Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » HG 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

HG 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

  Publicat: 22 Jun 2011       58452 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Publicata in Monitorul Oficial 428 din 20 iunie 2011

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In cadrul POR, desemneaza Agentia pentru Dezvoltare Regionala, institutie care, prin delegare de atributii de la AM implementeaza axele prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013. Fiecare Program Operational este implementat de catre organisme intermediare.Abrevieri: OI
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Legii educatiei nationale nr. 1/2011,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. -
(1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului are rol de sinteza si coordonare in aplicarea Strategiei si Programului de guvernare in domeniul educatiei, invatamantului, cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice, tineretului si sportului.
(3) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului proiecteaza, fundamenteaza si aplica strategiile nationale in domeniul educatiei, cu consultarea asociatiilor reprezentative ale profesorilor, structurilor asociative reprezentative ale parintilor, Consiliului National al Rectorilor, structurilor asociative ale universitatilor si scolilor de stat, particulare si confesionale, Consiliului Minoritatilor Nationale, sindicatelor reprezentative din invatamant, asociatiilor reprezentative ale elevilor, asociatiilor reprezentative ale studentilor, autoritatilor administratiei publice, mediului de afaceri si organizatiilor neguvernamentale finantatoare care sustin programe educative/federatii ale furnizorilor de servicii sociale.
Art. 2. -
Sediul principal al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului este in municipiul Bucuresti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1. Acesta isi desfasoara activitatea si in alte sedii, detinute potrivit legii, situate in municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 10, Str. Caransebesului nr. 1, et. 7-12, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1, respectiv in str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.


CAPITOLUL II
Misiune si functii


Art. 3. -
(1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului organizeaza si conduce sistemul national de educatie, invatamant, cercetare, tineret si sport, exercitand si atributiile stabilite prin legi si prin alte acte normative din sfera sa de activitate .
(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, elaboreaza si implementeaza politica nationala in domeniul invatamantului. Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului are drept de initiativa si de executie in domeniul politicii financiare si al resurselor umane din sfera educatiei.
Art. 4. -
Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului indeplineste urmatoarele functii:
a) de strategie, prin care planifica strategic si asigura elaborarea si implementarea politicilor in domeniul educatiei, invatamantului, cercetarii, tehnologiei, dezvoltarii tehnologice, inovarii, tineretului si sportului;
b) de administrare, prin care aloca, monitorizeaza si evalueaza utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor in domeniile sale de activitate;
c) de evaluare, coordonare si control al realizarii politicilor in domeniul educatiei, invatamantului, cercetarii, tehnologiei, dezvoltarii tehnologice, inovarii, tineretului si sportului;
d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, functional, operational si financiar in care se realizeaza politicile din domeniile sale de activitate;
e) de autoritate de stat, prin care asigura urmarirea si controlul respectarii reglementarilor din domeniile sale de activitate;
f) de reprezentare, prin care asigura, in numele Guvernului, reprezentarea in organismele si in organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate;
g) de comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice centrale si locale si cu societatea civila;
h) de cooperare internationala, prin care asigura aplicarea acordurilor internationale in domeniile sale de activitate si promovarea de noi acorduri;
i) de organism intermediar pentru dezvoltarea resurselor umane, precum si pentru cercetare-dezvoltare, sport si tineret.

CAPITOLUL III
Principalele atributii ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului


Art. 5. -
(1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului exercita in domeniul invatamantului urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza, aplica, monitorizeaza, controleaza si evalueaza politicile educationale nationale;
b) monitorizeaza activitatea de evaluare externa;
c) coordoneaza si controleaza sistemul national de invatamant;
d) avizeaza structura retelei invatamantului preuniversitar;
e) propune spre aprobare Guvernului cifrele de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar;
f) coordoneaza elaborarea si aproba Curriculumul national si sistemul national de evaluare;
g) evalueaza, aproba si achizitioneaza manualele scolare si asigura finantarea conform legii;
h) aproba, conform legii, regulamentele de organizare si de functionare a unitatilor subordonate si a unitatilor conexe;
i) elaboreaza studii de diagnoza si de prognoza in domeniul invatamantului;
j) analizeaza modul in care se asigura protectia sociala in invatamant si propune Guvernului si autoritatilor administratiei publice locale abilitate masuri corespunzatoare;
k) coordoneaza, monitorizeaza si controleaza perfectionarea si formarea initiala si continua a personalului didactic pentru politicile de interes national;

Afişează HG 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    HG 536/2011    Legea 90/2001    Ministerul Educatiei    Legea 1/2011    Noua lege a educatiei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro