Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 3 decembrie 2008

Noutati legislative. Monitorul Oficial 3 decembrie 2008

  Publicat: 03 Dec 2008       3446 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 3 decembrie 2008

Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
(Discount) (1) Cuantumul, in valoare absoluta sau procentuala, cu care pretul de piata al unei obligatiuni este sub valoarea sa nominala. De asemenea, este cuantumul cu care oferta de pret pentru o emisiune este sub valoarea nominala totala a acelei emisiuni;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
M. Of. nr. 806 / 3 dec.. 2008

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI* 1.514. — Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitației internaționale pentru desemnarea societății de administrare a Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” — S.A. și a Caietului de sarcini al licitației

* 1.550. — Hotărâre privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânțate în toamna anului 2007 și în primăvara anului 2008, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile produse în perioada iulie—august 2008, în unele zone geografice, precum și stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

* 1.553. — Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război și văduvelor de război, precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonatACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE* 662. — Ordin al ministrului internelor și reformei administrative privind aprobarea cifrei anuale de școlarizare pentru program, a numărului comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, a componenței nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a cuantumului taxei de participare la program, a modalității privind plata acesteia și a calendarului de desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici 2009

* 5.909. — Ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Programei la disciplina Limba și literatura maghiară și metodica predării activităților instructiv-educative în grădinița de copii — educatoare pentru Concursul național unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învățământul preuniversitar și a Programei la disciplina Limba și literatura maghiară și metodica predării limbii și literaturii maghiare — institutori/învățători pentru Concursul național unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învățământul preuniversitar

____________

M. Of. nr. 807 / 3 dec.. 2008

ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI* 182. — Ordonanță de urgență pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul Facilității de cofinanțare CSNR dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 24 noiembrie 2008

Contract de credit în cadrul Facilității de cofinanțare CSNR între România și Banca Europeană de InvestițiiACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE* 3.507. — Ordin al ministrului economiei și finanțelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii decembrie 2008

__________

M. Of. nr. 808 / 3 dec.. 2008

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE* Decizia nr. 1.217 din 12 noiembrie 2008 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a prevederilor articolului unic punctul 8 din Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografiaORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI* 162. — Ordonanță de urgență privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale

* 164. — Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

* 1.443. — Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița

* 1.532. — Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor

________

M. Of. nr. 809 / 3 dec.. 2008

ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI* 150. — Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport

* 181. — Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

* 1.559. — Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Statutul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE* 1.533. — Ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare și a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare

__________

M. Of. nr. 810 / 3 dec.. 2008

ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI* 186. — Ordonanță de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE* 5.929. — Ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Samariteanul nr. 23” din Buteni

* 5.930. — Ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Sanitară Postliceală „Prof. Dr. Nanu I. Muscel” din Câmpulung

* 5.931. — Ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Incluzivă „Casa Minunată” din Oradea

* 5.932. — Ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală „Vasile Alecsandri” din Buzău

* 5.933. — Ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală de Afaceri din Alba Iulia

* 5.942. — Ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală „Studia” din Târgu Mureș

___________

Arhiva Monitoarele Oficiale din decembrie 2008


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...