Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Ştiri juridice » INPPA 2008 - S-a modificat statutul Institutului National pentru Pregatirea Avocatilor

INPPA 2008 - S-a modificat statutul Institutului National pentru Pregatirea Avocatilor

  Publicat: 15 Jan 2008       5344 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a hotarat, la sfarsitul anului trecut, modificarea statutului Institutului National pentru Pregatirea Avocatilor (INPPA).

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Statutul INPPA s-a modificat astfel:

1. Art. 1 va avea urmatoarea redactare:

„Art. 1 - Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – denumit in continuare I.N.P.P.A. – se infiinteaza in baza art. 63 lit. f) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al României nr. 113 din 6 martie 2001 cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor Statutului profesiei de avocat publicat in Monitorul Oficial al României nr. 45 din 13 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a celorlalte acte normative privind exercitarea profesiei de avocat.”

2. Art. 2 alin. (5) va avea urmatoarea redactare:

„(5) I.N.P.P.A. are sigla si stampila proprii in conditiile legii.”

3. Art. 10 alin. (1) va avea urmatoarea redactare:

„Art. 10. - (1) Consiliul Institutului este organul suprem de conducere al I.N.P.P.A. si isi desfasoara activitatea sub autoritatea Consiliului U.N.B.R.”

4. Art. 11 va avea urmatoarea redactare:

„Art. 11. - (1) Presedintele Consiliului Institutului este ales de membrii Consiliului Institutului prin vot secret cu majoritate simpla a voturilor exprimate.
(2) Presedintele conduce sedintele Consiliului Institutului. In lipsa Presedintelui, sedintele vor fi conduse de un membru desemnat de Presedinte, iar in caz de nedesemnare, de cel desemnat de membrii prezenti. Dispozitiile art. 11 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
(3) Presedintele Consiliului Institutului reprezinta I.N.P.P.A. in relatiile cu tertii. In acest scop poate delega atributiile, in tot sau in parte, conducerii executive a I.N.P.P.A.”

5. Art. 12 va avea urmatoarea redactare:

„Art. 12. – (1) Conducerea executiva a I.N.P.P.A. este asigurata de un director executiv numit de Consiliul Institutului. Directorul executiv este sprijinit in exercitarea atributiilor sale de un director executiv adjunct numit de Consiliul Institutului.
(2) Pentru activitatea depusa, directorul executiv si directorul executiv adjunct primesc o indemnizatie stabilita de Comisia Permanenta a U.N.B.R.”

6. Art. 13 teza intâi si literele c) si d) vor avea urmatoarea redactare:

„Art. 13. - Consiliul Institutului indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:
(...)
c) selecteaza membrii corpului de formatori (lectori) ai I.N.P.P.A. in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor de formare profesionala initiala si continua in cadrul I.N.P.P.A.;
d) elaboreaza planul anual de desfasurare a modulelor de pregatire (prelegeri, ateliere, stagii de practica), programele de studiu precum si celelalte forme de pregatire profesionala organizate de toate organele profesiei, cu avizul Consiliului Stiintific;”

7. Art. 15 va avea urmatoarea redactare:

„Art. 15. - (1) Presedintele Consiliului Institutului are urmatoarele atributii principale:
a) convoaca Consiliul Institutului in sedinta ordinara sau extraordinara;
b) reprezinta I.N.P.P.A. in relatiile cu celelalte autoritati si institutii publice sau private, cu organizatii si agenti economici, cu persoane fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie;
c) elaboreaza si prezinta Consiliului Institutului, spre insusire, strategia anuala de formare si perfectionare a avocatilor;
d) negociaza si semneaza contracte in numele I.N.P.P.A.;
e) semneaza certificatele si atestatele eliberate avocatilor care au absolvit cursurile I.N.P.P.A.;
f) propune Consiliului Institutului aprobarea numirii in functie a membrilor Consiliului Stiintific si a sefilor de departamente;
g) aproba propunerile de premiere sau de acordare a altor drepturi personalului din aparatul propriu al I.N.P.PA.;
h) ia masuri pentru atragerea de noi surse de finantare a activitatii I.N.P.P.A. si asigura dezvoltarea bazei materiale a acestuia;
i) elaboreaza si supune spre aprobare Consiliului Institutului Regulamentul – cadru de organizare si functionare a centrelor teritoriale de formare initiala si continua a avocatilor.
(2) Presedintele Consiliului Institutului poate delega o parte din atributiile sale, pe trepte ierarhice si pe functii.
(3) In exercitarea atributiilor care ii revin, Presedintele Institutului emite ordine, care au caracter individual.”

8. Art. 16 va avea urmatoarea redactare:

„Art. 16. - (1) Directorul executiv are urmatoarele atributii principale:
a) asigura conducerea curenta a activitatii I.N.P.P.A.;
b) coordoneaza si controleaza, sub aspect metodologic, activitatea centrelor teritoriale de formare initiala si continua a avocatilor si conlucreaza cu departamentul de specialitate din cadrul I.N.P.P.A. in vederea ducerii la indeplinire a acestei atributii;
c) participa la activitatea de selectare, incadrare si promovare a personalului I.N.P.P.A.;
d) controleaza si evalueaza periodic nivelul de realizare a atributiilor de serviciu de catre personalul I.N.P.P.A.;
e) stabileste legaturi de colaborare cu specialisti din alte institutii, in scopul imbunatatirii activitatii de formare profesionala initiala si continua a avocatilor;
f) intocmeste si prezinta, la solicitarea Presedintelui Institutului, dari de seama asupra activitatii desfasurate in cadrul departamentului pentru formarea profesionala initiala, departamentului pentru formarea profesionala continua, departamentului de studii, cercetari juridice si cooperare internationala, serviciului tehnico-administrativ si de secretariat ale I.N.P.P.A., propunând masuri pentru imbunatatirea acesteia;
g) organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor de catre personalul din subordine si urmareste realizarea masurilor dispuse;
h) angajeaza prin concurs organizat in conditiile legii si elibereaza din functie personalul serviciului tehnic-administrativ si de secretariat al I.N.P.P.A.;
i) aplica, in conditiile legii, sanctiuni disciplinare personalului I.N.P.P.A. si ia masuri pentru recuperarea prejudiciilor cauzate;
j) dispune masuri in vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare de lucru pentru angajati;
k) raspunde de buna administrare si gospodarire a patrimoniului I.N.P.P.A.;
l) urmareste elaborarea lucrarilor periodice prevazute de Regulamentul I.N.P.P.A., precum si prezentarea sau depunerea acestora la forurile competente;
m) asigura comunicarea, catre persoanele interesate, a actelor, in termen de 30 zile de la data emiterii acestora;
n) este ordonator de plati;
o) orice alte atributii stabilite de Consiliul Institutului sau de Presedintele Institutului.
(2) In exercitarea atributiilor sale, directorul executiv emite decizii.
(3) Directorul executiv isi poate delega atributiile, in tot sau in parte, directorului executiv adjunct.”

9. Art. 17 alin. (2) va avea urmatoarea redactare:

”(2) Consiliul Stiintific este format din 3 membri, desemnati de Consiliul Institutului, la propunerea Presedintelui Consiliului Institutului.”

10. Art. 17 alin. (4) va avea urmatoarea redactare:
„(4) Fiecare membru al Consiliului Stiintific va fi responsabil pentru una din urmatoarele sectiuni:
a) drept privat;
b) drept public;
c) organizarea si exercitarea profesiei de avocat.”

11. Art. 18 alin. (1) litera b) va avea urmatoarea redactare:
„(1) Consiliul Stiintific al I.N.P.P.A. are, in principal, urmatoarele atributii:
(...)
b) propune criterii de selectie a membrilor corpului formatorilor I.N.P.P.A.;”;

12. Art. 20 alin. (3) va avea urmatoarea redactare:

„Art. 20. - (3) Pentru activitatile desfasurate de I.N.P.P.A. (formare profesionala initiala si continua, studii, puncte de vedere, proiecte de acte normative etc.) se percep taxe ce vor fi stabilite de Consiliul Institutului, la propunerea Presedintelui Consiliului.”


Citeşte mai multe despre:   Comentează: INPPA 2008 - S-a modificat statutul Institutului National pentru Pregatirea Avocatilor
Articole Juridice

Data incetarii de drept a contractului individual de munca atunci cand salariatul nu solicita reintegrarea – aspecte de constitutionalitate si echitat
Sursa: Irina Maria Diculescu

Repunerea partilor in situatia anterioara prin anularea deciziei de concediere – echitate sau discriminare fata de angajator?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Validitatea inregistrarii unei marci corespunzand numelui unui alt jucator de fotbal celebru
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a ve
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 140/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru completarea Ordonantei de urgenta
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Legislaţie

Procedura si termenele de evaluare a cererilor de acord pentru finantare si de plata a ajutorului de minimis privind programul guvernamental "gROwth-
Ordinul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza nr. 200/2019 privind procedura si termenele de e ...

Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritat
Publicata in Monitorul Oficial nr. 395 din 21.05.2019 ...

Decizia nr. 3/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
Decizia nr. 3/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a ...