Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea 260/2008 (Republicata 2011), privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor

Legea 260/2008 (Republicata 2011), privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor

  Publicat: 16 Feb 2011       35699 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Legea nr. 260/2008 (Republicata 2011), privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 115 din 15/02/2011

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

(4) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (2), PAID va emite, cu avizul C.S.A., regulamente privind organizarea si functionarea societatii, inclusiv relatia dintre societatile de asigurare autorizate si PAID, fluxurile financiare si de informatii si orice alte aspecte considerate a fi necesare pentru functionarea societatii, in conditiile prezentei legi.
(5) Atributiile organelor statutare, precum si cele ale conducerii executive a PAID se stabilesc in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si de normele emise de C.S.A. in aplicarea acesteia.
Art. 25. - (1) Pot fi actionari ai PAID societatile de asigurare-reasigurare autorizate de catre C.S.A. sa incheie asigurari obligatorii pentru locuinte, care singure ori prin intermediul sau in legatura cu alte societati de asigurare controlate de aceleasi persoane ori grup de persoane exercita drepturi ce decurg din detinerea unor actiuni care cumulate reprezinta cel mult 15% din capitalul social al PAID, sau ii confera acesteia cel mult 15% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor PAID.
(2) Ulterior constituirii PAID, asiguratorii care indeplinesc conditia prevazuta la alin. (1) au dreptul de a deveni actionari la aceasta societate in aceleasi conditii cu actionarii PAID care au calitatea de asiguratori autorizati sa incheie asigurari obligatorii pentru locuinte.
Art. 26. - PAID va plati actionarilor dividende din profit, daca acesta exista, pentru capitalul varsat la constituirea acestuia.
Art. 27. - Conducerea executiva a PAID se exercita de un director general si de un director general adjunct, care trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise in aplicarea acesteia.
Art. 28. - Persoanele semnificative trebuie sa indeplineasca criteriile prevazute in normele emise de C.S.A. in aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 29. - Disponibilitatile PAID pot fi plasate la institutii de credit, in instrumente ale pietei monetare, in titluri de stat sau obligatiuni municipale ori in alte instrumente financiare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IV
Contraventii


Art. 30. - (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii:
a) nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor prevazuta la art. 3 alin. (1), cu exceptia cazurilor in care persoanele respective se afla in situatia prevazuta la art. 11 sau nu a expirat perioada prevazuta la art. 33;
b) nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor prevazute la art. 10.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 lei.
(3) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si de catre persoanele imputernicite in acest scop de catre acestia.
(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile prevazute in Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si in normele emise de C.S.A. in aplicarea acesteia, iar in masura in care aceasta nu prevede altfel, se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Amenzile contraventionale stabilite prin prezenta lege si aplicate de C.S.A. se fac venituri la bugetul de stat in cota de 40%, venituri la bugetul C.S.A. in cota de 40%, iar restul de 20% se face venit la bugetul autoritatilor locale de pe raza teritoriala in care locuieste contravenientul.

CAPITOLUL V
Sustinerea financiara a PAID


Art. 31. - (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa contracteze imprumuturi pentru:
a) plata primei de reasigurare pentru primul an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, precum si pentru completarea, dupa caz, a diferentei pana la nivelul primei de reasigurare cuvenite pentru fiecare din urmatorii 4 ani;
b) asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata compensatiilor necesare in cazul in care pagubele depasesc valoarea maxima care poate fi acoperita din resursele PAID si de catre societatea de reasigurare in cazul producerii riscurilor asigurate.
(2) Conditiile de contractare a imprumuturilor prevazute la alin. (1) se stabilesc ulterior, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa acorde sumele contractate in temeiul prevederilor alin. (1), prin incheierea cu PAID a unor acorduri subsecvente de imprumut, in conditiile legii.
(4) Rambursarea imprumuturilor se efectueaza din sursele proprii ale PAID.
Art. 32. - Autoritatile administratiei publice centrale si locale vor prevedea in bugetul anual sumele necesare platii primei obligatorii pentru locuintele aflate in proprietatea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale


Art. 33. - Pentru primul an, proprietarii de constructii cu destinatia de locuinta sunt obligati sa incheie contracte de asigurare obligatorie a locuintelor pana la expirarea unei perioade de un an de la data implinirii termenului prevazut la art. 3 alin. (1).
Art. 34. - Pentru anul 2009, primarii, prin compartimentele de specialitate ale acestora, transmit datele prevazute la art. 17 alin. (1) catre PAID, dupa cum urmeaza:
a) in cazul oraselor/municipiilor, in termen de o luna de la data adoptarii normelor de catre C.S.A., emise in aplicarea prezentei legi;
b) in cazul comunelor, in termen de 3 luni de la data adoptarii normelor de catre C.S.A., emise in aplicarea prezentei legi.
Art. 35. - In aplicarea prezentei legi, C.S.A. va emite norme privind:
a) criteriile de autorizare a asiguratorilor pentru incheierea de contracte de asigurare obligatorie a locuintelor;
b) forma si clauzele cuprinse in PAD;
c) stabilirea comisioanelor care se incaseaza in conditiile prevazute de lege;
d) conditiile cedarii in reasigurare a riscurilor asigurate prin PAD;
e) constituirea rezervei pentru daunele asigurate prin PAD, cu aplicarea principiului managementului separat pentru activitatea de asigurare obligatorie a locuintelor;
f) constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor;
g) aspectele pentru care prezenta lege prevede in mod expres ca se reglementeaza pe aceasta cale .
Art. 36. - In vederea indeplinirii atributiilor stabilite prin prezenta lege, PAID va incheia protocoale de colaborare cu autoritati, institutii sau asociatii a caror contributie la realizarea scopului urmarit de prezenta lege se apreciaza ca fiind necesara.
Art. 37. - Prezenta lege se completeaza, in mod corespunzator, cu legislatia civila, comerciala si cu cea din domeniul asigurarilor si reasigurarilor.
Art. 38. - Normele de aplicare a prezentei legi se adopta de catre Ministerul Administratiei si Internelor si C.S.A. si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Afişează Legea 260/2008 (Republicata 2011), privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Valabilitate PAD    Prima de asigurare    Condominiu    Asigurarea locuintelor    Legea 180/2002    Legea 260/2008    OG 2/2001    CSA    Legea 32/2000

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro