Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » HG 661/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii la nivel national a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 privind eticheta UE ecologica

HG 661/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii la nivel national a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 privind eticheta UE ecologica

  Publicat: 07 Jul 2011       5129 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
HG 661/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii la nivel national a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 privind eticheta UE ecologica

Publicata in Monitorul Oficial nr. 470 din 5 iulie 2011

Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

In scopul asigurarii aplicarii in Romania a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologica,
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Art. 1
(1) Se desemneaza Ministerul Mediului si Padurilor ca autoritate competenta pentru acordarea etichetei UE ecologice.
(2) Se desemneaza Garda Nationala de Mediu si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ca autoritati competente pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor stabilite prin prezenta hotarare .

Art. 2
(1) Pe langa Ministerul Mediului si Padurilor se infiinteaza si functioneaza Comisia pentru eticheta UE ecologica, organ consultativ fara personalitate juridica, cu rol in evaluarea dosarului pentru acordarea etichetei UE ecologice.
(2) Comisia pentru eticheta UE ecologica este formata din 3 reprezentanti ai Ministerului Mediului si Padurilor, un reprezentant al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, un reprezentant al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, un reprezentant al Garzii Nationale de Mediu, 3 reprezentanti ai institutelor de cercetare din domeniul protectiei mediului, 2 reprezentanti ai patronatelor, 2 reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale din domeniul protectiei mediului, numiti prin ordin al ministrului mediului si padurilor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe baza nominalizarilor primite de la ministerele, institutiile, patronatele si organizatiile neguvernamentale implicate.
(3) Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei pentru eticheta UE ecologica se elaboreaza de catre membrii acesteia si se aproba prin ordin al ministrului mediului si padurilor in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 3
Solicitarile pentru acordarea etichetei UE ecologice pentru produsele introduse pe piata se inainteaza autoritatii competente de catre operatorii economici.

Art. 4
(1) Fiecare solicitare pentru acordarea etichetei UE ecologice unui produs este supusa platii unei sume ce reprezinta taxa pentru procesarea cererii respective.
(2) Taxa prevazuta la alin. (1) perceputa de autoritatea competenta pentru fiecare solicitare privind acordarea etichetei UE ecologice unui produs este in valoare de 200 euro, echivalentul in lei la cursul de schimb leu/euro al Bancii Nationale a Romaniei din data efectuarii platii. Nu se percepe taxa anuala.
(3) Taxa prevazuta la alin. (1) se varsa integral la bugetul de stat .

Art. 5
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii:
a) introducerea pe piata a produselor care poarta eticheta UE ecologica fara sa fi fost acordat dreptul de a purta aceasta eticheta;
b) refuzul operatorului economic de a prezenta contractul referitor la conditiile de utilizare a etichetei UE ecologice la cererea autoritatii competente pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor;
c) prezentarea de catre operatorul economic de date inexacte privind rezultatele procesului de evaluare a performantelor produsului;
d) introducerea pe eticheta UE ecologica a altor mentiuni decat a celor prevazute in Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologica.
(2) Publicitatea falsa sau inselatoare ori utilizarea oricarei etichete care poate fi confundata cu eticheta UE ecologica este sanctionata potrivit art. 10 din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa.
(3) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul imputernicit de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c) si e), sau de Garda Nationala de Mediu, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si d).

Art. 6
Contraventiilor prevazute la art. 5 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7
Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 8
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 236/2007 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 16 martie 2007, se abroga.

Afişează HG 661/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii la nivel national a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 privind eticheta UE ecologica pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    HG 661/2011    Eticheta ecologica    Garda Nationala de Mediu

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro