Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » UNBR: Din februarie 2008, Barourile pot organiza examenul de definitivat in profesie 2008

UNBR: Din februarie 2008, Barourile pot organiza examenul de definitivat in profesie 2008

  Publicat: 20 Dec 2007       7767 citiri       Sursa: UNBR  


Consiliile baroului pot organiza examenul pentru dobandirea titului profesional de avocat definitiv promotia 2008, daca se constata ca exista un numar suficient de candidati, care justifica organizarea examenului, incepand cu data de 25 februarie 2008.

Denuntarea unui inscris ca fiind un fals.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Denuntarea unui inscris ca fiind un fals.
Carnet cu chitante care se numeroteaza fila cu fila, iar pe ultima pagina se scrie
1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
Document de justificare detaliata a utilizarii (cheltuirii) unei sume.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Act adoptat de organele de stat,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Taxa de inscriere la examen este de 833 RON care se vor plati in contul bancar sau la casieria Baroului unde se face inscrierea .
Taxa se poate restitui candidatilor care nu s-au prezentat la sustinerea examenului din motive obiective, justificate prin acte, in proportia stabilita prin Hotararea Consiliului Baroului. Taxa se restituie si candidatilor retrasi inainte de afisarea listelor cu rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de participare la examen.

Cererea de restituirea a taxei de depune la Barou. Pentru cota parte virata la U.N.B.R. cererea se inainteaza de catre Barou la U.N.B.R. si se va solutiona in termen de 30 de zile de la inregistrare .

Textul complet al hotararii:


UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNII


HOTARAREA NR. 297
15 decembrie 2007


In conformitate cu dispozitiilor art. 63 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.113 din 6 martie 2001 astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.559 din 23 iunie 2004, (denumita in continuare Lege) si art. 295 alin. (1) – (3) din Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005 astfel cum a fost modificat prin Hotararea nr. 10 din 29 iunie 2007 a Congresului avocatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007,
Avand in vedere necesitatea reactualizarii taxei prevazute in Decizia Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (in continuare U.N.B.R.) nr. 76/17 iunie 2005, in raport de cuantumul cheltuielilor ocazionate de organizarea examenului pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv,
Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania adopta prezenta

HOTARARE:

Art. 1 – In conditiile prevazute de art. 295 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005 astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 7 din Hotararea nr. 10 din 29 iunie 2007 a Congresului avocatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007, in trimestrul I al anului 2008, Consiliile Barourilor pot organiza examenul pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv, daca se constata ca exista un numar suficient de candidati care justifica organizarea examenului incepand cu data de 25 februarie 2008.

Art. 2. – Taxa de inscriere la examen este de 833 RON (700 RON + 133 RON TVA) si se plateste in contul bancar / la casieria Baroului la care se face inscrierea .
Pentru incasarea taxei se va utiliza chitantier separat de cel folosit pentru activitatea curenta.

Chitantele se intocmesc in 3 exemplare, dintre care originalul si al doilea exemplar se vor inmana candidatului.
Din sumele astfel obtinute, Barourile vor vira in contul U.N.B.R., cota parte ce revine U.N.B.R. in suma de 119 RON (100 RON + 19 RON TVA) prin ordin de plata, in cel mult 3 zile de la data inceperii examenului, prin decont ce va cuprinde si „Lista candidatilor inscrisi la examen”, care au achitat taxa de inscriere la examen.
Taxa de inscriere la examen se restituie candidatilor care nu s-au prezentat la sustinerea examenului din motive obiective, justificate cu acte doveditoare, in proportia stabilita prin hotararea Consiliului Baroului, precum si candidatilor retrasi anterior afisarii listelor cu rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de participare la examen.
Cererea de restituire a taxei de inscriere la examen se depune la Barou. Pentru cota parte virata la U.N.B.R., cererea se inainteaza de catre Barou la U.N.B.R., pentru solutionare.
Cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare, respectiv de la comunicarea acesteia de catre Barou la U.N.B.R.

Art. 3. – Prezenta hotarare se comunica barourilor prin posta electronica si se publica pe website-ul www.unbr.ro
Barourile vor asigura publicitatea hotararii pe raza teritoriala de competenta .


P R E S E D I N T E ,

Av. dr. Gheorghe FLOREA


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Legislaţie

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...