Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » In atentia cadrelor didactice de sex feminin din invatamantul preuniversitar care se afla la varsta pensionarii

In atentia cadrelor didactice de sex feminin din invatamantul preuniversitar care se afla la varsta pensionarii

  Publicat: 09 Jan 2019       891 citiri       Sursa: EuroAvocatura  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
In Monitorul Oficial nr. 20 din 09.01.2019 a fost publicat Ordinul nr. 5728/2018 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019-2020, aprobata prin Ordinul ministrului interimar al educatiei nationale nr. 5.460/2018.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.

Prin efectul acestui act normativ, pe de o parte, se renunta la interdictia de a preda instituita in privinta profesorilor de sex feminin care au indeplinit 68 de ani, interdictie adoptata prin Metodologia-cadru privind ... aplicabila in anul 2019-2020, iar, pe de alta parte, se instituie obligatia cadrelor didactice titulare de sex feminin din invatamantul preuniversitar care intentioneaza fie sa inceteze contractul individual de munca la implinirea varstei de 65 de ani, fie sa isi prelungeasca activitatea (fara limita de varsta de 65 + 3 ani impusa domnilor profesori) de a formula si de a depune o cerere in acest scop la secretariatul unitatii de invatamant pana la data de 31 ianuarie 2019, cu aratareaindeplinirii conditiilor prevazute de art. 28 alin. (4) din Metodologia anului de invatamant 2019-2020.Continutul Ordinul Ministerului Educatiei nr. 5728/2018:


Art. I. - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019-2020, aprobata prin Ordinul ministrului interimar al educatiei nationale nr. 5.460/2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 993 si 993 bis din 23 noiembrie 2018, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 28, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(4)Personalul didactic titular din invatamantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care pana la 1 septembrie 2019 implineste varsta de 65 de ani, efectueaza stagiul minim de cotizare si dovedeste competenta profesionala deosebita, a obtinut calificativul A«Foarte BineA» si nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari incheiati, poate fi mentinut in activitate ca titular, in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei metodologii."

{ Nota noastra: Forma anterioara a art. 28 alin. (3) din Metodologie prevedea astfel: ``(4) Personalul didactic titular din invatamantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care, pana la 1 septembrie 2019, implineste varsta de 65 de ani, efectueaza stagiul minim de cotizare si dovedeste competenta profesionala deosebita, a obtinut calificativul ``Foarte Bine`` si nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari incheiati, poate fi mentinut in activitate catitular, in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei Metodologii, cu exceptia cadrelor didactice titulare, femei, care au beneficiat deja de cei 3 ani de mentinere in activitate ca titular, in functia didactica, peste varsta de pensionare, pana la 1 septembrie 2019.`` }


2.Laarticolul 28, dupaalineatul (4)se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:


"(41)In vederea mentinerii in activitate ca titular, in functia didactica peste varsta de 65 de ani, cadrele didactice titulare, femei, care se incadreaza in prevederile alin. (4), pot depune pana la data de 31 ianuarie 2019 la secretariatele unitatilor de invatamant atat cerere pentru continuarea executarii contractului individual de munca pana la 65 de ani dupa implinirea varstei standard de pensionare, cat si cerere de mentinere in activitate ca titular, in functia didactica peste varsta de 65 de ani."

Art. II - Directia generala invatamant secundar superior si educatie permanenta, Directia generala educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin .
Citeşte mai multe despre:    Atentie profesori pensionare    Pensionare cadre didactice    Prelungire activitate de predare    Pensionare profesor 65 ani    Cerere pensionare scoala liceu    Prelungire post profesoara titular

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri