Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea nr. 39/2011, pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania

Legea nr. 39/2011, pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania

  Publicat: 04 Apr 2011       5903 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 39/2011, pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania nr. 335/2007 si pentru completarea art. 51 ind. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului

Publicata in Monitorul Oficial nr. 224 din 31 martie 2011

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Puterile publice existente in stat.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Camera inferioara a Parlamentului englez,
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Puterile publice existente in stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organizatie neguvernamentala de utilitate publica, cu caracter autonom,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organizatie neguvernamentala de utilitate publica, cu caracter autonom,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Art. I. - Legea camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, se modifica si se completeaza asa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Camerele de comert sunt organizatii autonome, neguvernamentale, apolitice, fara scop patrimonial, de utilitate publica, cu personalitate juridica, create in scopul de a reprezenta, apara si sustine interesele membrilor lor si ale comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile publice si cu organismele din tara si din strainatate."

2. La articolul 4, dupa litera m) se introduce o noua litera, litera m1), cu urmatorul cuprins:

"m1) intocmesc o evidenta proprie a societatilor comerciale, sub denumirea de Catalogul firmelor; inscrierea in acesta se face la solicitarea societatilor comerciale, iar comerciantii inregistrati la registrul comertului se inscriu in Catalogul firmelor intocmit de camerele de comert;".

3. La articolul 4, litera n) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"n) constituie servicii de asistenta pentru inregistrare in registrul comertului si desfasoara urmatoarele activitati:

1. indrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru constituirea si modificarea actelor constitutive ale firmelor;

2. indrumarea pentru completarea corecta a cererii de inregistrare si a formularelor tipizate specifice activitatii registrului comertului;

3. depunerea la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal a documentelor in vederea inregistrarii in registrul comertului;".

4. La articolul 28 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) intocmeste evidenta proprie a situatiei societatilor comerciale si a emblemelor comerciale in Catalogul firmelor;".

5. La articolul 29, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:

"(6) Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera Nationala indruma activitatea curtilor de arbitraj de pe langa camerele judetene.

(7) Activitatea curtilor de arbitraj de pe langa camerele judetene se desfasoara conform prevederilor Codului de procedura civila, ale Regulamentului de organizare si functionare si ale Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera Nationala."

6. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 46. - Camerele de comert bilaterale, denumite in continuare camere bilaterale, sunt organizatii autonome, neguvernamentale, apolitice, cu caracter nonprofit, cu personalitate juridica, recunoscute de utilitate publica conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Camerele bilaterale sunt create in scopul dezvoltarii relatiilor economice ale Romaniei cu tarile pentru care au fost create si al promovarii, apararii si sustinerii intereselor economice ale comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile publice si cu organismele din tara si din strainatate."

Art. II. - (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, camerele de comert bilaterale sunt obligate sa prezinte Camerei de Comert si Industrie a Romaniei toate documentele care sa ateste indeplinirea conditiilor de organizare si functionare prevazute de Legea nr. 335/2007, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.

(2) Dupa implinirea termenului prevazut la alin. (1), Camera de Comert si Industrie a Romaniei va proceda la retragerea avizului camerelor de comert bilaterale care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 46 din Legea nr. 335/2007, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, si va aviza persoanele juridice care intrunesc conditiile prevazute de lege.

Art. III. - Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

- La articolul 511 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Oficiul National al Registrului Comertului poate colabora cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Afişează Legea nr. 39/2011, pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Camere de Comert    Legea 335/2007    Catalogul firmelor    Legea 26/1990    Registrul comertului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro