Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » In M. oficial au fost publicate instructiunile privind continutul-cadru al proiectului-tip pentru constructii cu grad mare de repetabilitate

In M. oficial au fost publicate instructiunile privind continutul-cadru al proiectului-tip pentru constructii cu grad mare de repetabilitate

  Publicat: 05 Jan 2019       645 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 9 din 04.01.2019 a fost publicat Ordinul nr. 6385/2018 pentru aprobarea Instructiunilor privind continutul-cadru al proiectului-tip pentru constructii cu grad mare de repetabilitate.

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

Potrivit Ordinului nr. 6385/2018 proiectul-tip este proiectul destinat realizarii constructiilor de toate categoriile din cadrul obiectivelor de investitii care se realizeaza in industrie, agricultura, transporturi, educatie, sanatate, sport, precum si constructiile de locuinte, social-culturale si administrative ce fac parte din programe de investitii specifice, cu scopul utilizarii sustenabile a resurselor, in conditii tehnice si de eficienta economica ridicate.


Temele de proiectare pentru proiectele-tip vor fi intocmite de catre autoritati ale administratiei publice ori institutii interesate care deruleaza programele prevazute la art. 2.


Evaluarea costurilor aferente investitiei de baza se stabileste pe baza cap. I, sectiunea a 4-a "Cheltuieli pentru investitia de baza" din Metodologia privind elaborarea devizului general si a devizului pe obiect prevazuta in anexa nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


Proiectul-tip se adapteaza de catre proiectant in functie de conditiile climatice, geologice, geotehnice si seismice specifice de amplasament, precum si de cele impuse de necesitatile de protectie a patrimoniului cultural, in baza unor studii de specialitate daca amplasamentul este stabilit sau in baza unor documentatii tehnico-economice, in cazul in care exista minimum doua variante de amplasare in cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale.


Actualizarea proiectelor-tip se va putea face in cazul in care proiectele existente nu mai intrunesc nivelul tehnic calitativ corespunzator ca urmare a evolutiei tehnice in domeniul proiectarii, tehnologiilor de executie, materialelor si produselor pentru constructii si/sau in cazul in care devin aplicabile cerinte superioare privind calitatea in constructii, potrivit legii.Citeşte mai multe despre:    Proiect-tip    Ordinul 6385/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri