Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Ordinul nr. 866/2008 - plafonului maxim in limita caruia se poate deconta chiria pentru judecatori, procurori, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti

Ordinul nr. 866/2008 - plafonului maxim in limita caruia se poate deconta chiria pentru judecatori, procurori, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti

  Publicat: 04 Apr 2008       7051 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Ordinul Ministerului Justitiei nr. 866/2008 privind stabilirea plafonului maxim in limita caruia se poate deconta chiria pentru judecatori, procurori, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 31.03.2008.

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Document de justificare detaliata a utilizarii (cheltuirii) unei sume.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Avand in vedere propunerile de plafoane maxime stabilite prin hotararile colegiilor de conducere a curtilor de apel si instantelor din circumscriptia acestora, precum si a parchetelor de pe langa acestea, stabilite pe baza nivelului chiriei pe piata locala,
tinand cont de propunerile Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si ale Directiei Nationale Anticoruptie,

in temeiul art. 23 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile ulterioare,

ministrul justitiei, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie emit urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora, magistratii-asistenti si consilierii ministrului justitiei, care au dreptul la compensarea diferentei dintre chiria datorata pentru o locuinta de serviciu, potrivit legii, si chiria platita pe baza contractului de inchiriere incheiat in conditiile legii, beneficiaza de decontare in limita unui plafon lunar, stabilit la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, pentru localitatile in care functioneaza instante judecatoresti si parchete, potrivit anexei care face parte integranta din prezentul ordin .
(2) Plafonul maxim se stabileste in euro, iar decontarea diferentei contravalorii chiriei lunare se va efectua in lei, la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data achitarii chiriei catre proprietar.

Art. 2. - (1) Documentele necesare pentru decontarea chiriei sunt:
a) copie de pe contractul de inchiriere, inregistrat potrivit legii la organul fiscal teritorial competent;
b) declaratie pe propria raspundere ca titularul, sotul/sotia acestuia sau copiii aflati in intretinerea acestora nu detin o locuinta in proprietate in localitatea in care isi desfasoara activitatea ori nu li s-a atribuit o locuinta de catre autoritatile administratiei publice locale in aceasta localitate dupa data numirii in functie in localitatea in care isi desfasoara activitatea;
c) declaratie pe propria raspundere ca titularul nu este ruda de gradul I sau II cu proprietarul locuintei inchiriate;
d) declaratie pe propria raspundere ca titularul, sotul/sotia acestuia sau copiii aflati in intretinerea lor nu au instrainat o locuinta proprietate personala dupa data numirii in functie in localitatea unde se afla locuinta pentru care solicita decontarea chiriei.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) se depun o singura data, dupa incheierea contractului de inchiriere. Cererea de decont impreuna cu chitanta de plata a chiriei semnata de proprietar si chirias se depun lunar la ordonatorul principal de credite.
(3) Orice modificare a situatiei de fapt care apare pe durata contractului de inchiriere va fi comunicata de beneficiar ordonatorului principal de credite propriu, in termen de 15 zile de la data intervenirii ei.

Art. 3. - Sumele platite de ordonatorul principal de credite in temeiul prezentului ordin nu constituie drepturi salariale si nu sunt supuse impozitului pe venit.

Art. 4. - Plafoanele stabilite conform anexei pot fi actualizate in raport de evolutia pretului chiriei practicat la nivelul pietei.

Art. 5. - Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Directia Nationala Anticoruptie duc la indeplinire dispozitiile prezentului ordin .

Art. 6. - Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministrul justitiei,
Catalin Marian Predoiu

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie,
Lidia Barbulescu Nicolae Popa

Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Procurorul general al Parchetului de pe langa
Daniel Marius Morar Inalta Curte de Casatie si Justitie,
Laura Codruta KovesiBucuresti, 21 martie 2008.
Nr. 866/C.

================

Anexa Ordinului


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...