrie, inclusiv, 2008 - 29%;

e) pentru decembrie 2008 - 27,5%;

f) pentru ianuarie 2009 - 28%;

g) pentru februarie-decembrie 2009 - 31,3%;

h) pentru anul 2010 - 31,3%.

Art. 6. - (1) Plata contributiei de asigurari sociale se efectueaza intr-o singura transa sau esalonat, in transe, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2010.

(2) Suma cu titlu de contributie de asigurari sociale calculata potrivit prevederilor art. 4 si 5 se actualizeaza cu indicele de inflatie publicat in luna in care se face plata contributiei fata de luna pentru care aceasta se datoreaza, pe baza datelor comunicate de Institutul National de Statistica.

(3) Plata contributiei de asigurari sociale se efectueaza prin mandat postal sau prin orice alt mijloc de plata prevazut de lege, inclusiv in numerar, la casieria casei teritoriale de pensii in raza careia se afla domiciliul solicitantului.

Art. 7. - Baza lunara de calcul la care se achita contributia de asigurari sociale, respectiv cea prevazuta la art. 4 alin. (2), se foloseste la calculul punctajului lunar utilizat, potrivit legii, la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.PRIM-MINISTRU

Afişează OUG nr. 94/2010 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    OUG 94/2010    Pensii    Legea 19/2000

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.