Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 15 aprilie 2009

Noutati legislative. Monitorul Oficial 15 aprilie 2009

  Publicat: 15 Apr 2009       2342 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 15 aprilie 2009

Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.


M. Of. Partea I nr. 250 din 15 aprilie 2009

Parlamentul Romaniei

Lege nr. 94 din 8 aprilie 2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile

Presedintele Romaniei

Decret nr. 610 din 7 aprilie 2009 pentru promulgarea Legii privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile

Ministerul Administratiei si Internelor

Ordin nr. 50 din 10 aprilie 2009 al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei pentru dezvoltarea capacitatii administrative

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Ordin nr. 3312 din 2 martie 2009 al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii privind aprobarea Planurilor de invatamant pentru cultura de specialitate, pregatire practica si stagii de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii, pentru clasa a IX-a a liceului tehnologic, cursuri de zi si seral


--------------

M. Of. Partea I nr. 251 din 15 Aprilie 2009

Parlamentul Romaniei

Lege nr. 100 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene

Lege nr. 101 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 182/2008 pentru ratificarea Contractului de credit in cadrul Facilitatii de cofinantare CSNR dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 2008

Presedintele Romaniei

Decret nr. 616 din 7 aprilie 2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene

Decret nr. 617 din 7 aprilie 2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 182/2008 pentru ratificarea Contractului de credit in cadrul Facilitatii de cofinantare CSNR dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 2008

Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 401 din 1 aprilie 2009 pentru modificarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.221/2004 privind desemnarea imputernicitului de frontiera principal, responsabil cu asigurarea respectarii regimului juridic al frontierei de stat romano-ucrainene, precum si a loctiitorilor acestuia

Hotarare nr. 402 din 1 aprilie 2009 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia

Hotarare nr. 403 din 1 aprilie 2009 pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei

Primul-Ministru

Decizie nr. 477 din 13 aprilie 2009 privind incetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Ion Popa, inspector guvernamental

Agentia Nationala de Control al Exporturilor

Ordin nr. 125 din 30 martie 2009 al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor nr. 324/2006 privind aprobarea formularelor-tip utilizate pentru eliberarea licentei globale de import de produse militare, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2004

Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti

Ordin nr. 1116/C din 3 aprilie 2009 al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti privind redobandirea cetateniei romane de catre unele persoane

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Ordin nr. 3548 din 30 martie 2009 al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii privind modificarea unor ordine ale ministrului educatiei, cercetarii si tineretului

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Decizie nr. 244 din 2 aprilie 2009 privind autorizarea functionarii ca societate de asigurare a Societatii Comerciale BRD ASIGURARI DE VIATA - S.A.

Decizie nr. 252 din 2 aprilie 2009 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale CONFISIO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

Decizie nr. 253 din 2 aprilie 2009 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale ASIFORT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

------------

M. Of. Partea I nr. 252 din 15 aprilie 2009

Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 413 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) si (5) si ale art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si ale art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Decizia nr. 435 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Primul-Ministru

Decizie nr. 485 din 14 aprilie 2009 privind incetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Culetu Danut, inspector guvernamental

Decizie nr. 486 din 14 aprilie 2009 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 406/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Nitu Marin, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului

Ministerul Sanatatii

Ordin nr. 463 din 13 aprilie 2009 al ministrului sanatatii privind unele masuri pentru desfasurarea procedurilor de evaluare anuala a activitatii managerului spitalului public

Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti

Ordin nr. 1134/C din 07 aprilie 2009 al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti privind redobandirea cetateniei romane de catre unele persoane

Consiliul Superior al Magistraturii

Hotarare nr. 597 din 26 martie 2009 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Hotarare nr. 09/64 din 14 martie 2009 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale nr. 07/58/2007

Biroul Electoral Central

Lista nr. Lista din 15 aprilie 2009 cuprinzand denumirea si semnele electorale ale partidelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si ale candidatilor independenti care si-au depus candidaturile in vederea participarii la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2009


Arhiva Monitoarele Oficiale din aprilie 2009


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...