Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 80/2011 pentru modificarea si completarea OUG 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

Legea 80/2011 pentru modificarea si completarea OUG 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

  Publicat: 28 Jun 2011       15367 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 80/2011 pentru modificarea si completarea OUG 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

Publicat in Monitorul Oficial nr. 443 din 24 iunie 2011

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA DE URGENTA privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene"

2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta stabileste conditiile de exercitare a dreptului la libera circulatie, de rezidenta si de rezidenta permanenta pe teritoriul Romaniei, precum si limitele exercitarii acestor drepturi din motive de ordine publica, securitate nationala sau sanatate publica ale urmatoarelor categorii de persoane:
a) cetatenii Uniunii Europene si ai statelor membre ale Spatiului Economic European si membrii acestora de familie, care ii insotesc sau li se alatura;
b) cetatenii Confederatiei Elvetiene si membrii acestora de familie, care ii insotesc sau li se alatura."

3. La articolul 2 alineatul (1), punctele 1 si 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"1. cetatean al Uniunii Europene a€” orice persoana care are cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, altul decat Romania;
2. stat membru a€” stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania;".

4. La articolul 2 alineatul (1), dupa punctul 7 se introduc doua noi puncte, punctele 8 si 9, cu urmatorul cuprins:
"8. asigurare de sanatate a€” asigurare de sanatate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania, in conditiile legii, alte asigurari de sanatate incheiate pe teritoriul statelor membre care produc efecte pe teritoriul Romaniei sau al statelor cu care Romania a incheiat documente internationale in domeniul sanatatii, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale, sau orice alta asigurare de sanatate care acopera, pe teritoriul Romaniei, cel putin riscurile acoperite de asigurarile de sanatate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania;
9. statut de lucrator a€” situatia cetatenilor Uniunii Europene care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati dependente sau activitati independente, in conditiile legii."

5. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Cetatenii Uniunii Europene si membrii acestora de familie care isi exercita dreptul de rezidenta pe teritoriul Romaniei beneficiaza de egalitate de tratament cu cetatenii romani in domeniul de aplicare a tratatelor Uniunii Europene, sub rezerva prevederilor acestor tratate si a dispozitiilor adoptate in aplicarea lor."

6. La articolul 5, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Viza de intrare pentru persoanele prevazute la alin. (2) se acorda, la cerere, de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, cu aprobarea prealabila a Centrului National de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, in termen de 48 de ore si fara plata taxelor consulare. Documentele necesare pentru eliberarea vizei de intrare se stabilesc prin norme metodologice, aprobate prin hotarare a Guvernului.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), membrul de familie care nu este cetatean al Uniunii Europene este scutit de la obligativitatea obtinerii unei vize de intrare, daca indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) insoteste un cetatean al Uniunii Europene sau se alatura unui cetatean al Uniunii Europene care isi exercita dreptul de rezidenta pe teritoriul Romaniei;
b) detine un document valabil, care atesta rezidenta pe teritoriul unui alt stat membru in calitate de membru de familie al cetateanului Uniunii Europene pe care il insoteste sau caruia i se alatura pe teritoriul Romaniei."

7. La articolul 5, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Organele politiei de frontiera nu aplica stampila de intrare sau de iesire in pasaportul persoanelor din categoria prevazuta la alin. (4)."

8. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), inainte de comunicarea refuzului intrarii pe teritoriul Romaniei, persoanei i se acorda o perioada de timp, pe care o considera necesara, in care sa dovedeasca indeplinirea conditiilor de intrare sau faptul ca beneficiaza de dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul Romaniei. Organele politiei de frontiera asigura tot sprijinul necesar pentru clarificarea situatiei persoanei in cauza, inclusiv prin acordarea, fara plata, a vizei de intrare pentru membrii de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene, dar care insotesc sau se alatura unui cetatean al Uniunii Europene, dupa analizarea situatiei fiecarei persoane ."

9. Articolul 9 se abroga.

10. La articolul 10 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Pe durata sederii in Romania, cetatenii Uniunii Europene sau, dupa caz, membrii de familie ai acestora sunt obligati sa declare, la formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, urmatoarele:".

11. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Furtul documentelor in baza carora se permite trecerea frontierei de stat a Romaniei, precum si al celor eliberate de autoritatile romane, in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se declara la organul de politie competent teritorial, in termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului."

12. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)a€”(2^3), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentelor eliberate de autoritatile romane in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta se declara la formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului.Afişează Legea 80/2011 pentru modificarea si completarea OUG 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 80/2011    Libera circulatie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro