Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Hotararea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice

Hotararea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice

  Publicat: 16 Mar 2009       13348 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Documente atasate
Anexe.txt
Confirmare intr-o anumita functie
Hotararea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice.
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 613 din 20.08.2008

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Confirmare intr-o anumita functie
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în activitatea umana: resurse neregenerabile – minerale si combustibili fosili -, regenerabile – apa, aer, sol, flora, fauna salbatica – si permanente – energie solara, eoliana, geotermala si a valurilor.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Confirmare intr-o anumita functie
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Confirmare intr-o anumita functie
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Art. 1.
- Prezenta hotarare reglementeaza normele si criteriile de atestare a statiunilor turistice in scopul protejarii, conservarii si valorificarii resurselor turistice.
Art. 2. - Se atesta ca statiune turistica de interes national sau local, dupa caz, localitatea ori partea unei localitati care dispune de resurse naturale si antropice si care indeplineste cumulativ, pentru una dintre categorii, criteriile prevazute in anexa nr. 1.
Art. 3. - (1) Atestarea statiunilor turistice se face de Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale, si se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Atestarea ca statiune turistica nu schimba rangul localitatii stabilit in conditiile legii.
Art. 4. - (1) Autoritatile administratiei publice locale transmit Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale o cerere-tip, potrivit modelului prevazut la anexa nr. 2, si documentatia pentru atestarea statiunii turistice, care trebuie sa cuprinda:
a) monografia turistica;
b) documentatiile privind amenajarea teritoriului si urbanismul, avizate si aprobate conform anexei nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: planul urbanistic general si regulamentul aferent acestuia si planul urbanistic zonal si regulamentul local aferent acestuia;
c) fisa statiunii turistice, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 pentru statiunile turistice de interes national si conform modelului prevazut in anexa nr. 4 pentru statiunile turistice de interes local;
d) studii si documente care sa argumenteze atestarea statiunii turistice si a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune.
(2) Monografia turistica prevazuta la alin. (1) lit. a) trebuie sa cuprinda urmatoarele capitole principale:
a) consideratii generale privind pozitia geografica, infrastructura, cadrul natural, cadrul socioeconomic, probleme de mediu si factori naturali de risc;
b) analiza potentialului turistic in functie de tipul statiunii turistice: factorii naturali de cura, bioclimatul zonei, domeniul schiabil;
c) nivelul actual de valorificare din punct de vedere turistic: structuri de primire turistice si de agrement, informatii privind circulatia turistica.
Art. 5. - Documentatia pentru atestarea statiunii turistice se depune la Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, care, in termen de 30 de zile de la inregistrarea acesteia, intocmeste proiectul de hotarare a Guvernului pentru atestarea statiunii turistice. In cazul in care localitatea sau partea din localitate nu intruneste toate criteriile pentru a fi atestata ca statiune turistica, Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale va informa in scris, in acelasi termen, autoritatea administratiei publice locale interesata.
Art. 6. - (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, autoritatile locale care au in administrare localitati sau parti de localitati atestate ca statiuni turistice de interes local, respectiv national au obligatia de a depune fisa statiunii turistice, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, respectiv in anexa nr. 4.
(2) Nedepunerea fisei statiunii turistice in termenul prevazut la alin. (1) atrage retragerea statutului de statiune turistica al localitatii sau partii de localitate atestate ca statiune turistica.
Art. 7. - In scopul unei mai bune informari a turistilor si pentru imbunatatirea cadrului de protejare, conservare si valorificare a resurselor turistice, localitatile ori parti ale acestora, atestate ca statiuni turistice de interes national sau local, vor fi semnalizate pe drumurile nationale si judetene cu panouri indicatoare, la intrarea in statiunea turistica.
Art. 8. - (1) Achizitionarea panourilor indicatoare se realizeaza de autoritatile administratiei publice locale pe a caror raza teritoriala se afla statiunea turistica, in conditiile legii.
(2) Panourile indicatoare trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici: dimensiuni de 1.000 mm x 400 mm, se executa din tabla emailata, in culori alb 100% si maro pantone 291 C 100%, avand continutul: "Statiune turistica de interes national" sau "Statiune turistica de interes local", dupa caz, si se monteaza pe suport la intrarea in localitate, sub indicatorul cuprinzand denumirea localitatii.
(3) Consiliile locale au obligatia de a monta si de a intretine panourile indicatoare prevazute la alin. (2).
Art. 9. - (1) Statiunea turistica atestata este administrata de consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza teritoriala se afla.
(2) Autoritatea administratiei publice locale are obligatia de a respecta criteriile prevazute in anexa nr. 1, care au stat la baza atestarii acesteia.
(3) Veniturile obtinute din taxa hoteliera sunt destinate dezvoltarii turismului pe plan local si promovarii acestuia, precum si finantarii proiectelor de reabilitare a infrastructurii turistice, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. 10. - (1) Centrele nationale de informare si promovare turistica sunt servicii specializate care functioneaza in subordinea consiliilor locale si judetene, dupa caz, si in colaborare cu Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.
(2) Sediile centrelor nationale de informare si promovare turistica trebuie sa fie situate in centrul localitatilor, pe strazi cu circulatie intensa, in apropierea obiectivelor de interes turistic, in cladiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turisti.
(3) Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale elaboreaza norme metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica, care se aproba prin ordin al ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 11. - (1) Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale propune retragerea atestarii unei statiuni turistice, prin hotarare a Guvernului, in cazul in care statiunea turistica atestata conform legislatiei anterioare nu mai indeplineste criteriile prevazute in anexa nr. 1.
(2) Evaluarea indeplinirii normelor si criteriilor prevazute in prezenta hotarare se realizeaza de catre reprezentantii imputerniciti ai Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.
Art. 12. - Localitatile sau partile unor localitati atestate ca statiuni turistice de interes national ori local, conform legislatiei anterioare privind atestarea statiunilor turistice, prezentate in anexa nr. 5, raman atestate ca atare in masura in care indeplinesc criteriile de atestare a statiunilor turistice prevazute in prezenta hotarare .
Art. 13. - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare .
Art. 14. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 867/2006 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 609 din 13 iulie 2006.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU


Contrasemneaza:
---------------
Ministrul pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert,
turism si profesii liberale,
Ovidiu Ioan Silaghi
Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian

Documente Atasate
Anexe.txt

Afişează Hotararea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Ştiri Juridice