Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Ordonanta de urgenta nr. 99/2010, pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul alocarii fondurilor in agricultura. OUG 99/2010

Ordonanta de urgenta nr. 99/2010, pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul alocarii fondurilor in agricultura. OUG 99/2010

  Publicat: 17 Nov 2010       5561 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Ordonanta de urgenta nr. 99/2010, pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul alocarii fondurilor in agricultura. OUG 99/2010

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 16/11/2010

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.


In contextul mentinerii crizei economico-financiare actuale din Romania care a afectat si afecteaza in continuare sectorul agricol,


avand in vedere nevoia stringenta de redresare economica in conditiile actualei crize economice mondiale, resimtita in mod drastic si la nivelul economiei nationale,


tinand cont ca aceasta criza a diminuat semnificativ fluxul fondurilor publice necesare garantarii finantarilor, acordate potrivit legii, de catre institutiile finantatoare fermierilor si procesatorilor de produse agricole pentru finantarea capitalului de lucru,


tinand cont ca lipsa de lichiditati ale operatorilor economici si reducerea drastica a capacitatii de acordare a garantiilor de stat pentru finantarea capitalului de lucru genereaza efecte negative majore, precum blocaje financiare, insolventa, cu afectarea supravietuirii operatorilor economici din sectorul agroalimentar, precum si pierderea a numeroase locuri de munca,


luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 447 in 30 iunie 2009, aprobata prin Legea nr. 373/2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 2. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare MADR, aloca fondurilor de garantare, respectiv Fondului de Garantare a Creditului Rural - S.A. si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A., sume din Fondul de garantare a creditelor constituit si reconstituit potrivit prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, republicata, cu modificarile ulterioare, din sumele provenite din rambursarile de credite si platile de dobanzi efectuate de catre bancile comerciale in AĞFondul pentru stimularea investitiilor in agriculturaAğ pentru creditele acordate in baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, cu modificarile si completarile ulterioare, gestionate de MADR pana la rambursarea integrala a acestora, precum si din prevederile bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie MADR la capitolul 83.01 AĞAgricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoareAğ titlul 80 AĞImprumuturiAğ si din sumele returnate de fondurile de garantare si dobanzile aferente, ca urmare a rambursarii creditelor de catre beneficiari."


2. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu urmatorul cuprins:


"Art. 21. - MADR va solicita informatii privind garantiile acordate de fondurile de garantare, dovedite prin documente justificative, si se va asigura ca fondurile alocate sunt administrate in mod corect si eficient."


Art. II. - Alineatele (1) si (2) ale articolului 48 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:


"Art. 48. - (1) Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si din rambursarile de credite si platile de dobanzi efectuate de catre bancile comerciale in AĞFondul pentru stimularea investitiilor in agriculturaAğ pentru creditele acordate in baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, cu modificarile si completarile ulterioare, se aloca fondurile necesare garantarii finantarilor, acordate potrivit legii, de catre institutiile finantatoare fermierilor si procesatorilor de produse agricole pentru finantarea capitalului de lucru.


(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, conform prevederilor alin. (1), aloca din prevederile bugetare fondurile necesare fondurilor de garantare, de la capitolul 83.01 AĞAgricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoareAğ, titlul 80 AĞImprumuturiAğ. Alocarea fondurilor se face in raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior."

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Valeriu Tabara
Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe IalomitianuBucuresti, 10 noiembrie 2010.


Nr. 99.


Afişează Ordonanta de urgenta nr. 99/2010, pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul alocarii fondurilor in agricultura. OUG 99/2010 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Foduri europene    OUG 99/2010    Criza    Fonduri publice    OUG 79/2009

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.