Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » HG 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

HG 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  Publicat: 29 Mar 2011       145000 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
anexe_norme_legea_263_2010.pdf
HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 210 din 25 martie 2011

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului si care se acorda sub forma de:
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Mijloc de proba, prevazut in cap. II, t. III, C. proc.pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de


Art. 135
Persoanele care beneficiaza de pensie anticipata partiala stabilita potrivit legislatiei anterioare si care indeplinesc conditiile prevazute la art. 62 din lege pot cere transformarea pensiei anticipate partiale in pensie anticipata, stabilita potrivit legii, noile drepturi acordandu-se incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea .

Art. 136
(1) In situatia beneficiarilor de pensie de invaliditate, pensie anticipata si pensie anticipata partiala, care anterior intrarii in vigoare a legii au indeplinit conditiile legale pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta si care nu au solicitat trecerea la aceasta categorie de pensie, trecerea se face din oficiu incepand cu data de 1 ianuarie 2011, potrivit legislatiei in vigoare la data indeplinirii conditiilor de acordare a pensiei pentru limita de varsta.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica persoanelor pentru care indeplinirea conditiilor de acordare a pensiei pentru limita de varsta era stabilita in functie de data cererii.

Art. 137
(1) Cererile inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a legii se solutioneaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie .
(2) In situatia cererilor inregistrate inainte de intrarea in vigoare a legii, prin care se solicita pensii de urmas, stabilite din pensii in plata ai caror titulari au decedat in luna decembrie 2010, drepturile de pensie de urmas se stabilesc potrivit legislatiei anterioare si se platesc incepand cu data de 1 ianuarie 2011.

Art. 138
(1) In situatia cererilor inregistrate in luna ianuarie 2011, cu respectarea termenelor prevazute la art. 104 alin. (3) lit. b)ad) din lege, prin care se solicita pensii de urmas ai caror titulari au decedat in luna decembrie 2010, drepturile de pensie de urmas se stabilesc potrivit noii legislatii, incepand cu data de 1 ianuarie 2011.
(2) In situatia cererilor inregistrate in luna ianuarie 2011, cu respectarea termenului prevazut la art. 104 alin. (3) lit. a) din lege, prin care se solicita pensii de invaliditate, incetarea platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca sau, dupa caz, incetarea calitatii de asigurat avand loc in luna decembrie 2010, drepturile de pensie se stabilesc potrivit noii legislatii, incepand cu data de 1 ianuarie 2011.
(3) In situatia cererilor prevazute la alin. (1) si (2), inregistrate cu depasirea termenelor prevazute la art. 104 alin. (3) din lege, drepturile de pensie de urmas sau, dupa caz, de invaliditate se stabilesc potrivit noii legislatii, incepand cu data inregistrarii cererilor.

Art. 139
In situatia persoanelor care, anterior intrarii in vigoare a legii, au avut indeplinite conditiile pentru a se asigura in sistemul public de pensii pe baza de declaratie de asigurare, dar nu au facut-o, declaratia individuala de asigurare prevazuta de lege se depune la casa teritoriala de pensii, cu respectarea prevederilor in vigoare pe tot parcursul derularii asigurarii obligatorii.

Art. 140
Formularele de decizii utilizate in activitatea de acordare a prestatiilor vor fi aprobate prin ordin al presedintelui CNPP.


Capitolul VII - Dispozitii finale

Art. 141
(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza, pe baza deciziei emise de casa teritoriala/sectoriala de pensii, ce constituie titlu executoriu, cu respectarea termenului general de prescriptie de 3 ani.
(2) Termenul general de prescriptie curge potrivit dreptului comun de la data constatarii prejudiciului creat prin plati necuvenite, respectiv de la data emiterii deciziei prevazute la alin. (1).
(3) Debitul reprezentand prejudiciul creat din plati necuvenite se constituie pentru luni intregi, incepand cu luna in care s-a facut constatarea .
(4) Debitele reprezentand prestatii de asigurari sociale, mai mici de 10 lei, se stabilesc pe baza deciziei emise de casa teritoriala/sectoriala de pensii, nu se inregistreaza in evidenta debitorilor si nu se mai urmaresc in vederea recuperarii.

Art. 142
Casele teritoriale/sectoriale de pensii calculeaza, retin si vireaza, in cadrul competentelor legale, contributia de asigurari de sanatate, impozitul pe veniturile din pensii si orice alte obligatii catre alte fonduri, stabilite de legislatia in vigoare la data efectuarii platii.

Art. 143
(1) In situatia persoanelor care solicita pensie de invaliditate si care au realizat stagii de cotizare atat in sistemul public de pensii, cat si in sistemele proprii de asigurari sociale neintegrate acestuia, stagiul potential se acorda de catre ultimul sistem in care persoana a fost asigurata.
(2) In situatia persoanelor care la data pensionarii de invaliditate sunt asigurate simultan in doua sau mai multe sisteme de asigurari sociale, stagiul potential se acorda de catre sistemul in care a realizat cel mai mare stagiu de cotizare.
(3) In situatia pensionarilor de invaliditate gradul I, indemnizatia pentru insotitor se acorda cu respectarea regulilor prevazute la alin. (1) si (2).

Art. 144
Documentele utilizate in activitatea de expertiza si revizuire medicala a capacitatii de munca se aproba prin ordin al presedintelui CNPP.

Art. 145
Ministrul apararii nationale, ministrul administratiei si internelor, precum si directorul Serviciului Roman de Informatii pot emite, in conditiile legii, ordine si/sau instructiuni privind modalitatile tehnice de intocmire si transmitere a documentelor si datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie .

Art. 146
Documente Atasate
anexe_norme_legea_263_2010.pdf

Afişează HG 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Noua lege a pensiilor    Legea pensiilor 2011    Calcularea pensiilor    Pensii 2011    Legea 263/2010    Norme Legea pensiilor    Norme Legea 263/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro