Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordinul MAI nr. 94/2011, privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual incadrat in Ministerul Administratiei si Internelor

Ordinul MAI nr. 94/2011, privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual incadrat in Ministerul Administratiei si Internelor

  Publicat: 20 May 2011       58664 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
Anexa_ordin_evaluare_MAI.jpg
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul MAI nr. 94/2011, privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual incadrat in Ministerul Administratiei si Internelor

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 341, din 17 mai 2011

Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, în forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

(3) Personalul contractual nu va fi evaluat pentru perioada in care i se suspenda raportul de munca .


SECTIUNEA a 3-a
Etapele activitatii de evaluare anuala a personalului contractual


Art. 9. - Sefii unitatilor/autoritatilor sau institutiilor publice care au in subordine personal contractual vor lua masuri ca la inceperea perioadei de evaluare sa fie finalizate urmatoarele activitati pregatitoare:
a) emiterea dispozitiei/ordinului de zi privind organizarea si desfasurarea activitatii de evaluare a personalului;
b) instruirea personalului care participa la activitatea de evaluare a subordonatilor;
c) difuzarea imprimatelor tipizate pentru evaluarea personalului.
Art. 10. a€” In intervalul perioadei de evaluare se realizeaza urmatoarele activitati:
a) desfasurarea de catre seful nemijlocit a interviului de evaluare, notarea concluziilor si stabilirea obiectivelor profesionale individuale pentru perioada de evaluare care a inceput;
b) acordarea de catre seful nemijlocit a punctajului pentru fiecare obiectiv profesional individual si criteriu de evaluare;
c) calcularea punctajului mediu, a punctajului ponderat si a punctajului general de catre seful nemijlocit;
d) inscrierea aprecierilor si propunerilor de catre seful nemijlocit si transmiterea raportului de evaluare la seful unitatii/autoritatii sau institutiei publice;
e) inscrierea concluziilor si recomandarilor de catre seful unitatii/autoritatii sau institutiei publice si aprobarea calificativului;
f) aducerea la cunostinta personalului a rezultatului evaluarii;
g) consemnarea in cuprinsul fisei de evaluare a intentiei formularii unei contestatii ori, dupa caz, depunerea unei contestatii la secretariatul unitatii/institutiei sau autoritatii publice din care face parte seful care a aprobat evaluarea;
h) solutionarea contestatiei si acordarea calificativului final;
i) luarea la cunostinta a calificativului final.
Art. 11. a€” (1) La finele perioadei de evaluare se realizeaza urmatoarele activitati:
a) se analizeaza modul in care s-a desfasurat evaluarea personalului la nivelul fiecarei unitati/autoritati sau institutii publice;
b) se trimite la esalonul superior, respectiv la Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date in cazul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, raportul privind concluziile rezultate din analiza activitatii de evaluare a personalului, situatia statistica cu calificativele acordate, tabelul nominal cu personalul evaluat cu calificativul nesatisfacator si masurile propuse; se excepteaza de la aceasta prevedere institutiile prefectului.
(2) Esaloanele superioare prevazute la alin. (1) lit. b), precum si institutiile prefectului trimit la Directia generala management resurse umane din Ministerul Administratiei si Internelor, in termen de cel mult 30 de zile de la incheierea perioadei de evaluare, raportul privind concluziile rezultate din analiza activitatii de evaluare a personalului, situatia statistica cu calificativele acordate si tabelul nominal cu personalul evaluat cu calificativul nesatisfacator.

SECTIUNEA a 4-a
Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale


Art. 12. a€” Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale are ca elemente de referinta:
a) fisa postului, ca element de raportare la cerintele postului, activitatile si responsabilitatile corespunzatoare postului;
b) obiectivele profesionale individuale stabilite pentru perioada evaluata;
c) criteriile de evaluare stabilite la art. 15 alin. (2)a€”(4).
Art. 13. a€” (1) Pregatirea interviului se face de catre seful nemijlocit al persoanei evaluate si cuprinde:
a) studierea atributiilor, responsabilitatilor si a cerintelor cuprinse in fisa postului, precum si a obiectivelor inscrise in raportul de evaluare precedent;
b) inscrierea in raportul de evaluare a recompenselor, sanctiunilor si a studiilor, cursurilor de pregatire, stagiilor de documentare absolvite/efectuate in perioada evaluata;
c) documentarea asupra activitatii personalului;
d) intocmirea planului general de desfasurare a interviului; pentru personalul care ridica probleme deosebite in activitatea profesionala si in conduita se va intocmi un plan de interviu individualizat, cu scopul de a identifica cu claritate cauzele care au condus la aceasta stare si masurile care pot fi luate pentru remedierea neajunsurilor;
e) evidentierea in planul de interviu a aspectelor cuprinse in raportul de evaluare care sunt susceptibile de a fi apreciate drept satisfacatoare si nesatisfacatoare, ori care pot genera confuzii si interpretari;
f) planificarea personalului pentru interviu, comunicarea locului, orei si scopului, cu cel putin doua zile inainte de desfasurarea acestuia.
(2) Desfasurarea interviului de evaluare se bazeaza pe urmatoarele reguli:
a) se iau in considerare atributiile inscrise in fisa postului personalului evaluat, obiectivele individuale inscrise in raportul de evaluare si rezultatele activitatii;
b) se recomanda imprimarea unui caracter de discutie relaxata si incurajarea exprimarilor deschise;
c) seful nemijlocit are datoria de a nu se lasa influentat de aprecierile altor persoane si de a evalua nepartinitor, fara prejudecati si fara a impune o atitudine de severitate sau indulgenta excesiva.
(3) In desfasurarea interviului de evaluare pot fi avute in vedere urmatoarele aspecte:
a) enumerarea celor mai importante rezultate ale activitatii in perioada evaluata;
b) prezentarea principalelor deficiente ale activitatii in perioada evaluata;
c) prezentarea factorilor care se considera ca au influentat, pozitiv, dar si negativ, performanta profesionala in perioada evaluata;
d) prezentarea eventualelor opinii si argumente ale personalului evaluat referitoare la ceea ce se poate face in plan profesional in anul urmator pentru perfectionarea activitatii proprii si a structurii din care face parte.
(4) Evaluatorul ofera persoanelor evaluate posibilitatea de a-si sustine cu argumente eventualele obiectii privind modul de apreciere, precum si de a prezenta aspectele pe care le considera ca fiind relevante pentru activitatea sa.
(5) Interviul de evaluare se finalizeaza cu stabilirea obiectivelor profesionale individuale pentru anul urmator.
Documente Atasate
Anexa_ordin_evaluare_MAI.jpg

Afişează Ordinul MAI nr. 94/2011, privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual incadrat in Ministerul Administratiei si Internelor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Evaluare profesionala    Politisti    Evaluare Politisti       Legea 284/2010    Ordinul 94/2011    Performante profesionale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro