Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene

OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene

  Publicat: 27 Sep 2011       9135 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene

Publicata in Monitorul Oficial nr. 682 din 26 septembrie 2011

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acordurile europene sunt acorduri de asociere bilaterala, care au fost incheiate intre comunitatile europene si statele lor membre, pe de o parte, si fiecare dintre urmatoarele tari ale Europei Centrale si de Est:
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Pentru POR, A. M. este Ministerul Integrarii Europene, organism public care are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013. Abrevieri: AM
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act adoptat de organele de stat,
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).

Fondurile structurale si de coeziune reprezinta una dintre principalele surse de investitii in infrastructura Romaniei.
Luandu-se in considerare gradul redus de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune, se impune ca Ministerul Afacerilor Europene sa coordoneze procesul de absorbtie a fondurilor, in scopul accelerarii sustinute a acestui proces si al inlaturarii oricaror disfunctionalitati.
Constatandu-se ca neaplicarea masurilor cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta ar avea consecinte grave asupra realizarii procesului de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune, precum si asupra proiectelor nationale de dezvoltare a infrastructurii,
tinand seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la reale dificultati in ceea ce priveste o functionare optima a relatiei Guvernului Romaniei cu structurile europene,
in considerarea faptului ca elementele mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, si al Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 14/2011 privind completarea structurii si componentei Guvernului,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. 1
(1) Ministerul Afacerilor Europene se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
(2) Ministerul Afacerilor Europene, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, coordoneaza procesul de gestionare a ansamblului afacerilor europene, in vederea asigurarii participarii eficiente a Romaniei in procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene.
(3) Ministerul Afacerilor Europene, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, coordoneaza procesul de formulare a pozitiilor nationale care sunt promovate in cadrul structurilor Uniunii Europene si urmareste respectarea angajamentelor Romaniei decurgand din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv a celor care rezulta din Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
(4) Ministerul Afacerilor Europene coordoneaza procesul de asigurare a compatibilitatii legislatiei nationale cu actele legislative ale Uniunii Europene, asigura, in domeniile proprii de competenta, activitatea de reprezentare a statului roman in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a celorlalte institutii europene, monitorizeaza si sprijina indeplinirea angajamentelor rezultate din strategiile si programele nationale adoptate in contextul politicilor europene.
(5) Ministerul Afacerilor Europene indeplineste rolul de autoritate de coordonare a instrumentelor structurale, avand responsabilitatea coordonarii pregatirii, dezvoltarii, armonizarii si functionarii cadrului legislativ, institutional, procedural si programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale.
(6) In scopul asigurarii coordonarii interministeriale a procesului de formulare a pozitiei nationale privind initiativele europene legislative si fara caracter legislativ, in coordonarea Ministerului Afacerilor Europene functioneaza Comitetul de coordonare a afacerilor europene, organism de lucru, fara personalitate juridica si cu caracter decizional, infiintat prin hotarare a Guvernului. Modalitatea de infiintare a Comitetului de coordonare a afacerilor europene, precum si organizarea si functionarea acestuia se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 2
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Afacerilor Europene preia activitatea Departamentului pentru Afaceri Europene, care se desfiinteaza, precum si activitatea Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, departament in cadrul aparatului de lucru al Guvernului si subordonat direct primului-ministru, denumita in continuare ACIS, care se reorganizeaza ca directie generala in cadrul Ministerului Afacerilor Europene.
(2) Ministerul Afacerilor Europene preia activitatea, posturile si personalul Departamentului pentru Afaceri Europene si ale ACIS.
(3) In termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Afacerilor Europene preia de la Departamentul pentru Afaceri Europene, respectiv de la Secretariatul General al Guvernului in ceea ce priveste ACIS, pe baza de protocol de predare-preluare, numarul de posturi, structura de personal preluata, personalul aferent, cu mentinerea drepturilor salariale stabilite potrivit legii, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prevederile bugetare aferente activitatii Departamentului pentru Afaceri Europene si ACIS pe anul 2011, executia bugetara pana la momentul predarii-preluarii, precum si patrimoniul, reprezentand toate bunurile, precum si drepturile si obligatiile detinute de Departamentul pentru Afaceri Europene si ACIS asupra acestora.
(4) Ministerul Afacerilor Europene se substituie in toate drepturile si obligatiile preluate de Secretariatul General al Guvernului pentru ACIS, decurgand din toate actele normative, contractele, conventiile, intelegerile, protocoalele, memorandumurile si acordurile . Ministerul Afacerilor Europene se substituie in toate drepturile si obligatiile decurgand din toate actele normative, contractele, conventiile, intelegerile, protocoalele, memorandumurile si acordurile in care fostul Departament pentru Afaceri Europene este parte. (5) Ministerul Afacerilor Europene se substituie in toate drepturile si obligatiile decurgand din litigiile in care sunt parti fostul Departament pentru Afaceri Europene, respectiv Secretariatul General al Guvernului pentru ACIS.

Art. 3
Ministerul Afacerilor Europene exercita urmatoarele functii:

I. in domeniul coordonarii/gestionarii fondurilor europene:
a) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, in sensul prevazut la art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) de reglementare privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri europene si privind structurile din cadrul ministerelor si institutiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare acordate Romaniei prin instrumentul de preaderare PHARE, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranzitie, fondurile structurale si de coeziune si Mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2004-2009, numarul si structura posturilor, criteriile de incadrare a personalului pe functii specifice si procentul ce urmeaza a fi acordat personalului potrivit art. 1 si 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri europene, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) de autoritate de management pentru Programul operational Asistenta tehnica, in sensul prevazut la art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 457/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) de coordonator national al asistentei in raport cu Uniunea Europeana, conform prevederilor memorandumurilor de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana;
e) de punct national de contact pentru programele de infratire institutionala cu statele care beneficiaza de finantari nerambursabile din partea Uniunii Europene;
f) de punct national de contact pentru Mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2004-2009;
g) de punct national de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru crestere economica si dezvoltare durabila 2004-2009; />
II. in domeniul afacerilor europene:
a) de coordonare interministeriala, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, in vederea elaborarii pozitiilor Romaniei pe problematica afacerilor europene;
b) de coordonare, monitorizare si sustinere a indeplinirii angajamentelor decurgand din calitatea Romaniei de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv a celor prevazute in
Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, precum si a strategiilor nationale si programelor elaborate in contextul politicilor europene;
c) de punct tehnic de contact si responsabil national in problematica Strategiei "Europa 2020";
d) de coordonare a procesului de asigurare a compatibilitatii legislatiei nationale cu actele legislative ale Uniunii Europene, cu exceptia asigurarii compatibilitatii cu actele legislative ale Uniunii Europene a acordurilor internationale incheiate de Romania in baza Legii nr. 590/2003 privind tratatele;
e) de reprezentare a Romaniei la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, precum si la celelalte institutii europene, in procedurile contencioase si necontencioase;
f) de organizare si coordonare a Centrului National SOLVIT;
g) de punct national de contact pentru problematica Pietei Interne.

Art. 4
(1) Pentru realizarea functiilor sale, Ministerul Afacerilor Europene este inclus in circuitul informational al sistemului national de coordonare a afacerilor europene, care se instituie prin hotarare a Guvernului, si solicita autoritatilor si institutiilor publice din cadrul administratiei publice centrale si locale informatii necesare desfasurarii activitatii sale.
(2) Ministerul Afacerilor Europene stabileste raporturi de colaborare cu institutiile, organele, oficiile si agentiile Uniunii Europene, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe - Reprezentantei permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana.
(3) Ministerul Afacerilor Europene este autorizat sa emita ordine si instructiuni pentru institutiile a caror activitate are impact direct sau indirect asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurale, in vederea implementarii corecte si eficiente a acestor fonduri nerambursabile.

Art. 5

Afişează OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Ministerul Afacerilor Europene    Leonard Orban    OUG 78/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro