Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 47/1992 (Republicata 2010) privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

Legea 47/1992 (Republicata 2010) privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

  Publicat: 06 Dec 2010       35211 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea 47/1992 (Republicata 2010) privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 807 din 3 decembrie 2010

Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Unirea a doua sau mai multe cauze aflate in curs de cercetare si urmarire penala,
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Operatiune prin care completul de judecata chibzuierste si apreciaza asupra solutiei pe care urmeaza sa o pronunte in cauza supusa judecatii.
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Operatiune prin care completul de judecata chibzuierste si apreciaza asupra solutiei pe care urmeaza sa o pronunte in cauza supusa judecatii.
Parere a unui membru al completului de judecata, care a ramas in minoritate fata de ceilalti membri ai completului cu prilejul deliberarii cauzei.
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.


Capitolul V - Reguli procedurale specifice activitatii Curtii ConstitutionaleArt. 52
(1) La sedintele Plenului participa toti judecatorii Curtii Constitutionale, in afara de situatiile in care unii absenteaza in mod justificat.
(2) Sedintele sunt prezidate de presedintele Curtii Constitutionale. In lipsa presedintelui Curtii, sedintele sunt prezidate de un judecator desemnat de acesta. La sedinte participa in mod obligatoriu magistratul-asistent repartizat pe langa judecatorul-raportor, iar in cazurile prevazute de lege, reprezentantul Ministerului Public si alte persoane sau autoritati, instiintate in acest scop.
(3) Dezbaterile au loc cu participarea numai a judecatorilor Curtii Constitutionale, pe baza sesizarii si a celorlalte documente aflate la dosar si, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 146 lit. d), e) si k) din Constitutie, republicata, fara instiintarea partilor. Presedintele Curtii poate invita, pentru relatii, persoanele considerate necesare.

Art. 53
(1) Accesul publicului este limitat la numarul de locuri din sala de sedinta. Secretarul general va lua masuri pentru asigurarea accesului publicului in sala de sedinte.
(2) In scopul asigurarii solemnitatii sedintei, utilizarea in sala de sedinta a aparatelor ce permit inregistrarea, fixarea sau transmiterea cuvantului ori a imaginii este admisa numai inaintea inceperii dezbaterilor si cu autorizarea prealabila a presedintelui Curtii Constitutionale.
(3) Este interzis ca in sala de sedinta sa se faca propaganda de orice fel, prin viu grai ori prin afise, pancarte sau alte materiale de acest gen, sub sanctiunea evacuarii din sala si a sesizarii organelor de politie, daca presedintele Curtii Constitutionale apreciaza ca fapta are caracter grav.
(4) Dispozitiile art. 122 si 123 din Codul de procedura civila sunt aplicabile.
(5) Conexarea dosarelor aflate pe rolul Curtii Constitutionale se dispune atunci cand obiectul exceptiei este identic.

Art. 54
In timpul sedintelor publice, judecatorii, magistratiiasistenti, procurorii si avocatii poarta roba.

Art. 55
Curtea Constitutionala, legal sesizata, procedeaza la examinarea constitutionalitatii, nefiind aplicabile dispozitiile Codului de procedura civila referitoare la suspendarea, intreruperea sau stingerea procesului si nici cele privind recuzarea judecatorilor.

Art. 56
In cursul sedintei publice, magistratul-asistent va consemna in registrul de note, numerotat si sigilat, numarul dosarului, sustinerile orale ale partilor si ale procurorului, masurile dispuse de Curtea Constitutionala, precum si toate celelalte aspecte rezultand din desfasurarea dezbaterilor. Pe baza acestuia, magistratul-asistent va intocmi incheierea de dezbateri. Registrul de note se pastreaza in arhiva Curtii timp de 5 ani de la data ultimelor note scrise.

Art. 57
In cazul in care Curtea Constitutionala ramane in pronuntare, presedintele anunta ziua stabilita pentru aceasta. Amanarea pronuntarii nu va depasi, de regula, 30 de zile. In condica de sedinta se va trece in momentul pronuntarii si termenul la care au avut loc dezbaterile.

Art. 58
(1) Deliberarea se face in secret si la ea vor fi prezenti numai judecatorii care au participat la dezbateri. Magistratul-asistent care a pregatit dezbaterile si a participat la ele poate fi consultat.
(2) Judecatorul-raportor voteaza primul, cel mai tanar judecator, al doilea, apoi ceilalti judecatori si, la sfarsit, presedintele Curtii Constitutionale.
(3) In situatia in care un judecator cere sa se intrerupa deliberarea pentru o mai buna studiere a problemelor ce formeaza obiectul dezbaterii si presedintele Curtii Constitutionale sau cel putin o treime din numarul judecatorilor Plenului considera cererea justificata, se va amana pronuntarea pentru o alta data, tinandu-se seama de urgenta cauzei.
(4) Daca in cursul deliberarii se constata necesitatea lamuririi suplimentare a unor aspecte, presedintele Curtii Constitutionale poate dispune redeschiderea dezbaterilor, luand masurile procesuale necesare.

Art. 59
(1) Rezultatul deliberarii se inscrie intr-o minuta, care se semneaza de judecatorii care au participat la sedinta si de magistratul-asistent.
(2) Magistratul-asistent va consemna de indata in condica de sedinta solutiile date, care se semneaza de catre judecatori.
(3) Judecatorul care a votat impotriva poate formula opinie separata. Cu privire la motivarea deciziei se poate formula opinie concurenta . Opinia separata si, dupa caz, cea concurenta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, impreuna cu decizia.

Art. 60
(1) Deciziile, hotararile si avizele se redacteaza in scris de catre magistratul-asistent care a participat la dezbateri, sub indrumarea judecatorului-raportor. Termenul de redactare este de cel mult 30 de zile de la pronuntare.
(2) Deciziile, hotararile si avizele se certifica de catre presedintele Curtii Constitutionale si de magistratul-asistent care a participat la dezbateri. Ele primesc numar in ordinea inscrierii lor in condica de sedinta, separat pentru decizii, hotarari si avize.
(3) Curtea Constitutionala editeaza culegeri de decizii si hotarari si organizeaza sistematizarea jurisprudentei sale.


Capitolul VI - Statutul judecatorilor Curtii ConstitutionaleArt. 61
(1) Judecatorii Curtii Constitutionale sunt independenti in exercitarea atributiilor lor si sunt inamovibili pe durata mandatului.

Afişează Legea 47/1992 (Republicata 2010) privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 177/2010    Curtea Constitutionala    Legea 47/1992    Codul de procedura penala    Codul de procedura civila    Exceptia de neconstitutionalitate    Legea 85/2006    Legea 47/1992

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.