Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Ordinul MECTS 5.218/2011 privind organizarea si desfasurarea examenului de Bacalaureat 2012

Ordinul MECTS 5.218/2011 privind organizarea si desfasurarea examenului de Bacalaureat 2012

  Publicat: 17 Sep 2011       8982 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Documente atasate
calendar bacalaureat_2012.jpg
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului Si Sportului nr. 5.218/2011 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat - 2012

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 617, din 31 august 2011

Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

In conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineret ului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin .

Art. 1. - Se aproba Calendarul examenului de bacalaureat - 2012, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin .

Art. 2. - (1) Examenul de bacalaureat - 2012 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat - 2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 si 63 bis din 25 ianuarie 2011
(2) Comisia Nationala de Bacalaureat poate elabora instructiuni/proceduri, in vederea bunei organizari si desfasurari a examenului de bacalaureat - 2012
(3) Comisiile de bacalaureat judetene si a municipiului Bucuresti vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video functionale a salilor de clasa din centrele de examen, in care se desfasoara probele examenului de bacalaureat.

Art. 3. - Comisiile de bacalaureat isi desfasoara activitatea in conformitate cu Atributiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2011.

Art. 4. - Lista disciplinelor la care candidatii sustin examenul de bacalaureat si programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, valabile in sesiunile anului 2012, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor si a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 67 si 67 bis din 26 ianuarie 2011.

Art. 5. - Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale se fac in conformitate cu metodologiile de recunoastere si echivalare si cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 701 din 20 octombrie 2010.

Art. 6. - Probele specifice sustinute de elevii sectiilor bilingve francofone se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.217/2010 privind organizarea si desfasurarea probelor specifice sustinute de elevii sectiilor bilingve francofone in vederea obtinerii mentiunii speciale ``sectie bilingva francofona`` pe diploma de bacalaureat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 746 din 9 noiembrie 2010.

Art. 7. - Probele specifice sustinute de absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.218/2010 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat sustinute de absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 695 din 18 octombrie 2010.

Art. 8. - Probele specifice sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile speciale din Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior german si Diploma de bacalaureat, sectii care functioneaza in baza Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea in domeniul scolar, se desfasoara in conformitate cu Regulamentul de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de acces general in invatamantul superior german si a Diplomei de bacalaureat de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din Romania, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5.262/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, nr. 714 din 22 octombrie 2009.

Art. 9. - Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala invatamant superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin .

Art. 10. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu

Bucuresti, 29 august 2011.
Nr. 5.218.

Documente Atasate
calendar bacalaureat_2012.jpg

Afişează Ordinul MECTS 5.218/2011 privind organizarea si desfasurarea examenului de Bacalaureat 2012 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Bacalaureat    Bacalaureat 2012    Legea 1/2011    Noua lege a educatiei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro