Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG nr. 68/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii

OUG nr. 68/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii

  Publicat: 06 Jul 2011       3265 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de Urgenta nr. 68/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 457, din 30 iunie 2011

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Avand in vedere necesitatea crearii cadrului legal pentru stabilirea unor masuri de reorganizare a sistemului de sanatate, in vederea gestionarii eficiente a resurselor financiare din domeniul sanatatii publice, precum si pentru asigurarea eficienta a starii de sanatate a populatiei,
tinand cont de necesitatea implementarii unui sistem de clawback sustenabil pentru suplimentarea in continuare a surselor de finantare a sistemului public de sanatate in regim de urgenta, in vederea asigurarii asistentei medicale a populatiei, si de faptul ca neadoptarea unor masuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizarii corespunzatoare a activitatilor din domeniul sanitar si la imposibilitatea imbunatatirii conditiilor de desfasurare a acestora, amanarea adoptarii acestor masuri imediate ar avea consecinte negative in ceea ce priveste calitatea serviciilor medicale, prin lipsa resurselor financiare necesare asigurarii asistentei medicale pentru un numar important de pacienti.
Constatandu-se ca neaplicarea masurilor cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta ar avea consecinte grave asupra indeplinirii obligatiei statului de garantare a dreptului constitutional al cetatenilor la ocrotirea sanatatii, prin existenta serviciilor de sanatate cat mai aproape de cetateni,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Articol unic. - (1) Pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora au obligatia unei contributii trimestriale pentru medicamentele incluse in programele nationale de sanatate, precum si pentru medicamentele folosite in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala prin farmaciile cu circuit deschis, in tratamentul spitalicesc si in tratamentul din alte unitati sanitare care acorda servicii medicale in cadrul carora sunt utilizate medicamente, suportate din Fondul national unic de asigurari de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii.
(2) Nivelul contributiei, metodologia de calcul, procedura de raportare, cea de control si cea de sanctionare, precum si destinatia contributiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (2) se abroga prevederile art. 270 alin. (1) lit. x), art. 3631 si art. 365 alin. (11)-(13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Cseke Attila
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu
Bucuresti, 29 iunie 2011.
Nr. 68.

Afişează OUG nr. 68/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Fondul national unic de asigurari de sanatate    OUG 68/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro