Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Ordinul MECTS nr. 3168/ 2012, privind organizarea si functionarea invatamantului profesional cu durata de 2 ani

Ordinul MECTS nr. 3168/ 2012, privind organizarea si functionarea invatamantului profesional cu durata de 2 ani

  Publicat: 16 Feb 2012       3553 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Documente atasate
Anexe_Ordin.doc
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 3168/ 2012, privind organizarea si functionarea invatamantului profesional cu durata de 2 ani

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96, din 7 februarie 2012

Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.

Avand in vedere prevederile art. 94 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, tinand seama de prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin .

Art. 1. - Se aproba Metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional de 2 ani, prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin .

Art. 2. -
(1) Se aproba Calendarul pentru selectia si inscrierea elevilor in invatamantul profesional de 2 ani, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin
(2) Se aproba Calendarul pentru selectia si inscrierea elevilor in invatamantul profesional de 2 ani, pentru anul scolar 2012-2013, prevazut in anexa nr. 2 bis, care face parte integranta din prezentul ordin .

Art. 3. -
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare, se aproba Planul-cadru de invatamant pentru invatamantul profesional, prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin
(2) Planul-cadru prevazut la alin. (1) este valabil pentru perioada 2012-2016.

Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 5. - Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala economic, finante, resurse umane, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti si conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin .

Documente Atasate
Anexe_Ordin.doc

Afişează Ordinul MECTS nr. 3168/ 2012, privind organizarea si functionarea invatamantului profesional cu durata de 2 ani pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noua lege a educatiei    Legea 1/2011    Inavatamant profesional    Ministerul Educatiei    Ordinul 3168/2012

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu