Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Proiectul noului Cod de procedura civila 2009 a fost adoptat de Guvern

Proiectul noului Cod de procedura civila 2009 a fost adoptat de Guvern

  Publicat: 25 Feb 2009       8559 citiri       Sursa: Proiectul Legii privind Codul de procedura civila A (.doc) - adoptat de Guvern in data de 25.02.2009A   


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Proiectul noului Cod de procedura civila 2009 reprezinta expresia unui efort sustinut, desfasurat pe parcursul mai multor ani, care a avut drept scop esential crearea in materia procesului civil a unui cadru legislativ modern care sa raspunda pe deplin imperativelor functionarii unei justitii moderne, adaptate asteptarilor sociale, precum si necesitatii cresterii calitatii acestui serviciu public .

Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Principiu potrivit caruia legile unui stat se aplica tuturor actelor si faptelor juridice savarsite pe teritoriul sau.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Dispozitiile proiectului noului Cod de procedura civila urmaresc sa raspunda unor deziderate actuale, precum accesul justitiabililor la mijloace si forme procedurale mai simple si accesibile si accelerarea procedurii, inclusiv in faza executarii silite.
In egala masura, proiectul urmareste sa raspunda si exigentelor de previzibilitate a procedurilor judiciare decurgand din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si, implicit, din cele statuate in jurisprudenta C.E.D.O. Urmarind cu rigoare asigurarea premiselor pentru solutionarea corecta in fond a cauzelor, in cadrul sistemului justitiei nationale, proiectul are in vedere eliminarea deficientelor care au condus, in multe cazuri, la hotarari ale C.E.D.O. de condamnare a Romaniei, atat pentru solutii judecatoresti principial gresite, cat si pentru prejudicii cauzate de durata excesiva a procedurilor judiciare ori pentru lipsa de previzibilitate rezultata din inconsecventa jurisprudentei nationale.
De aceea, proiectul vizeaza, totodata, si gasirea unor remedii pentru eliminarea unei alte deficiente majore a sistemului judiciar roman, si anume existenta unei practici neunitare, datorata, intre altele, si incoerentei si instabilitatii legislative. Pentru asigurarea pe viitor, a previzibilitatii normei de procedura civila si evitarea unor evenimente legislative care sa surprinda sau sa genereze confuzii atat in randul justitiabililor, cat si al judecatorilor, proiectul Codului de procedura civila contine dispozitii normative clare referitoare la aplicarea legii de procedura, inlocuind principiul actual al aplicarii imediate a noii norme procedurale cu acela potrivit caruia dispozitiile noii legi de procedura civila se aplica numai pentru procesele si executarile silite incepute dupa intrarea in vigoare a acesteia. Principiul este detaliat prin cateva dispozitii univoce referitoare la legea aplicabila in caz de casare cu trimitere, in cazul administrarii probelor si in cazul exercitarii cailor de atac, situatii in care legea veche supravietuieste alaturi de legea noua, ramanand sub imperiul ei cauzele aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a legii noi.
Proiectul contine, totodata, si prevederi referitoare la teritorialitatea legii de procedura .

Prin Hotararea Guvernului nr.1527/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 889 din 27 decembrie 2007 au fost aprobate Tezele prealabile ale proiectului Codului de procedura civila.
Asa cum se precizeaza in acest document de principiu, in activitatea de elaborare a proiectului noului cod s-au avut in vedere conceptiile moderne privind desfasurarea procesului civil, rolul si atributiile participantilor la acest proces, in centrul atentiei situandu-se, desigur, preocuparea pentru recunoasterea si clarificarea, intr-un termen optim si previzibil, a drepturilor si intereselor legitime deduse judecatii.
Urmarind constructia unei proceduri civile moderne si echilibrate, proiectul se concentreaza in mod deosebit asupra masurilor de natura sa accelereze obtinerea raspunsului judecatoresc intr-un anumit termen, cu respectarea, in egala masura, a drepturilor procedurale ale partilor si principiilor fundamentale ale procesului civil.

Data fiind preocuparea esentiala de asigurare a celeritatii solutionarii cauzelor, concomitent cu imbunatatirea calitatii actului de justitie, solutiile legislative propuse urmaresc sa raspunda, atat in mod direct, cat si prin efectele preconizate, acestui imperativ, indiferent ca este vorba despre resistematizarea etapelor procesului civil in asa fel incat sa conduca la un dialog judiciar, in termeni clari si onesti, de simplificarea formelor procedurale ori modificarea competentei materiale a instantelor judecatoresti odata cu reasezarea sistemului cailor de atac sau, in fine, de masuri de natura sa duca la responsabilizarea partilor din proces. Tot astfel, in scopul degrevarii instantelor de judecata, ceea ce ar avea consecinte nemijlocite asupra duratei de desfasurarea a procedurilor judiciare, proiectul prevede in sarcina judecatorului obligatia de a indruma partile din proces spre folosirea procedurii medierii, ca mijloc alternativ de solutionare a litigiilor, pe durata desfasurarii acestei proceduri judecata fiind suspendata. Pe aceeasi linie se inscriu si reglementarea recursului ca veritabila cale extraordinara de atac, exercitata doar in cazuri exceptionale in care legalitatea a fost infranta, cu regandirea actualelor motive de recurs in sensul restrangerii lor si eliminarii motivelor formale, fara impact asupra legalitatii, precum si noua procedura a contestatiei privind tergiversarea procesului.


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...