Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea 98/2011 pentru aprobarea OUG 95/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei

Legea 98/2011 pentru aprobarea OUG 95/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei

  Publicat: 21 Jun 2011       4321 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 98/2011 pentru aprobarea OUG 95/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei

Publicata in Monitorul Oficial nr. 429 din 20 iunie 2011

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
1. Act, livret oficial care atesta identitatea unei persoane. Adeverinta oficiala prin care se consemneaza ceva.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Articol unic

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95 din 2 septembrie 2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 3 septembrie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In situatiile prevazute la art. 97 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, data alegerilor va fi stabilita, prin hotarare, si adusa la cunostinta publica de Guvern in cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit vacanta functiei."

2. La articolul I punctul 19, alineatul (3) al articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cu cel putin 15 zile inaintea datei alegerilor, macheta buletinului de vot se prezinta de Regia Autonoma A«Monitorul OficialA» membrilor Biroului Electoral Central. Operatiunea de prezentare a buletinului de vot se consemneaza intr-un procesverbal care se semneaza de toate persoanele prezente.
Eventualele obiectii se formuleaza pe loc, obiectiile ulterioare nemaifiind luate in considerare. Membrii Biroului Electoral Central trebuie sa solicite Regiei Autonome A«Monitorul OficialA» modificarea machetei si tiparirea corecta a buletinelor de vot, daca numele si prenumele candidatilor, ordinea de inscriere a acestora, precum si semnele electorale sunt incorect imprimate ori nu sunt vizibile."

3. La articolul I punctul 25, litera a) a alineatului (1) al articolului 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) ale electoratului a€” de a primi informatii corecte, astfel incat sa isi poata exercita dreptul de vot in cunostinta de cauza;".

4. La articolul I punctul 26, alineatul (3) al articolului 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cu 48 de ore inainte de ziua votarii este interzisa prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete cu continut electoral facute pe strada."

5. La articolul I punctul 27, alineatul (1) al articolului 19^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19^3
(1) Birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate vegheaza la corecta desfasurare a campaniei electorale, solutionand, prin decizii, plangerile cu privire la campania electorala. Decizia se aduce la cunostinta publica prin afisare la loc vizibil la sediul biroului electoral emitent."

6. La articolul I punctul 28, alineatele (5), (10) si (11) ale articolului 19^4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) In ziua votarii activitatea biroului electoral al sectiei de votare incepe la ora 6,00. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in prezenta celorlalti membri si, dupa caz, a persoanelor acreditate, verifica urnele, copiile listelor electorale permanente, buletinele de vot si stampilele, consemnand la pct. e) si i) din procesul-verbal prevazut la art. 21 alin. (1) numarul buletinelor de vot primite, respectiv numarul stampilelor cu mentiunea A«VOTATA» primite. Pe masura ce deschide pachetele sigilate, presedintele asigura aplicarea stampilei de control pe ultima pagina a fiecarui buletin de vot din acestea. Dupa incheierea acestor operatiuni, presedintele inchide si sigileaza urnele prin aplicarea stampilei de control pe toate deschizaturile acestora, cu exceptia fantei prin care se introduc buletinele de vot. Lipsa unor buletine de vot se consemneaza la pct. j) al procesului-verbal prevazut la art. 21 alin. (1).
.........................................
(10) In afara de membrii biroului electoral al sectiei de votare, de candidati si de persoanele acreditate, nicio alta persoana nu poate stationa in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot mai mult decat timpul necesar pentru votare.
(11) Pe durata votarii se interzice membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, persoanelor insarcinate cu mentinerea ordinii, persoanelor acreditate si operatorilor de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societatilor comerciale ori organizatiilor neguvernamentale sa poarte ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala."

7. La articolul I punctul 28, alineatele (8) si (16) ale articolului 19^5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(8) Prezenta oricarei persoane in cabinele de vot, in afara celei care voteaza, este interzisa. Alegatorul care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur are dreptul sa cheme in cabina de votare un insotitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din randul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al sectiei de votare sau al candidatilor.
........................................................
(16) In timpul suspendarii, urnele de votare, stampilele, buletinele de vot si celelalte documente si materiale ale biroului electoral al sectiei de votare vor ramane sub paza permanenta.
In timpul suspendarii nu poate parasi sala de votare mai mult de jumatate din numarul membrilor biroului electoral al sectiei de votare in acelasi timp . Candidatii si persoanele acreditate care asista la votare nu pot fi obligate sa paraseasca sala de votare in acest timp ."

8. La articolul I punctul 29, litera c) a alineatului (1) al articolului 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) stabileste numarul alegatorilor inscrisi in copia listei electorale permanente; este interzis, cu exceptia prevazuta la art. 19^5 alin. (6), sub sanctiunea legii, ca pe aceste documente sa existe stersaturi, modificari sau completari; rezultatul numararii se va inscrie la pct. a) din procesul-verbal prevazut la art. 21 alin. (1);".

9. La articolul I, dupa punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 32^1, cu urmatorul cuprins:
"32^1. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
A«(2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale reprezentate in Consiliul Minoritatilor Nationale si de candidatii care au participat la alegeri, in termen de cel mult 3 zile de la inchiderea votarii; cererea trebuie motivata si insotita de dovezile pe care se intemeiaza.A»"

10. La articolul I punctul 35, partea introductiva si literele
e), r) si t) ale articolului 26^1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 26^1
Constituie contraventii, daca acestea nu constituie infractiuni, urmatoarele fapte:
....................................................
e) necomunicarea catre judecatorii si catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date a modificarilor operate in exemplarul listei electorale permanente existente la primarie;
.....................................................
r) refuzul de a inmana buletinul de vot si stampila cu mentiunea A«VOTATA» alegatorului care a semnat in copia de pe lista electorala permanenta sau, dupa caz, in tabelul electoral; inmanarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta actul de identitate ori care refuza sa semneze pentru primirea acestora in copia de pe lista electorala permanenta sau in tabelul electoral in care este inscris; nerespectarea dispozitiilor art. 19^5 alin. (8) privind prezenta altor persoane in cabina de vot;

Afişează Legea 98/2011 pentru aprobarea OUG 95/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Presedintele Romaniei    Alegeri prezidentiale    Legea 98/2011    Legea 370/2004    OUG 95/2009

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro