Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Concurs pentru post vacant de grefier la PICCJ

Concurs pentru post vacant de grefier la PICCJ

  Publicat: 18 Dec 2009       9906 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
ANUNT privind organizarea concursului pcntru ocuparea unui post de grefier vacant temporar cu studii medii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Inregistreaza, urmareste si controleaza acele aspecte ale activitatii a caror cunoastere prezinta o importanta imediata. Pentru ca reflecta procese si operatii cu caracter tehnic,
Dovada scrisa prin care
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Act adoptat de organele de stat,
Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.


Avand in vedere art. 36 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare;

Vazand Hotararea nr. 126 din 1 martie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistrarurii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea;

Vazand Hotararea nr. 254 din 13 martie 2008 a Plenului Consiliului Superior al Magistrarurii privind aprobarea tematicii, bibliografiei si taxei de participare la concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea in anul 2008;
Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie sj Justitie organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de grefier cu studii medii, vacant temporar.

Concursul va avea loc la data de 8 februarie 2010, ora 12:00 (proba practica eliminatorie) si 9 februarie 2010, ora 12A°A° (proba scrisa), la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie sj Justitie din Bulevardul Libertatii nr. 12 - 14, sector 5, Bucuresti.

Concursul consta in sustinerea urmatoarelor probe:
1. Proba practica eliminatorie de verificare a cunostintelor de operare pe calculator sau de dactilografiere.
Verificarea cunostintelor de operare pe calculator sau de dactilografiere se noteaza cu a€˛admis" sau a€˛respins". Candidatii declarati admisi la proba practica eliminatorie participa la sustinerea probei scrise.
2, Proba scrisa care se sustine la urmatoarele discipline:


procedura penala,
procedura civila si organizare judiciara.
Proba scrisa are subiecte distincte, pentru posturile vacante de grefier cu studii superioare juridice sau pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii medii.
Timpul maxim destinat pentru elaborarea lucrarilor scrise este de 3 ore, calculat de la comunicarea subiectelor. Corectarea lucrarilor se face pe baza baremelor definitive. Baremele de corectare se afiseaza la sediu cu 15 minute inainte de incheierea probei scrise. In termen de 24 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la bareme, care se depun la comisia de organizare a concursului si se solutioneaza in 24 de ore de catre comisia de solutionare a contestation Baremele definitive stabilite in urma solutionarii contestatiilor se afiseaza de indata la sediul unitatii si se publica pe pagina de internet a Ministerului Public la adresa www.mpublic.ro

Pentru inscrierea la concurs persoana trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) are cetatenie romana, domiciliul in Romania si capacitate
deplina de exercitiu;
b) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal si se bucura de o buna reputatie;


c) cunoaste limba romana;


d) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;


e) are studii superioare juridice, studii medii sau studii superioare de alta specialitate;
f) poseda cunostinte de operare pe calculator sau de dactilografiere.

Dosarele de concurs se depun la Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, camera P 7, pana cel tarziu la data de 15 ianuarie 2010 (inclusiv) si trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
- cerere tipizata;
- actul de identitate (copie);
- diploma de bacalaureat sau, dupa caz, de studii superioare (copie);
- certificatul de cazier judiciar;
- certificatul de cazier fiscal;
- caracterizarea de la ultimul loc de munca sau, dupa caz, caracterizarea de la unitatea de invatamant absolvita;
- datele rezultate din evidenta operativa a organelor judiciare;
- curriculum vitae;
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt pentru exercitarea functiei;
- chitanta de achitare a taxei de inscriere la concurs.
Taxa de inscriere la concurs este in suma de 150 lei (RON) si se plateste la casieria Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (b-dul. Libertatii, nr. 12-14, sector 5 - et. 6, cam. 606).

Taxa de inscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi pentru neindeplinirea conditiilor de participare la concurs, precum $i candidatilor care se retrag din concurs anterior afisarii listelor cu rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la secretariatul Departamentului economico-financiar si administrativ din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (b-dul. Libertatii, nr. 12-14, sector 5 - et. 6) si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare .
La inscriere candidatii vor primi formularul cererii tipizate, precum si tematica si bibliografia aprobate pentru concursul la care participa.


Verificarea dosarelor candidatilor privind indeplinirea conditiilor de participare la concurs se realizeaza de comisia de organizare a concursului.Lista candidatilor admisi si a celor respinsi se afiseaza si se publica cu 7 zile inainte de data concursului (29 ianuarie 2010).Candidatii respinsi in urma verificarii dosarelor pot formula contestatii in termen de 48 de ore de la afisare la secretariatul Sectiei de resurse umane si documentare din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, camera 113 a€” etaj 1, tel. 021/319.38.64; fax 021/311.34.16.Contestable vor fi solutionate prin hotarare definitiva de comisia de organizare a concursului in 24 de ore de la depunere, rezultatele fiind comunicate, de indata, in conditiile art. 5 alin. (1) din Hotararea nr. 126 din 1 martie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistrarurii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea.
Candidatii trebuie sa fie prezenti in sala de concurs cu eel putin o jumatate de ora inainte de inceperea probei scrise, accesul acestora avand loc pe baza actului de identitate.

Alte informatii privind modul de desfasurare a concursului sunt prevazute in Hotararea nr. 126 din 1 martie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea
Relatii suplimentare pot fi obtinute de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de resurse umane si documentare la telefon : 021.319.39.06 (direct) sau 021.31938.56 / 021.319.38.33 int. 1288 / 1127.Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Legislaţie

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...