Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » HG 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice

HG 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice

  Publicat: 21 Sep 2011       68878 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 621, din 1 septembrie 2011.

Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.


Art. 13. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) amplasarea de catre asociatiile de locatari/proprietari, de locatarii gospodariilor individuale, proprietarul sau administratorul unitatilor de orice fel a closetelor la o distanta mai mica fata de fantanile publice ori individuale decat cea prevazuta prin normele de igiena in vigoare;
b) neintretinerea si nedezinfectarea de catre asociatiile de locatari/proprietari, de locatarii gospodariilor individuale, proprietarul sau administratorul unitatilor de orice fel a closetelor amplasate in apropierea fantanilor publice ori individuale;
c) neevacuarea periodica si ori de cate ori este necesar a continutului instalatiilor mici de colectare a apelor uzate, administrate de persoane fizice sau juridice;
d) folosirea in alte scopuri a utilajelor si mijloacelor de transport pentru colectarea si transportul reziduurilor solide si a apelor uzate fecaloid-menajere;
e) neintretinerea utilajelor si mijloacelor de transport pentru colectarea si transportul reziduurilor solide si a apelor uzate fecaloid-menajere in stare permanenta de functionare prin reparare, spalare si dezinfectie;
f) neracordarea instalatiei de canalizare interioara a locuintelor de catre proprietarii acestora la reteaua publica de canalizare, acolo unde exista retea, sau neasigurarea colectarii apelor uzate fecaloid-menajere in instalatii proprii;
g) nerespectarea de catre serviciile de salubritate a normelor de igiena privind intretinerea curateniei strazilor, parcurilor, pietelor si a altor locuri publice si/sau neridicarea cu regularitate a deseurilor menajere si stradale;
h) neasigurarea de catre organizatori a dotarii si amplasarii de WC-uri mobile in locuri aglomerate cu ocazia unor zile festive si serbari campenesti, expozitii, targuri, oboare si altele, care sa fie plasate in apropierea locului de desfasurare a activitatii, usor de transportat la locul de golire, usor de curatat si de dezinfectat.

Art. 14. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) utilizarea reziduurilor fecaloid-umane la fertilizarea terenurilor agricole, in situatia in care pe aceste terenuri se cultiva fructe sau legume care se consuma in stare cruda;
b) indepartarea materialului rezultat in urma vidanjarii, deseurilor solide menajere, industriale, de grajd, de strada, a cadavrelor de animale si a deseurilor toxice si periculoase pe alte locuri decat cele stabilite de legislatia in vigoare si prin alte sisteme decat cele admise de normele sanitare in vigoare;
c) nerespectarea normelor in vigoare privind colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate provenite din unitatile sanitare, precum si de la orice unitati care prin specificul lor contamineaza aceste ape;
d) neintretinerea canalelor deschise in stare permanenta de functionare prin curatarea si repararea defectiunilor;
e) desfiintarea si schimbarea destinatiei unui cimitir uman, cu stramutarea tuturor osemintelor, inaintea trecerii unei perioade de 30 de ani de la ultima inhumare;
f) lipsa dotarii cu grup sanitar a locuintelor si a unitatilor de orice fel;
g) neevacuarea de catre unitatile de salubritate a reziduurilor menajere in maximum doua zile in perioada 1 aprilie-1 octombrie si in cel mult 3 zile in restul anului;
h) raspandirea neorganizata, direct pe sol sau in bazinele naturale, a apelor uzate menajere si industriale si/sau deversarea acestor ape in zona de protectie sanitara a surselor si instalatiilor centrale de alimentare cu apa;
i) neindepartarea apelor uzate menajere provenite de la locuintele neracordate la un sistem de canalizare prin vidanjarea foselor septice proiectate, executate, amplasate, exploatate si intretinute conform normelor in vigoare, precum si deversarea lor in locuri neautorizate in acest scop.

CAPITOLUL VI Contraventii la normele de igiena privind unitatile de folosinta publica

Art. 15. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.500 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane juridice:
a) neafisarea la loc vizibil a masurilor de igiena si a modului de utilizare ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de inot, stranduri si piscine de catre cei care exploateaza aceste obiective;
b) lipsa de supraveghere a respectarii masurilor de igiena si a modului de utilizare ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de inot, stranduri si piscine de catre cei care exploateaza aceste obiective;
c) neintretinerea si nefolosirea in permanenta stare de curatenie a echipamentului de lucru si de protectie utilizat de catre personalul angajat, in functie de domeniul de activitate si reglementarile legale in vigoare;
d) nedotarea grupurilor sanitare publice sau din unitatile de folosinta publica cu materiale si mijloace adecvate pentru igiena individuala a utilizatorilor, precum si neintretinerea acestora in permanenta stare de curatenie de catre proprietar sau administrator.

Art. 16. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 800 lei si 1.600 pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) neasigurarea in orice unitate de folosinta publica a lenjeriei curate, dezinfectate si calcate, schimbata dupa fiecare persoana, precum si nerespectarea circuitului acesteia;
b) neintretinerea de catre proprietar sau administrator in stare de functionare si curatenie a instalatiilor interioare de distributie a apei potabile si de evacuare a apelor uzate din unitatile de folosinta publica;
c) neasigurarea in incaperile de dormit ale colectivitatilor temporare a suprafetei si cubajului de aer pentru un pat prevazute de normele in vigoare;
d) neasigurarea si neutilizarea in unitatile de cazare a inventarului moale si/sau a lenjeriei de pat necesare pentru persoanele cazate;
e) nerespectarea in unitatile de cazare a normelor de igiena in vigoare privind schimbarea lenjeriei si respectarea circuitului acesteia;
f) lipsa sau asigurarea in cantitati insuficiente din/in dotarea unitatilor a produselor biocide si a celor de curatare;
g) neutilizarea corecta sau conform instructiunilor producatorului a produselor biocide si/sau nepastrarea acestora in conditii care sa previna modificarile fizico-chimice si ale proprietatilor biocide ale produselor;
h) utilizarea produselor biocide neavizate conform legislatiei in vigoare sau cu termen de valabilitate expirat;
i) neefectuarea reparatiilor necesare bunei functionari a unitatilor de folosinta publica;
j) nerespectarea instructiunilor si recomandarilor privind manipularea, transportul, desfacerea si depozitarea produselor cosmetice, care sa permita mentinerea stabilitatii parametrilor calitativi si a salubritatii acestora;
k) comercializarea sau utilizarea produselor cosmetice cu termen de valabilitate expirat;
l) nedotarea unitatilor de folosinta publica cu grupuri sanitare accesibile publicului;
m) neasigurarea apei reci si calde curente in unitati, in conditiile stabilite prin reglementarile legale in vigoare;
n) refolosirea materialelor de unica utilizare.

Art. 17. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoanele juridice:
a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate, conform reglementarilor legale in vigoare, pentru bazine de inot, stranduri, piscine, bai publice, bai, chiuvete, spalatorii din unitatile de folosinta publica, inclusiv din mijloacele de transport;
b) nerespectarea normelor de igiena privind intretinerea, spalarea si dezinfectarea bazinelor de inot, a strandurilor si a piscinelor, prin neprimenirea si nedezinfectia apei, corespunzator normelor de igiena;
c) functionarea bazinelor de inot, a strandurilor si a piscinelor fara anexe, precum puncte de prim ajutor, vestiare, grupuri sanitare separate pe sexe, conform numarului prevazut de normele in vigoare, in raport cu capacitatea unitatii;
Afişează HG 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 254/2010    Legea 95/2006    SMURD

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro