Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Punctul de vedere al Mininisterului Finantelor fata de primele de vacanta

Punctul de vedere al Mininisterului Finantelor fata de primele de vacanta

  Publicat: 05 Jul 2009       3891 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
De acest drept beneficiaza in principal urmatoarele structuri de personal:

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Puterile publice existente in stat.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
De acest drept beneficiaza in principal urmatoarele structuri de personal:

• Magistratii si personalul auxiliar din sistemul justitiei (grefieri) in baza prevederilor Legii nr.45/2007 de aprobare a O.U.G. nr.27/2006 si ale O.G. nr.8/2007.

• Functionarii publici din institutiile si autoritatile publice de nivel central (toate ministerele si institutiile din subordinea acestora, alte organe de specialitate ale administratiei centrale, CNASS, CNPAS, ANOFM) si local (consilii judetene, consilii locale si alte institutii din subordinea acestora) in baza art. 34 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare.

• Politistii in baza art.37, alin.(2) din O.G.nr.38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor.

• Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare in baza prevederilor O.G. nr.64/2006.

Numarul total de beneficiari ai acestui drept, in anul 2009, este de aprox. 258.000 persoane .

In legatura cu acordarea primei de vacanta prevazuta de actele normative mai sus mentionate, supunem atentiei urmatoarele:

• In perioada 2001-2006 au fost introduse actiuni in instanta, individual sau prin intermediul organizatiilor sindicale, prin care majoritatea salariatilor mai sus mentionati au castigat acest drept pe toata perioada pentru care acordarea a fost suspendata, precum si pentru viitor. In acest sens s-a pronuntat, prin trei decizii succesive Inalta Curte de Casatie si Justitie.

• Ordonatorii de credite au fost obligati la plata titlurilor executorii care aveau ca obiect plata primelor de vacanta, actualizate cu rata inflatiei, precum si la plata cheltuielilor de judecata .

• Avand in vedere aceste aspecte, pentru inlaturarea inechitatilor create intre persoanele care au obtinut prima de vacanta in instanta, reprezentand majoritatea salariatilor care aveau acest drept stabilit prin lege si persoanele care nu s-au adresat instantelor, incepand cu anul 2007 acest drept nu a mai fost suspendat. Prin O.U.G. nr. 146/2007 s-a aprobat plata esalonata in trei transe in cursul anului 2008 a primelor de vacanta restante din perioada 2001-2006 pentru personalul care nu a obtinut titluri executorii, efortul bugetar fiind:

- Buget de stat: 541,7 mil.lei;

- Bugetele locale: 183,5 mil.lei;

- Institutii subventionate: 70,0 mil.lei.

Referitor la primele de vacanta pentru Ministerul Educatiei, Cercetarii si lnovarii, asa cum incercam sa aratam si in interventiile din cadrul emisiunilor dvs., pentru functionarii publici din acest minister, a fost alocata prin Legea nr.18/2009 , suma de 2.142 mii lei.

Facem precizarea ca Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare nu contine prevederi referitoare la acordarea acestui drept .

Tinem sa precizam ca in contractele colective de munca exista precizari care permit acordarea primei de vacanta din veniturile proprii ale consiliilor locale.

Astfel, cu titlu de exemplu, art.36 pct.g) din Contractul Colectiv de Munca la nivelul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti prevede ca „toti salariatii din invatamant pot primi o prima de vacanta in cuantumul salariului de baza din luna anterioara, care se acorda cu indemnizatia de concediu; fondurile vor fi asigurate din veniturile proprii ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti”. In conditiile acestei legislatii, unele instante de judecata au hotarat acordarea acestui drept, ca urmare a unor actiuni introduse de mai multe sindicate precum si de cadre didactice in nume individual, cu motivatia ca acestia sunt discriminati fata de restul personalului bugetar care are reglementate in mod expres aceste drepturi prin legile de salarizare. La aceste drepturi castigate in instanta se refera MF, exemplificand in continuare:

- Sentinta civila nr.480/24.03.2009 pronuntata de Tribunalul Mures, Sectia Civila in dosarul nr.3126/102/2008;

- Sentinta civila nr.1407/08.10.2008 pronuntata de Tribunalul Calarasi, in dosarul nr.1646/116/2008;

- Sentinta civila nr.332/29.10.2007 pronuntata de Tribunalul Caras Severin in dosarul nr.442/115/2007 si devenita irevocabila prin Decizia Civila nr. 1176/21.05.2008 pronuntata de Curtea de Apel.

- Sentintele civile nr.703/04.05.2009, nr.704/04.05.2009, nr.705/ 04.05.2009 pronuntate de Tribunalul Galati, in dosarele nr.594/121/ 2009, nr.988/121/2009 respectiv 1055/121/2009;

- Sentinta civila nr.380/10.07.2008 pronuntata de Tribunalul Arad in dosarul nr.965/2008;

MF prezinta de asemenea si Decizia civila nr.253/2009 a Tribunalului Olt la Dosarul nr.105/104/2009, care respinge actiunea formulata precum si Decizia civila nr.689/R-CM la dosarul nr.3756/109/2008 pronuntata de Curtea de Apel Pitesti.

Referitor la situatia concreta de la Ministerul Finantelor Publice confirma suma de 55.228 mii lei, potrivit prevederilor O.U.G. nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, stabilita conform reglementarilor legale in vigoare la „nivelul unui salariu brut din luna anterioara plecarii in concediu", ceea ce, raportat la cele 34.114 posturi bugetate din numarul total de 36.223 posturi, din care numai 31.834 functionari publici, rezulta o prima medie bruta de 1.734 lei, respectiv suma neta de 1.309 lei. La data de 28.06.2009 din numarul total de posturi aprobate (36.223 posturi) sunt ocupate 33.072 (91,3%) iar un numar de 3.151 posturi (8,7%) sunt vacante ca urmare a unor masuri administrative de incadrare in cheltuielile bugetare aprobate.

Repartizarea acestor posturi este urmatoarea:

- M.F.P. -aparat propriu: 1.867 posturi - 1.523 (81,6%) ocupate;

- A.N.A.F. - aparat propriu: 1.302 posturi - 1.031 (79,2%) ocupate;

- Garda Financiara : 1.805 posturi - 1.455 (80,6%) ocupate;

- Autoritatea Nationala a Vamilor: 4.586 posturi - 4.055 (88,4%) ocupate;

- Directiile generale ale finantelor publice judetene si a muncipiului Bucuresti: 26.334 posturi - 24.740 (93,9%) ocupate;

- Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor: 202 posturi - 169 (83,7%) ocupate;

- Comisia Nationala de Prognoza: 127 posturi -99 (78%) ocupate.

MF face precizarea ca prin O.U.G. nr.34/2009 cheltuielile de personal ale M.F.P. au fost diminuate cu 49.914 mii lei fata de prevederile Legii nr. 18/2009 - Legea bugetului de stat pe anul 2009. Pentru a ne incadra in noile cheltuieli bugetare, in afara blocarii unor posturi vacante, conducerea ministerului a mai luat si alte masuri in aplicarea unor acte normative emise de Guvernul Romaniei in decembrie 2008 si in anul 2009: O.U.G. nr.35/2009, Legea nr.18/2009, O.U.G. nr.223/2008, O.U.G. nr.229/2008:

- neacordarea salariului de merit in anul 2009 (potrivit legii, 20% din numarul total al functionarilor publici si 15% din totalul personalului contractual dintr-o institutie, pot beneficia de salariu de merit in cuantum de 15% din salariul de baza);

- diminuarea indemnizatiilor de conducere pentru personalul cu functii de conducere in procent de minim 10%;

- diminuarea sporului de manager public cu un procent cuprins intre 10 si 30%;

- diminuarea sporului pentru persoanele desemnate sa efectueze controlul financiar preventiv propriu (5 - 10%) precum si pentru personalul din categoria auditorilor interni (5 - 10%);

- diminuarea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Comitetului pentru Audit Public Intern de la 20% la 1% din echivalentul salariului brut al unui secretar de stat;

- diminuarea indemnizatiei membrilor comisiei de disciplina, de la 15% la 1%, a membrilor comisiei de concurs sau de solutionare a contestatiilor de la 20% la 1%;

- diminuarea functiilor publice de conducere la nivelul aparatului propriu la ministerului cu 21 functii iar la nivelul unitatilor subordonate cu 997 functii;Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...