Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » HG 927/2011 privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari. Cosul de solidaritate

HG 927/2011 privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari. Cosul de solidaritate

  Publicat: 28 Sep 2011       3973 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 927/2011 privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari. Cosul de solidaritate


Publicata in Monitorul Oficial nr. 685 din 27 septembrie 2011

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
(termen CNA). O comunicare audiovizuala identificabila, īn cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Acea ramura a disciplinei economice consacrata analizei deciziilor de alocare a resurselor monetare in procesele de productie de bunuri sau de servicii,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Venit al societatilor comerciale, al comerciantilor a carui marime se determina ca diferenta dintre pretul de vanzare
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Art. 1
(1) Se aproba organizarea Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari Cosul de solidaritate, denumit in continuare program .
(2) Beneficiarii programului prevazut la alin. (1) sunt pensionarii ale caror pensii sunt mai mici sau egale cu castigul salarial mediu net pe economie .
(3) Pentru implementarea programului, consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si consiliile locale pot infiinta societati comerciale ori pot extinde obiectul de activitate al celor existente, in vederea desfasurarii unor activitati de comert cu produse alimentare de baza .

Art. 2
(1) Produsele alimentare de baza care fac obiectul programului sunt: faina, zahar, ulei, malai, orez, precum si alte produse alimentare cu termen lung de valabilitate, stabilite prin hotarare a consiliului judetean sau, dupa caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(2) Vanzarea catre pensionari a produselor prevazute la alin. (1) se va organiza, de regula, saptamanal, conform unui grafic stabilit de autoritatea publica locala.

Art. 3
(1) Societatile comerciale infiintate de consiliile judetene ori cele al caror obiect de activitate a fost extins, prevazute la art. 1 alin. (3), achizitioneaza, prin licitatie publica, alimentele de baza destinate vanzarii catre societatile comerciale infiintate de consiliile locale sau al caror obiect de activitate a fost extins, din respectivul judet, ori, dupa caz, direct catre pensionari.
(2) In cazul municipiului Bucuresti, societatile comerciale infiintate de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti ori al caror obiect de activitate a fost extins, prevazute la art. 1 alin. (3), achizitioneaza, prin licitatie publica, alimentele de baza pe care le vand direct catre pensionari.
(3) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, ministrul administratiei si internelor si ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale vor aproba, prin ordin comun, specificatiile tehnice ale produselor alimentare de baza ce urmeaza a fi achizitionate.

Art. 4
Societatile comerciale infiintate de consiliile locale sau societatile comerciale ale consiliilor locale al caror obiect de activitate a fost extins potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) achizitioneaza de la societatile comerciale infiintate de consiliile judetene ori societatile comerciale ale consiliilor judetene al caror obiect de activitate a fost extins potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) produsele alimentare de baza pe care le vand direct catre pensionari.

Art. 5
(1) Produsele alimentare de baza achizitionate de societatile comerciale infiintate de consiliile judetene sau al caror obiect de activitate a fost extins potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) vor fi vandute numai societatilor comerciale infiintate de consiliile locale ori societatilor comerciale ale consiliilor locale al caror obiect de activitate a fost extins potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), in vederea vanzarii acestora catre pensionari sau, dupa caz, direct pensionarilor.
(2) Societatile comerciale prevazute la art. 1 alin. (3) vor practica pentru produsele alimentare de baza un adaos comercial care sa asigure acoperirea tuturor cheltuielilor ocazionate de realizarea acestei activitati .
(3) In cazul in care intr-o unitate administrativ-teritoriala din judet nu functioneaza o societate comerciala infiintata de catre consiliul local, societatea comerciala a consiliului judetean poate hotari deschiderea unui punct de vanzare direct catre pensionari in respectiva unitate administrativ-teritoriala. In cazul in care spatiul respectiv va fi pus la dispozitie de catre unitatea administrativteritoriala, aceasta se va face contra cost, la pretul pietei.

Art. 6
Cantitatile maxime de produse alimentare de baza care pot fi achizitionate lunar de catre fiecare pensionar se stabilesc prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului sanatatii, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 7
Regulamentul de organizare a vanzarii produselor alimentare de baza catre pensionari si alte masuri necesare implementarii programului, modul de identificare a persoanelor beneficiare potrivit graficului prevazut la art. 2 alin. (2), precum si modul de aplicare a prezentului articol se stabilesc prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti.

Art. 8
(1) In vederea aplicarii prevederilor prezentei hotarari, Ministerul Finantelor Publice va sprijini autoritatile administratiei publice locale care si-au constituit societati comerciale in vederea implementarii programului.
(2) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va pune la dispozitie, in limita spatiilor disponibile, contra cost, spatii pentru depozitarea alimentelor de baza . Tariful de depozitare va fi stabilit prin ordin al ministrului administratiei si internelor, conform prevederilor legale.
(3) Pentru implementarea programului, autoritatile administratiei publice locale pot colabora cu organizatiile neguvernamentale reprezentative care au ca obiect de activitate sprijinirea pensionarilor.

Afişează HG 927/2011 privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari. Cosul de solidaritate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Cosul de solidaritate    HG 927/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro