Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare

OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare

  Publicat: 02 Oct 2011       19030 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare

Publicata in Monitorul Oficial nr. 694 din 30 septembrie 2011

Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Desemneaza organismul neguvernamental, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale si care se organizeaza si functioneaza in conditiile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.Abrevieri: ADR
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Disponibilitati banesti pe care bancile comerciale sunt obligate sa le pastreze permanent in conturi speciale, la Banca Nationala a Romaniei.
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor

Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, este determinata de necesitatea stringenta de reglementare a unui mecanism economic de finantare, de implicare a beneficiarilor in finantarea cheltuielilor de administrare, exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii de imbunatatiri funciare si a restructurarii si reorganizarii Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, care functioneaza ca regie autonoma, institutie aflata in imposibilitatea exercitarii functiei de administrare prevazute in Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In conditiile constrangerilor bugetare datorate crizei economice mondiale si pentru a asigura echilibrul si stabilitatea economico-financiara, se impune luarea unor masuri imediate de reorganizare a actualei Administratii Nationale a Imbunatatirilor Funciare.
In lipsa unor reglementari urgente exista riscul neasigurarii resurselor financiare pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege, cu grave consecinte asupra populatiei si protectiei mediului.
Avand in vedere ca aplicarea masurilor si activitatilor specifice pentru reducerea riscurilor si a pagubelor produse de inundatii trebuie realizata printr-o abordare bazinala, sub comanda unei singure institutii, este necesar ca digurile si barajele de pe raurile interioare si de pe Dunare aflate in prezent in administrarea Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare sa fie preluate de Administratia Nationala "Apele Romane". Reglementarea schimbarilor preconizate se propune sa se faca prin ordonanta de urgenta a Guvernului deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesita o perioada mai indelungata de timp, care conduce la intarzieri in adoptarea masurilor si la agravarea situatiei actuale.
Tinand cont ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare si de urgenta, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. 1
(1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se infiinteaza Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare, denumita in continuare Agentie, institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin reorganizarea Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare.
(2) Sediul central al Agentiei este in municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35a€”37, sectorul 4.
(3) Agentia are in structura sa o unitate centrala si 41 de filiale judetene fara personalitate juridica, ce pot avea in alcatuire unitati de administrare organizate la nivelul amenajarilor de imbunatatiri funciare sau al grupurilor de amenajari de imbunatatiri funciare.
(4) Numarul maxim de posturi al Agentiei si filialelor judetene este de 1.500.
(5) Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 15 zile de la infiintare.
(6) Infiintarea unitatilor de administrare organizate la nivelul amenajarilor de imbunatatiri funciare sau al grupurilor de amenajari de imbunatatiri funciare se face prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea Agentiei.

Art. 2
(1) Activitatea fiecarei filiale judetene este supravegheata de un consiliu de filiala, iar activitatea fiecarei unitati de administrare este supravegheata de un consiliu de unitate de administrare.
(2) Din consiliile prevazute la alin. (1) fac parte reprezentanti ai organizatiilor, federatiilor si ai altor beneficiari de servicii de imbunatatiri funciare prestate de Agentie . Din consiliile de filiala fac parte si specialisti recunoscuti pe plan local in domeniul imbunatatirilor funciare.
(3) Atributiile consiliilor de filiala si ale consiliilor de unitate de administrare, conditiile si procedura de desemnare si de numire a membrilor lor, precum si functionarea acestor consilii sunt prevazute de regulamentul de organizare si functionare a Agentiei.
(4) Pentru activitatea desfasurata membrii consiliului de filiala si ai consiliului de unitate de administrare nu sunt remunerati.

Art. 3
(1) Patrimoniul Agentiei se constituie prin preluarea elementelor de activ si de pasiv ale Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, pe baza de protocol de predarepreluare, incheiat in termen de 30 de zile de la data infiintarii Agentiei.
(2) La data incheierii protocolului de predare-preluare prevazut la alin. (1), Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare se desfiinteaza.
(3) Dupa preluarea patrimoniului conform alin. (1), Agentia va preda Administratiei Nationale "Apele Romane" lucrarile de aparare impotriva inundatiilor de pe raurile interioare si a celor de pe Dunare, compuse din diguri si baraje cu rol de aparare impotriva inundatiilor, impreuna cu instalatiile, si terenurile aferente, stocurile de materiale si mijloace de aparare, mijloace de interventie si avertizare, mijloace fixe si echipamente de protectie, siguranta si cazarmament pentru apararea impotriva inundatiilor, pe baza de protocol de predare-preluare, care se incheie in termen de 10 zile de la data predarii-preluarii prevazute la alin. (1).
(4) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, respectiv Ministerul Mediului si Padurilor isi vor actualiza in mod corespunzator datele din evidenta cantitativ-valorica si impreuna cu Ministerul Finantelor Publice vor propune Guvernului spre aprobare proiectul de hotarare pentru modificarea anexei nr. 3, respectiv a anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Nu vor face obiectul predarii-preluarii prevazute la alin. (3) trecerile prin dig sau peste dig aferente evacuarilor din cadrul sistemelor de desecare, cele care asigura preluarea apei pentru irigatii, precum si barajele din cadrul amenajarilor pentru combaterea eroziunii solurilor fara rol de atenuare a viiturilor.
(6) In termen de 6 luni de la preluarea patrimoniului conform alin. (1), Agentia va efectua reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, atat a celor aflate in exploatare, cat si a celor aflate in conservare, precum si a imobilizarilor in curs de executie, cu reflectarea diferentelor pe seama conturilor de capital si rezerve .

Art. 4
(1) Agentia desfasoara urmatoarele activitati:
a) exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica, cu exceptia amenajarilor sau partilor de amenajare preluate de federatii, precum si a amenajarilor carora li s-a retras recunoasterea de utilitate publica si in cadrul carora s-au constituit organizatii;
b) executarea lucrarilor de conservare a amenajarilor de imbunatatiri funciare sau a partilor de amenajare carora li s-a retras recunoasterea de utilitate publica;
c) scoaterea din functiune a lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare sau parti de amenajare carora li s-a retras recunoasterea de utilitate publica si valorificarea materialelor rezultate, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta;
d) redarea in circuitul agricol a terenurilor rezultate in urma dezafectarii lucrarilor de imbunatatiri funciare;
e) realizarea de investitii pentru reabilitarea amenajarilor de imbunatatiri funciare existente si executia de noi amenajari;
f) informarea si instruirea in domeniul imbunatatirilor funciare;
g) realizarea si asigurarea functionarii sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitatilor de imbunatatiri funciare;
h) asigurarea alimentarii cu apa a unor localitati, amenajari piscicole, incinte agricole si industriale, prin amenajarile de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa, in conditiile legii;
i) prestarea de servicii de imbunatatiri funciare catre organizatii, federatii si alte persoane fizice si juridice;
j) cooperarea internationala, in limitele imputernicirii acordate de minister;
k) desfasurarea altor activitati de interes public prevazute de prezenta ordonanta de urgenta .
(2) Agentia aplica principiile realizarii obiectivelor imbunatatirilor funciare stabilite de lege, gestioneaza eficient resursele proprii si pe cele date in administrarea sa, prin valorificarea optima a acestora, si, totodata, asigura integritatea si functionarea durabila a amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa si contracteaza cu terti furnizori achizitia de bunuri si servicii, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice de bunuri si servicii, pentru desfasurarea activitatilor prevazute la alin. (1).

Art. 5
Agentia indeplineste urmatoarele atributii:
a) intocmeste si pune in aplicare planurile anuale de exploatare, intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica;
b) face propuneri Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu privire la bugetul propriu si planul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;

Afişează OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare    OUG 82/2011    Cadastru    Legea 138/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro