Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Urmare a presiunilor FMI, falimentul si insolventa se vor declara mai repede

Urmare a presiunilor FMI, falimentul si insolventa se vor declara mai repede

  Publicat: 16 Oct 2009       2963 citiri       Sursa: NewsChannel  


Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Guvernul a redus termenele pentru declansarea si finalizarea procedurilor de insolventa si faliment al unei companii, pentru a limita "prezenta firmelor neviabile in circuitul comercial", conditie impusa de Fondul Monetar International si Comisia Europeana prin acordul de imprumut incheiat cu Romania.

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, Ón temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Act, livret oficial care atesta identitatea unei persoane. Adeverinta oficiala prin care se consemneaza ceva.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.Executivul a decis ca perioada de observatie a unei firme, cuprins intre data deschiderii procedurii de insolventa si data confirmarii planului sau, dupa caz, a intrarii in faliment, sa fie redusa cu 10 zile, de la 60 la 50 zile, iar adunarea generala a actionarilor firmei respective sa fie convocata in maximum 10 zile de la deschiderea procedurii, fata de 20 zile in prezent, pentru desemnarea administratorului special. Noul proiect stabileste ca daca adunarea actionarilor nu desemneaza un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, iar asociatii/actionarii vor fi decazuti din aceste drepturi .

Prima citare si/sau comunicare a actelor de procedura se va realiza prin Buletinul Procedurilor de Insolventa. Operatiunile de publicare in Buletin a actelor de procedura emise de instantele judecatoresti si administrator/lichidator vor fi efectuate gratuit, iar operatiunile de inregistrare in registrul comertului a acestor acte vor fi de asemenea realizate fara plata .

Termenul de recurs la hotararea judecatorului sindic a fost redus de la 10 zile la 7 zile de la comunicarea deciziei, iar perioada de judecare a recursului a fost drastic diminuata, de la 30 zile la 10 zile de la inregistrarea dosarului la Curtea de Apel.

Documentul stabileste totodata ca, daca admite opozitia creditorilor fata de deschiderea procedurii de insolventa, judecatorul-sindic "va revoca incheierea de deschidere a procedurii". Legislatia in vigoare stabileste ca, admitand opozitia, judecatorul-sindic va putea pastra deschisa procedura insolventei, cu consecinta calificarii cererii debitorului de deschidere a procedurii ca fiind prematura, sau va putea revoca incheierea de deschidere a procedurii.

Noua lege elimina totodata si prevederea aflata in prezent in vigoare, care stabileste ca "reaua-credinta a debitorului trebuie dovedita de creditorul care se opune la deschiderea procedurii insolventei".

Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului va fi de maximum 45 zile de la deschiderea procedurii de insolventa, fata de 60 zile in prezent, iar termenul de verificare a creantelor si de comunicare a tabelului preliminar de creante a fost stabilit la cel mult 20 zile, fata de 30 zile in prezent.

Contestatia debitorului fata de creantele trecute de catre administrator/lichidator in tabelul preliminar al creantelor va trebui depusa la tribunal in termen de 5 zile de la afisare, fata de 10 zile in prezent.

Actiunea pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor, precum si pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale va trebui introdusa de catre administrator/lichidator nu mai tarziu de 16 luni de la data deschiderii procedurii (18 luni in prezent).

Metoda de vanzare a bunurilor debitorului va fi aprobata de adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului, fara sa mai fie nevoie si de recomandarea comitetului creditorilor.

Comitetul creditorilor, adunarea creditorilor sau creditorul care detine mai mult de jumatate din valoarea tuturor creantelor vor putea dispune ca o parte a pasivului debitorului sa fie suportata de membrii organelor de supraveghere din cadrul firmei sau de conducere, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa, daca administratorul judiciar/lichidatorul nu o face.

Sumele astfel obtinute vor intra in averea debitorului si vor fi folosite, in caz de reorganizare, in primul rand pentru plata creantelor si abia pe urma pentru completarea fondurilor necesare continuarii activitatii si acoperirii pasivului.Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...