Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea 178/2000 (Republicata 2011), privind produsele cosmetice

Legea 178/2000 (Republicata 2011), privind produsele cosmetice

  Publicat: 19 Feb 2011       49385 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Legea nr. 178/2000 (Republicata 2011), privind produsele cosmetice

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 120 din 17 februarie 2011


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza conditiile care trebuie sa fie respectate la fabricarea si punerea pe piata a produselor cosmetice de uz uman.
Art. 2. - (1) Pentru aplicarea prezentei legi termenii si sintagmele de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) produs cosmetic - orice substanta sau amestec care urmeaza sa fie pus in contact cu diverse parti externe ale corpului uman, precum piele, par, unghii, buze, organe genitale externe sau cu dintii si mucoasa bucala, cu scopul exclusiv sau principal de a le curata, a le parfuma, a le modifica aspectul si/sau a le corecta mirosurile corporale si/sau a le proteja ori a le mentine in buna stare;
b) coloranti cosmetici - substante care se adauga in produse cosmetice in scopul colorarii produsului si/sau a unor parti ale corpului uman;
c) conservanti - substante care se adauga in produsele cosmetice, in scopul principal de a inhiba dezvoltarea microorganismelor in aceste produse;
d) filtre ultraviolete - substante care se adauga in produsele cosmetice pentru a filtra anumite radiatii ultraviolete, in scopul protejarii pielii de efectele nedorite ale acestor radiatii;
e) lot de fabricatie - o cantitate definita in materie prima, material de ambalare sau produs finit, fabricata in conditii identice printr-un proces sau o serie de procese, astfel incat sa poata fi considerata omogena;
f) numar de lot de fabricatie - o combinatie distinctiva de numere si/sau de litere, care in mod specific identifica un lot;
g) data de minima durabilitate - data pana la care un produs, depozitat in conditii corespunzatoare, continua sa isi indeplineasca functiunile initiale si respecta prevederile art. 5;
h) notificare - demersul administrativ care consta in transmiterea in forma scrisa catre Ministerul Sanatatii a intentiei de punere pe piata a unui produs cosmetic;
i) principii de buna practica de fabricatie a produselor cosmetice - ansamblul de reguli care grupeaza principii generale, proceduri, actiuni si verificari ce se exercita asupra procesului de fabricatie a produselor cosmetice;
j) eticheta - orice material scris care contine elemente de identificare a produsului si, dupa caz, instructiuni de utilizare pentru consumator;
k) ambalaj primar - material care vine in contact direct cu produsul cosmetic, folosit la mentinerea caracteristicilor prescrise ale produsului pe toata perioada de valabilitate;
l) ambalaj secundar - material folosit la protejarea ambalajului primar;
m) perioada dupa deschidere - perioada de timp in care un produs cosmetic finit poate fi folosit in siguranta, calculata din momentul primei deschideri a ambalajului primar si inceperii utilizarii produsului.
(2) Pentru aplicarea prevederilor art. 8 si ale art. 19, urmatorii termeni si expresii se definesc dupa cum urmeaza:
a) produs cosmetic finit - produsul cosmetic in formula sa finala, asa cum este pus pe piata si oferit consumatorului final, sau prototipul acestuia;
b) prototip - primul model sau proiect al unui produs cosmetic care nu a fost fabricat in loturi si de la care produsul cosmetic finit este copiat sau dezvoltat.
(3) Pentru aplicarea prevederilor art. 7, urmatoarea expresie se defineste astfel:
- ingredient cosmetic - orice substanta chimica sau amestec de origine sintetica ori naturala folosit in compozitia unui produs cosmetic, cu exceptia compozitiilor de parfumare si aromatizare.
Art. 3. - Lista cuprinzand categoriile de produse cosmetice, asa cum sunt definite in cuprinsul art. 2 alin. (1) lit. a), este prevazuta in anexa nr. 1.
Art. 4. - Ministerul Sanatatii reprezinta autoritatea nationala competenta pentru reglementarea comercializarii produselor cosmetice, notificarea acestora in intocmirea si administrarea bazei de date, inspectia si controlul pe piata, informarea populatiei, inregistrarea cazurilor semnalate privind efectele adverse asupra populatiei, cauzate de produsele cosmetice, raportarea catre Comisia Europeana .

CAPITOLUL II
Conditii impuse produselor cosmetice pentru securitatea consumatorilor

Art. 5. - Produsele cosmetice puse pe piata nu trebuie sa pericliteze sanatatea umana atunci cand sunt folosite in conditii normale sau previzibile in mod rezonabil de folosire, tinandu-se seama, in special, de prezentarea produsului, etichetarea, instructiunile privind pastrarea si utilizarea acestuia, precum si de orice alta indicatie sau informatie prevazuta de producator, de reprezentantul sau autorizat sau de orice alta persoana responsabila pentru punerea pe piata a produsului. Aceste indicatii sau informatii nu vor scuti nicio persoana, in nicio circumstanta, sa se conformeze altor dispozitii ale prezentei legi.
Art. 6. - Ministerul Sanatatii ia toate masurile necesare pentru a fi puse pe piata numai acele produse care se conformeaza prevederilor prezentei legi si ale Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice si listele cuprinzand substantele ce pot fi utilizate in compozitia produselor cosmetice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 7. - (1) Fara a afecta aducerea la indeplinire a obligatiilor prevazute la art. 5, se interzice punerea pe piata a produselor cosmetice in a caror compozitie se gasesc:
a) substante prevazute in anexa nr. II la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.448/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) substante in afara limitelor de admisibilitate si a conditiilor prevazute in anexa nr. III, Partea 1, la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.448/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) agenti de colorare, altii decat cei prevazuti in anexa nr. IV, Partea 1, la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.448/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia produselor cosmetice destinate a fi folosite numai la colorarea parului;
d) agenti de colorare prevazuti in anexa nr. IV, Partea 1, la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.448/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, in alte conditii decat cele specificate, cu exceptia produselor cosmetice destinate a fi folosite numai la colorarea parului;
e) conservanti, altii decat cei stabiliti in anexa nr. VI, Partea 1, la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.448/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) conservanti, in afara limitelor de admisibilitate si a conditiilor impuse de anexa nr. VI, Partea 1, la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.448/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cazului in care sunt folosite alte concentratii, pentru scopuri specifice, care rezulta din prezentarea produsului;
g) filtre UV, altele decat cele stabilite in anexa nr. VII, Partea 1, la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.448/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) filtre UV, folosite in afara limitelor de admisibilitate si a conditiilor impuse in anexa nr. VII, Partea 1, la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.448/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prezenta urmelor unor substante dintre cele prevazute la alin. (1) lit. a) este permisa numai daca, din punct de vedere tehnic, nu poate fi evitata in conditiile unei bune practici de fabricatie si se respecta prevederile art. 5.
(3) Prevederile Ordinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului sanatatii si familiei nr. 309/729/2001 privind inventarul pentru ingredientele folosite in produsele cosmetice au valoare indicativa, fara sa constituie o lista a substantelor autorizate pentru a fi folosite in produsele cosmetice.
Art. 8. - (1) Fara a se afecta aducerea la indeplinire a obligatiilor prevazute la art. 5, se interzic:
a) comercializarea produselor cosmetice a caror formula finala, pentru a indeplini cerintele prezentei legi, a fost testata pe animale folosindu-se o metoda, alta decat cea alternativa, dupa ce aceasta din urma a fost validata si adoptata la nivelul Uniunii Europene, tinandu-se seama de evolutia procesului de validare din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica;
b) comercializarea produselor cosmetice avand ingrediente sau combinatii de ingrediente care, pentru a indeplini cerintele prezentei legi, au fost testate pe animale folosindu-se o metoda, alta decat cea alternativa, dupa data la care aceasta din urma a fost validata si adoptata la nivelul Uniunii Europene, tinandu-se seama de evolutia procesului de validare din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica;
c) testarea pe animale a produselor cosmetice finite, pentru a indeplini cerintele prezentei legi;
d) testarea pe animale a ingredientelor sau combinatiilor de ingrediente, pentru a indeplini cerintele prezentei legi, nu mai tarziu de data la care aceste teste trebuie sa fie inlocuite cu una sau mai multe dintre metodele validate prevazute in Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH).
(2) Metodele prevazute in anexa nr. IX "Lista metodelor alternative validate de inlocuire a experimentelor pe animale" la Directiva Consiliului 76/768/CEE din 27 iulie 1976 privind apropierea legislatiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice sunt reglementate prin ordin al ministrului sanatatii, pe masura publicarii lor in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(3) In situatii exceptionale, atunci cand exista un motiv intemeiat in ceea ce priveste siguranta unui ingredient cosmetic existent, Ministerul Sanatatii poate solicita Comisiei Europene sa acorde o derogare de la prevederile alin. (1). Cererea de derogare trebuie sa contina o evaluare a situatiei si sa indice masurile necesare. Pe baza cererii si dupa consultarea Comitetului Stiintific pentru Cosmetice si Produse Nealimentare, Comisia Europeana poate autoriza derogarea prin decizie motivata. Aceasta autorizare trebuie sa contina conditiile in care s-a acordat derogarea, obiectivul specific, durata si raportarea rezultatelor.

Afişează Legea 178/2000 (Republicata 2011), privind produsele cosmetice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 178/2000    Cosmetice    Produse cosmetice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro