Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea nr. 91/2011 pentru modificarea OUG 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale

Legea nr. 91/2011 pentru modificarea OUG 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale

  Publicat: 10 Jun 2011       4746 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 91/2011 pentru modificarea OUG 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale

Publicata in Monitorul Oficial nr. 407 din 9 iunie 2011

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, literele d) si e) vor avea urmatorul cuprins:
"d) active inseamna bunuri, ansambluri de bunuri sau investitii nefinalizate si sistate, care pot fi separate si organizate sa functioneze independent, distinct de restul activitatii persoanei juridice, cum ar fi unitati si subunitati de productie, de comert ori de prestari de servicii, sectii, ateliere, ferme, spatii comerciale, spatii de cazare sau de alimentatie publica, spatii pentru birouri ori alte bunuri de acelasi gen, inclusiv terenul destinat acestora, precum si alte terenuri din patrimoniul unei persoane juridice;
e) cumparator de actiuni si de active inseamna orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, precum si un grup de doua sau mai multe persoane fizice si/sau juridice, romane si/sau straine, cu sau fara personalitate juridica, care formuleaza o oferta comuna de cumparare. Cumparator al actiunilor nu poate fi o persoana juridica romana de drept public sau o societate comerciala la care statul roman ori o autoritate a administratiei publice locale detine mai mult de 33% din totalul actiunilor cu drept de vot in adunarea generala a actionarilor;".

2. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42
(1) Institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar nu au dreptul sa participe la cumparari de actiuni, sub sanctiunea nulitatii contractelor de vanzare-cumparare, sub rezerva prevederilor art. 3 lit. e).
(2) Regiile autonome si societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar au dreptul sa participe la cumparari de active in conditiile prezentei ordonante de urgenta, ale normelor metodologice, cu respectarea prevederilor in domeniul ajutorului de stat . Institutiile publice au dreptul sa participe la cumparari de active necesare desfasurarii in conditii optime a activitatii proprii."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Afişează Legea nr. 91/2011 pentru modificarea OUG 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 91/2011    Privatizare    OUG 88/1997

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro