Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Ordinul nr. 230/2010 pentru modificarea si completarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare

Ordinul nr. 230/2010 pentru modificarea si completarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare

  Publicat: 03 Dec 2010       2529 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Ordinul nr. 230/2010 pentru modificarea si completarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 2 decembrie 2010

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Monitorul Oficial al Romniei este publicaţia oficială a statului romn, n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.


 • MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR Nr. 230 din 14 octombrie 2010

 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII Nr. 949 din 23 noiembrie 2010 In temeiul art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 168/2010, al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul administratiei si internelor si ministrul transporturilor si infrastructurii emit urmatorul ordin:

  Art. I
  Procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 108/368/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 330 din 19 mai 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 7, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)i(8), cu urmatorul cuprins:
  "(6) In cazul in care politistii rutieri aplica masura suspendarii dreptului de utilizare a unui vehicul, in lipsa inspectorilor de trafic, conform prevederilor art. 62 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia notifica acest fapt, in termen de cel mult 3 zile lucratoare, ARR. La notificare se anexeaza, in copie, procesul-verbal de constatare a contraventiei si certificatul de inmatriculare a vehiculului al carui drept de utilizare a fost suspendat.
  (7) In cazul in care masura suspendarii dreptului de utilizare se prelungeste pentru o perioada de inca 6 luni, inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciul rutier/brigada rutiera pe raza caruia/careia este inmatriculat autovehiculul notifica detinatorului inscris in certificatul de inmatriculare masura prelungirii suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului. Modelul notificarii este prevazut in anexa nr. 3.
  (8) Contravenientul nu beneficiaza de reducerea termenului de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului in cazul in care, in cel mult 12 luni de la incetarea masurii de suspendare, aplicata pentru acelasi autovehicul, savarseste o fapta pentru care se aplica masura suspendarii dreptului de utilizare a vehiculului. Inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciul rutier/brigada rutiera pe raza caruia/careia este inmatriculat autovehiculul notifica detinatorului inscris in certificatul de inmatriculare masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului. Modelul notificarii este prevazut in anexa nr. 4."

  2. La articolul 8, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) La expirarea termenului de suspendare, certificatul de inmatriculare si placutele cu numarul de inmatriculare retinute se transmit directiei rutiere."

  3. Articolul 9 se abroga.

  4. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 10
  Anexele nr. 1a)i1d) si 2i4 fac parte integranta din prezentele proceduri."

  5. Anexele nr. 1a) i 1d) si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1a)i1d) si 2.

  6. Dupa anexa nr. 2 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 3 si 4, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 3 si 4.

  Art. II
  Anexele nr. 1a)i1d) si 2i4 fac parte integranta din prezentul ordin . • Afişează Ordinul nr. 230/2010 pentru modificarea si completarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare pe o singură pagină  Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Placute de inmatriculare    Certificat de inmatriculare    Numar de inmatriculare    Ordinul 230/2010

  Consultă un avocat online
  MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.