Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Fondul Proprietatea a anuntat hotararile actionarilor de la AGA din 27 aprilie 2009

Fondul Proprietatea a anuntat hotararile actionarilor de la AGA din 27 aprilie 2009

  Publicat: 30 Apr 2009       2152 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este acea entitate destinata realizarii platii prin echivalent a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv de statul român in perioada de referinta a actelor normative prevazute la art.1 alin. (1)
(Extraordinary general meeting (EGM)) Adunare a actionarilor in care se discuta problemele importante ce nu mai pot suferi amanare pana la urmatoarea adunare generala anuala.
Fondul Proprietatea a organizat, pe 27 aprilie, adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA), cu incepere de la ora 12:00, urmata de adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA), iar hotararile actionarilor sunt prezentate mai jos.

Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Suma inscrisa pe un titlu de credit sau o valoare mobiliara.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Suma inscrisa pe un titlu de credit sau o valoare mobiliara.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Document bancar eliberat clientilor, in care sunt evidentiate toate operatiunile de incasari si plati efectuate intr-o anumita perioada,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este acea entitate destinata realizarii platii prin echivalent a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv de statul român in perioada de referinta a actelor normative prevazute la art.1 alin. (1)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA si AGEA a apartinut tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 06.04.2009 – considerata “data de referinta”.

Actionarii prezenti au reprezentat 82,25% din capitalul social al Fondului.

I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost urmatoarea:

1. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2008, insotite de Raportul Auditorului Independent si de Raportul Administratorilor pentru 2008.
2. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2008 conform Notei intocmite de Directorat.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere si Directoratului.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009.

5. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere .

6. Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere .

7. Aprobarea stabilirii datei de 15.05.2009 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Aprobarea mandatarii Directorului General – Presedinte al Directoratului sa semneze hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor precum si orice alte documente aferente adunarii si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a hotararilor Adunarii la Oficiul Registrului Comertului si la orice alte institutii publice. Persoana mandatata de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.

Punctele1,2,3,4,5,7 si 8 de pe ordinea de zi a AGOA au fost aprobate cu majoritate de voturi.
La punctul 6, votul majoritar al actionarilor a stabilit urmatoarea componenta a Consiliului de supraveghere: Mircea Ursache, Corin Trandafir, Gratiela Iordache, Ioan Adam, Eduard Goean, Anca Opre, Ene Dinga.

II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

Articolul 7-“Capitalul social” – se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) Capitalul social al Fondului Proprietatea este in valoare de 14.240.540.675 lei, impartit in 14.240.540.675 actiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare. Statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, are calitatea de actionar si, impreuna cu ceilalti actionari inregistrati in registrul computerizat, detine 100% din capitalul social al societatii comerciale, in valoare de 14.240.540.675 lei, impartit in 14.240.540.675 actiuni cu o valoare nominala de 1 leu fiecare.
(2) Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 13.680.498.482 lei fiind indisponibilizate la Depozitarul Central un numar de 560.042.193 actiuni ale Statului Roman, prin Ministerul Finantelor Publice.
(3) Calitatea de actionar al Fondului Proprietatea se atesta prin extras de cont emis de catre Depozitarul Central.
(4) Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in registrul actionarilor tinut in sistem computerizat de catre Depozitarul Central.”

2. Informare referitoare la admiterea la tranzactionare la cota Bursei de Valori Bucuresti a actiunilor Fondului Proprietatea . Acest punct al ordinii de zi nu se supune la vot, fiind cu scop informativ.

3. Informare referitoare la procedura de selectie a societatii de administrare a Fondului Proprietatea prezentata de Comisia care va derula procesul de selectie a societatii de administrare a S.C. Fondul Proprietatea S.A., numita prin Decizia Primului Ministru nr.67/28.03.2008 modificata prin Decizia Primului Ministru nr. 123/21.01.2009. Acest punct al ordinii de zi nu se supune la vot, fiind cu scop informativ.

4. Aprobarea stabilirii datei de 15.05.2009 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Aprobarea mandatarii Directorului General – Presedinte al Directoratului sa semneze hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor precum si orice alte documente aferente adunarii, inclusiv Actul Constitutiv actualizat al Societatii, si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a hotararilor Adunarii la Oficiul Registrului Comertului, si la orice alte institutii publice. Persoana mandatata de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.

Punctul 1 al ordinii de zi a AGEA a primit vot majoritar “impotriva”.
Punctele 2 si 3 au fost strict informative si nu au necesitat votul actionarilor.
Punctele 4 si 5 au fost aprobate cu majoritate de voturi.


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITM

Legea 19/2020: Intrebari privind zilele libere pentru supravegherea copiilor
Sursa: ITMJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Legislaţie

Ordinul nr. 1799/2020 pentru aprobarea modalitatii de amanare la plata a ratelor si dobanzilor aferente imprumuturilor acordate de Ministerul Finantel
Ordinul nr. 1799/2020 pentru aprobarea modalitatii de amanare la plata a ratelor si dobanzilor afere ...

Ordinul 791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemie
Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici ...

ORDONANTA MILITARA nr. 3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19
ORDONANTA MILITARA nr. 3 din 24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 ...