Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Baroul Bucuresti. Examen definitivat - aprilie 2009

Baroul Bucuresti. Examen definitivat - aprilie 2009

  Publicat: 14 Mar 2009       4086 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 452/21.02.2009 a Consiliului UNBR, Consiliul Baroului Bucuresti a adus la cunostinta urmatoarele informatii:

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Ramura a dreptului Romaniei,
Ramura a sistemului de drept cu privire la totalitatea normelor juridice
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ramura a dreptului Romaniei,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ramura a sistemului de drept cu privire la totalitatea normelor juridice
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale de munca ale muncitorilor si functionarilor, precum si alte raporturi sociale derivate din raporturile sociale de munca.
Ramura a sistemului de drept,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Organizarea examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea aprilie 2009, incepand cu data de 22 aprilie 2009, pentru toti avocatii stagiari, membri ai Baroului Bucuresti, care indeplinesc conditiile prevazute de lege, in conformitate cu dispozitiile Deciziei Consiliului U.N.B.R. nr. 295/2007 si Hotararii nr. 452/21.02.2009.

2. Regulamentul de examen privind obinerea titlului profesional de avocat definitiv este cel adoptat prin Decizia nr. 268/2007 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, cu modificarile si completarile instituite prin Decizia Consiliului U.N.B.R. nr. 447/21.02.2009.

3. Dosarul de inscriere

Cererea-tip de inscriere se poate descarca mai jos sau se poate ridica de la secretariatul baroului.
La cerere se anexeaza urmatoarele acte:
a)chitanta de plata a taxei de inscriere la examen - copie;
b)raportul avocatului indrumator.

4. Taxa de inscriere la examen este de 833 lei (inclusiv TVA), pentru Baroul Bucuresti si UNBR - putand fi achitata dupa cum urmeaza: la casieria baroului - etaj 4; in contul Baroului Bucuresti Cod IBAN: RO63 RNCB 0080005630040001, B.C.R. Sucursala Sala Palatului, cod fiscal RO4283155.

Depunerea documentatiei si plata taxelor este obligatorie atat pentru avocatii stagiari care se inscriu la cerere cat si pentru avocatii stagiari inscrisi din oficiu .

5. Data limita a inscrierilor

Termenul final de inscriere (de depunere a documentatiei si de plata taxei) este 27.03.2009, orele 14.00. Perioada de inscriere este 12.03.-27.03.2009. Dosarul de inscriere se depune la sediul baroului, et. 5, cam. 513.

6. Materii de examen:
6.1.Statutul profesional al avocatului si exercitarea profesiei de avocat (exercitarea profesiei de avocat, disciplina, etica si deontologia profesionala, asigurarile sociale ale avocatilor, perfectionarea pregatirii profesionale a avocatilor) este materie obligatorie.
6.2.Dreptul civil si dreptul penal sunt materii de baza, care se asociaza in mod obligatoriu cu disciplina de drept procesual corespunzatoare, aceasta din urma fiind socotita prima materie optionala.
Alegerea intre materiile de baza, drept civil si drept penal, apartine candidatilor care au dreptul si obligatia de a opta in acest sens.
De exemplu, candidatul trebuie sa faca optiunea intre drept civil si drept penal, iar in cazul in care opteaza pentru dreptul civil, aceasta implica optiunea corespunzatoare pentru dreptul procesual civil, care va fi considerata prima materie optionala.
6.3. Pentru celelalte doua materii optionale, candidatii pot alege oricare dintre urmatoarele materii:
Drept civil (daca nu a fost ales ca materie de baza)
Drept procesual civil (daca nu a fost ales Dreptul civil ca materie de baza)
Drept penal (daca nu a fost ales ca materie de baza)
Drept procesual penal (daca nu a fost ales Dreptul penal ca materie de baza)
Drept bancar si institutii de credit . Elemente ale procedurii insolventei
Drept comercial si dreptul societatilor comerciale (contracte comerciale; societati comerciale)
Dreptul familiei
Dreptul muncii si securitatii sociale
Elemente de organizare si functionare a instantelor judecatoresti si parchetelor, a activitatii notariale si activitatii executorilor judecatoresti
Contencios administrativ si contraventional

In alegerea materiilor optionale nu mai opereaza asocierea obligatorie a dreptului substantial cu dreptul procesual .

7. Planificarea pe zile a probelor de examen:
22.04.2009, incepand cu ora 9.00 - Statutul profesional al avocatului si exercitarea profesiei de avocat - 2 ore
23.04.2009, incepand cu ora 9.00 - Drept civil si drept procesual civil (materia de baza si dreptul procesual asociat) - 4 ore. Fiecare materie de examen constituie proba distincta, avand alocat un timp de 2 ore, totalul timpului acordat pentru ambele materii fiind 4 ore
La sustinerea acestor probe se vor prezenta candidatii care au optat pentru una din materiile de baza de mai sus, avand ca materie asociata dreptul procesual corespunzator.
24.04.2009, incepand cu ora 9.00 - Drept penal si drept procesual penal (materia de baza si dreptul procesual asociat) - 4 ore. Fiecare materie de examen constituie proba distincta, avand alocat un timp de 2 ore, totalul timpului acordat pentru ambele materii fiind 4 ore
La sustinerea acestor probe se vor prezenta candidatii care au optat pentru una din materiile de baza de mai sus, avand ca materie asociata dreptul procesual corespunzator.
25.04.2009, incepand cu ora 9.00 - Prima materie optionala - 2 ore

26.04.2009, incepand cu ora 9.00- A doua materie optionala - 2 ore

Toate probele de examen se vor sustine in scris, conform Hotararii nr. 452 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R., privind organizarea examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv in luna aprilie 2009, rectificata prin Decizia rectificativa nr. 23/25 februarie 2009 pentru indreptarea erorii materiale strecurata in cuprinsul art. 4 alin. (1)
Accesul in sala de examen este permis cel tarziu pana la ora 08.15.

Neparticiparea la una din probele de examen atrage eliminarea din examen.

Odata cu accesul in salile de examen, supraveghetorii vor proceda la identificarea candidatilor.

Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probelor de examen orice surse de informare si mijloace de comunicare, cu exceptia codurilor necomentate si neadnotate, a Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, a Statutului profesiei de avocat, a Codului deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana si a legislatiei aferente materiilor optionale alese. Incalcarea acestor dispozitii atrage eliminarea din examen.

Baremul de evaluare si notare stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor pentru fiecare proba scrisa se afiseaza la localul de examen cu 15 minute inainte de incheierea probei. In termen de 24 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la barem, care se vor solutiona in cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul final se publica pe site si la sediul baroului.

Contestatiile la probele scrise se depun in termen de 48 de ore de la afisare si se solutioneaza de catre Comisia de contestatii in termen de 3 zile de la expirarea termenului de 48 de ore.
Nota obtinuta la examen este media aritmetica a notelor obtinute la fiecare dintre probele de examen.
Pentru obtinerea titlului profesional de avocat definitiv candidatul trebuie sa obtina media generala de minimum 7 (sapte) si cel putin nota 6 (sase) la fiecare dintre materiile de examen.

8. Avocatii stagiari inscrisi din oficiu
Avocatii stagiari inscrisi din oficiu la examenul de definitivare in profesie, sesiunea aprilie 2009, sunt in tabelul de mai jos.
Acestia au obligatia sa se prezinte la examenul de definitivat conform prevederilor art. 294 din Statutul profesiei de avocat.
Obligatiile de depunerea documentatiei si de exercitare a optiunilor pentru materiile de examen sunt aplicabile si avocatilor inscrisi din oficiu .

Neindeplinirea acestor obligatii pana la data de 27.03.2009 atrage imposibilitatea optarii pentru materiile dorite, candidatii urmand a sustine examenul la urmatoarele materii stabilite de Consiliu:
Statutul profesional al avocatului si exercitarea profesiei de avocat (exercitarea profesiei de avocat, disciplina, etica si deontologia profesionala, asigurarile sociale ale avocatilor, perfectionarea pregatirii profesionale a avocatilor) - in data de 22.04.2009;
Drept civil si drept procesual civil - in data de 23.04.2009
Drept penal si drept procesual penal - in data de 24.04.2009.


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...