Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG nr. 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din MAI pentru anul 2011

OUG nr. 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din MAI pentru anul 2011

  Publicat: 23 Jun 2011       8131 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de Urgenta nr. 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 433, din 21 iunie 2011.

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Ansamblul operatiilor de organizare, deplasare, aprovizionare etc. ce permit functionarea unei armate, intreprinderi etc.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

In vederea incadrarii in limita alocata cheltuielilor de personal pentru anul 2011 prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,
tinand seama de reducerea numarului de posturi finantate in Ministerul Administratiei si Internelor, incepand cu trimestrul al II-lea al acestui an, prin Legea nr. 286/2010,
avand in vedere efectele crizei economice asupra sistemului bugetar, implicit in ceea ce priveste posibilitatea de asigurare financiara a cheltuielilor de acordare a drepturilor salariale ale categoriilor profesionale platite din fonduri publice, precum si necesitatea asigurarii incadrarii in numarul de indicatori de personal prevazuti in finantare de Legea nr. 286/2010, tinand cont de faptul ca la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor necesitatea asigurarii fondurilor bugetare pentru acordarea drepturilor salariale ale personalului propriu, asa cum este definit prin prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie o prioritate imediata, in acest context, neadoptarea prezentului act normativ putand avea drept consecinta, pe de o parte, intrarea Ministerului Administratiei si Internelor in culpa contractuala prin nerespectarea obligatiilor asumate in angajamentele incheiate cu studentii si elevii din institutiile de formare profesionala initiala, />in sensul incadrarii promotiilor de absolventi, iar pe de alta parte, nerespectarea Legii nr. 286/2010, intrucat toate aceste elemente vizeaza direct interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, necesitand adoptarea de masuri imediate, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Art. 1. - (1) Drepturile prevazute la art. 21 alin. (2)-(5) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice se acorda politistilor si cadrelor militare ale caror raporturi de serviciu inceteaza, respectiv sunt trecute in rezerva in cursul anului 2011, in cadrul procesului de reorganizare institutionala desfasurat in vederea incadrarii in cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011, din bugetul asigurarilor pentru somaj, prin derogare de la prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Modul de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin norme metodologice elaborate de Ministerul Administratiei si Internelor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.


Art. 2. - Politistii si cadrele militare in activitate care solicita in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si data de 31 decembrie 2011, prin demisie sau la cerere, incetarea raporturilor de serviciu sau trecerea in rezerva, sunt exonerati de la plata cheltuielilor de intretinere pe timpul scolarizarii si a cheltuielilor efectuate pe perioada cursurilor/programelor de specializare, perfectionare, stagii de practica, in tara sau in strainatate, prevazute de angajamentele/contractele incheiate potrivit legii.


Art. 3. - (1) Incadrarea absolventilor promotiilor anului 2011 ale institutiilor de formare profesionala initiala din structura Ministerului Administratiei si Internelor si a absolventilor promotiilor anului 2011 ale institutiilor de invatamant din structura Ministerului Apararii Nationale pregatiti pentru nevoile Ministerului Administratiei si Internelor se realizeaza cu data de 1 ianuarie 2012, fara a depasi numarul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Administratiei si Internelor prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010.
(2) Academia de Politie ``Alexandru Ioan Cuza``, Inspectoratul General al Politiei Romane, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera Romane, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta vor dispune masurile necesare astfel incat organizarea si desfasurarea activitatilor de absolvire a institutiilor de formare profesionala initiala din structura Ministerului Administratiei si Internelor, acordarea gradelor profesionale/militare absolventilor si repartizarea acestora pe unitati sa se realizeze in perioada 12-30 decembrie 2011.
(3) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera Romane, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor, Directia Generala de Informatii si Protectie Interna si Directia Generala Logistica vor dispune masurile necesare astfel incat activitatile specifice pentru acordarea gradelor profesionale/militare absolventilor institutiilor de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale pregatiti pentru nevoile Ministerului Administratiei si Internelor si repartizarea acestora la unitati sa se realizeze in perioada 28-30 decembrie 2011.
(4) Finalizarea studiilor universitare de licenta din anul universitar 2010-2011 pentru studentii Facultatii de Politie si cei ai Facultatii de Pompieri din cadrul Academiei de Politie ``Alexandru Ioan Cuza`` se desfasoara potrivit calendarului aprobat prin dispozitie a rectorului institutiei de invatamant, in conditiile prevazute la alin. (2).
(5) Numirea in functie a absolventilor repartizati la unitatile din structura Ministerului Administratiei si Internelor se realizeaza cu data de 1 ianuarie 2012, iar prezentarea acestora la respectivele unitati se face in data de 3 ianuarie 2012.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul administratiei si internelor,
Constantin-Traian Igas
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Laurentiu Sebastian Lazaroiu
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu
Bucuresti, 16 iunie 2011.

Afişează OUG nr. 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din MAI pentru anul 2011 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 286/2010    OUG 54/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro