Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Au fost publicate normele metodologice pentru organizarea examenului Bacalaureat 2010

Au fost publicate normele metodologice pentru organizarea examenului Bacalaureat 2010

  Publicat: 01 Oct 2009       2712 citiri       Sursa: EuroAvocatura  


Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii a finalizat si publicat ordinele de ministru privind aprobarea calendarului si metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de Bacalaureat 2010, respectiv a disciplinelor si programelor aferente sustinerii acestui examen.

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în activitatea umana: resurse neregenerabile – minerale si combustibili fosili -, regenerabile – apa, aer, sol, flora, fauna salbatica – si permanente – energie solara, eoliana, geotermala si a valurilor.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta


Conform Ordonantei de Urgenta nr. 97/9 septembrie, examenul national de Bacalaureat are, incepand cu anul scolar 2009-2010, o noua structura care presupune sustinerea a doua tipuri de probe: evaluari orale si practice pe parcursul anului scolar si evaluari scrise dupa incheierea anului scolar. In decursul unui an scolar se organizeaza doua sesiuni ale bacalaureatului.
Prima sesiune are urmatorul calendar (inscrierea elevilor se face in intervalul 14 - 18 decembrie 2009):
- probe orale: 11-13 ianuarie 2010: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A), 13-15 ianuarie 2010: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (proba B), 18 - 29 ianuarie 2010: evaluarea competentelor digitale (proba D) si 19 - 22 aprilie 2010: evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba moderna (proba C);
- probe scrise (dupa incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a prevazuta pentru data de 11 iunie 2010): 28 iunie 2010 - Limba si literatura romana - proba E)a), 29 iunie 2010 - Limba si literatura materna - proba E)b), 30 iunie 2010 - proba obligatorie a profilului - proba E)c) si 1 iulie 2010 - proba la alegere a profilului si specializarii - proba E)d).
Prima afisare a rezultatelor va avea loc in 3 iulie 2010 (pana la ora 16.00) si va fi urmata de depunerea contestatiilor in aceeasi zi, in intervalul orar 16.00 - 20.00. Solutionarea contestatiilor se va face in perioada 5-6 iulie 2010, iar afisarea rezultatelor finale in ziua de 7 iulie 2010.
Sesiunea de toamna se va desfsura intre 23 august si 8 septembrie 2010, inscrierile fiind stabilite pentru saptamana 5-9 iulie 2010.

La proba de evaluare a competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, elevii pot alege oricare limba moderna studiata in liceu, indiferent daca a fost studiata drept limba 1, limba a 2-a sau limba a 3-a de studiu, daca a fost studiata in regim normal, intensiv, bilingv ori daca a fost disciplina obligatorie sau optionala. Evaluarea competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala se face prin trei tipuri de probe, dupa cum urmeaza: proba scrisa, cu durata de 90 minute, proba orala, cu durata de 10-15 minute si proba de intelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute. Subiectele pentru probele de evaluare a competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata in liceu sunt elaborate de Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar, astfel incat sa permita stabilirea, pentru fiecare candidat, a nivelului corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi.
Subiectele pentru proba de evaluare a competentelor digitale se stabilesc de CNCEIP, in conformitate cu programa de bacalaureat, elaborata pe baza programei scolare a disciplinei aaa€šA¬žTehnologia Informatiei si a Comunicatiilor", studiata in trunchiul comun, la toate filierele, profilurile si specializarile, pe parcursul claselor a IX-a si a X-a. Tot CNCEIP va stabili printr-o procedura elaborata in concordanta cu standardele europene si publicata pe Internet pana la data de 31 octombrie 2009, durata probei de evaluare a competentelor digitale, respectiv modalitatea de desfasurare si evaluare a probei. Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta, in raport cu standardele europene recunoscute in domeniu .
Rezultatul obtinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna nu se exprima prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenta corespunzator grilei aprobate la nivel national. Nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna se stabileste de comun acord de catre cei doi profesori examinatori, in conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat si cu grila cuprinsa in procedurile elaborate si transmise de Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar. Nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna a candidatului se inscrie intr-un borderou, care este semnat de cei doi examinatori. Aceeasi procedura se aplica si in cadrul probelor de evaluare a competentelor intr-o limba straina si a celor digitale sau cu precizarea ca, in cazul ultimei probe, in functie de punctajul obtinut, se va stabili nivelul de competenta digitala a candidatului, dupa cum urmeaza: 0-25 puncte - utilizator incepator, 26-50 puncte - utilizator de nivel mediu, 51-74 puncte - utilizator avansat, 75-100 puncte - utilizator experimentat.
Absolventilor clasei a XII-a/ XIII-a, care au sustinut aceste probe, li se elibereaza certificate care atesta nivelul de competenta lingvistica, respectiv nivelul de competenta digitala. Acestea vor fi insotite de suplimente descriptive ale certificatului de competenta care contin descrierea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna ale candidatului si se vor completa in conformitate cu nivelul acordat candidatului. Eliberarea certificatelor nu este conditionata de promovarea probelor scrise. Elevii care promoveaza, pe parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine sau pentru certificarea competentelor digitale, au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere .
Toate aceste evaluari se organizeaza si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant, pe parcursul clasei terminale de liceu, in fata unei comisii prezidate de directorul unitatii de invatamant si numite prin decizie a inspectorului scolar general.

Probele scrise prin care sunt cuantificate competentele formate pe durata invatamantului liceal se sustin dupa incheierea anului scolar, in fata unei comisii formate de inspectoratul scolar judetean. Probele sunt urmatoarele:
- proba scrisa la limba si literatura romana - E)a): comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile;
- proba scrisa la limba si literatura materna - E)b): comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;
- o proba scrisa, diferentiata in functie de filiera, profil si specializare - E)c): matematica - pentru profilul real din filiera teoretica, pentru toate profilurile din filiera tehnologica, pentru profilul militar si profilul pedagogic - specializarea invatatori-educatoare, din filiera vocationala, respectiv istorie - pentru profilul umanist din filiera teoretica si pentru toate profilurile si specializarile din filiera vocationala, cu exceptia celor mentionate mai sus;
- o proba scrisa la care elevul poate opta, in conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate - E)d), pentru una dintre disciplinele cuprinse in urmatoarele doua grupe: fizica, chimie, biologie sau informatica (pentru profilul real din filiera teoretica, pentru profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului din filiera tehnologica si pentru profilul militar din filiera vocationala) sau geografie, filosofie, logica si argumentare, economie, psihologie si, dupa caz, sociologie (pentru profilul umanist din filiera teoretica, pentru profilul servicii din filiera tehnologica si pentru toate profilurile si specializarile din filiera vocationala, cu exceptia celui militar). Pentru candidatii proveniti din promotiile anterioare, se face asimilarea specializarii absolvite cu una dintre specializarile/calificarile profesionale in vigoare pentru promotia curenta.
Se considera promovati elevii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au sustinut probele prevazute in interiorul anului scolar, au sustinut toate probele scrise si au obtinut cel putin nota 5 la fiecare dintre acestea, iar media aritmetica, formata din doua zecimale exacte, a notelor obtinute la probele scrise este cel putin 6. In cazul nepromovarii examenului, pot fi recunoscute in sesiunile urmatoare, la cerere, rezultatele la evaluarile sustinute in decursul anului scolar, respectiv rezultatele la probele scrise la care s-a obtinut cel putin nota 5. Recunoasterea unora dintre probele promovate intr-una din sesiunile organizate din anul 2003 incoace este conditionata de solicitarea scrisa de recunoastere a probelor promovate, in momentul inscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2010.

Important: Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar va posta pe Internet doar structura subiectelor pentru probele examenului de bacalaureat, precum si precizarile metodologice referitoare la cerinte si la modalitatile de evaluare ale acestora la data de 31 octombrie 2009.Ordinul - [ Descarca ]


Normele Metodologice - [ Descarca ]Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...